Верификацијата е успешно остварена!

 

Од сега па натаму, ќе добивате известувања од БЛАГОДАТ И ВИСТИНА на вашата e-mail адреса.

 

Ви благодариме што се пријавивте!

 

Основното право на секој човек е правото на живот. Исто толку основно право на секој човек е да знае за БЛАГОДАТТА И ВИСТИНАТА дека Исус му има подарено вечен живот, за да не го презре и отфрли тој подарок.
Исус Христос е полн со благодат и вистина и преку Него дојдоа благодатта и вистината. (Јован 1:14,17 ; Библија)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest