Библиски стих на денот

25 Искажувајте Му почитување на Господа, својот Бог, па ќе ги благословувам твојот леб и твојата вода и ќе ја отстранам болеста од тебе.
(Излез 23:25 ; Библија)

Мојот живот денес

15 август – ПРАВЕТЕ ДОБРО И ВО САБОТА
(9 – 15 август: Одете по Христовиот пат)

„Затоа е дозволено да се прави добро во сабота.“ (Матеј 12:12; Библија)

Саботата според четвртата заповед е посветена за одмор и за верски богослуженија. Сите овоземски работи треба да се остават, но делата на милосрдие и доброчинство одговараат на Божјата намера. Таквите дела не можат да се ограничуваат со времето и просторот. Да се ублажат страдањата на болните, да се тешат ожалостените, тоа е работа на љубовта со која се чини чест на светиот Божји ден.
Животните потреби мораат да бидат задоволени, болните мораат да се негуваат, оскудицата на сиромашните мора да се ублажи…

Библиско поглавје на денот

Евангелие по Јован 10

1 „Вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчарникот, а прескокнува од друга страна, тој е крадец и разбојник. 2 А кој влегува низ вратата пастир е на овците. 3 Нему вратарот му отвора, а овците го слушаат неговиот глас, и ги вика своите овци по име и ги изведува. 4 Кога ќе ги истера своите овци, оди пред нив и овците одат по него, зашто го познаваат неговиот глас. 5 По туѓинец никако не одат, туку ќе побегнат од него, зашто не го познаваат гласот на туѓинците.” 6 Исус им ја кажа оваа споредба, но тие не разбраа што беше тоа за кое им зборуваше. 7 Исус им рече пак: „Вистина, вистина ви велам: Јас Сум вратата на овците. 8 Сите, кои дојдоа пред Мене, се крадци и разбојници; но овците не ги послушаа. 9 Јас Сум вратата; кој ќе влезе низ Мене, ќе биде спасен, ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште. 10 Крадецот влегува само да украде, да заколе и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно.” 11 ”Јас Сум Добриот Пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците. 12 Наемникот, кој не е овчар, кому овците не му припаѓаат, го гледа волкот како доаѓа, ги остава овците и бега; а волкот ги разграбува и ги распрснува; 13 зашто е наемник и не се грижи за овците. 14 Јас Сум Добриот Пастир: и ги познавам Моите и Моите Ме познаваат Мене. 15 Како што Татко Ми Ме познава Мене, и Јас Го познавам Мојот Татко; и Јас го давам Мојот живот за овците. 16 И други овци имам, што не се од овој овчарник; и нив треба да ги доведам, па ќе го слушаат Мојот глас и ќе биде едно стадо и еден Пастир. 17 Таткото Ме љуби затоа, што Јас го давам Својот живот, за да го земам пак. 18 Никој не Ми го одзема, туку Јас го давам Сам од Себе. Имам власт да го дадам, и имам власт да го земам пак. Оваа заповед ја примив од Мојот Татко.” 19 Заради тие зборови пак настана раздор меѓу Јудејците. 20 Мнозина од нив велеа: „Опфатен е од демон и безумствува, зошто Го слушате?” 21 Други велеа: „Тоа не се зборови на опфатен од демон. Може ли демон да отвора очи на слепци?” 22 Тогаш во Ерусалим се празнуваше Посветување; беше зима. 23 А Исус одеше по Соломоновиот трем на Храмот. 24 Тогаш Јудејците Го опкружија и Му рекоа: „До кога ќе ни ја измачуваш душата? Ако си Ти Христос, кажи ни слободно!” 25 Исус им одговори: „Ви реков, и не верувате. Делата што Јас ги правам – во името на Мојот Татко – сведочат за Мене. 26 Но, вие не верувате, зашто не сте од Моите овци. 27 Моите овци го слушаат Мојот глас, и Јас ги познавам, и тие идат по Мене. 28 Јас им давам вечен живот и никако нема да загинат и никој нема да ги грабне од Мојата рака. 29 Мојот Татко – Кој ми ги даде – е поголем од сите, и никој не може да ги грабне од раката на Мојот Татко. 30 Јас и Татко Ми едно сме.” 31 Јудејците пак донесоа камења, за да Го убијат со камења. 32 Исус им одговори: „Ви покажав многу добри дела од Мојот Татко; за кое од тие дела фрлате камења на Мене?” 33 Јудејците Му одговорија: „Не Те каменуваме заради добро дело, туку заради богохулство – зашто Ти, бидејќи човек, се правиш Бог.” 34 Исус им одговори: „Не е ли напишано во вашиот Закон: ‘Јас реков: богови сте?’ 35 Ако ги наречува богови оние, на кои им беше упатено Божјото Слово – а Писмото не може да биде нарушено – 36 зошто вие Му велите дека хули на Бога Оној, Кого Таткото Го посвети и Го испрати во светот, – зашто реков: ‘Јас Сум Божји Син?’ 37 Ако не ги правам делата на Мојот Татко, не верувајте Ми. 38 А ако ги вршам, верувајте им на делата, ако Мене не Ми верувате, за да сознаете и познаете дека Таткото е во Мене и Јас во Него!” 39 Тогаш сакаа пак да Го фатат, но им избега од рацете. 40 И пак отиде преку Јордан, каде што Јован крштаваше отпрвин, и остана таму. 41 И мнозина дојдоа при Него и рекоа: „Јован не направи ниедно чудо, но сè што рече Јован за Него, беше вистина.” 42 И таму мнозина поверуваа во Него.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Теизам и атеизам, разум и вера

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

My Redeemer is Faithful and True – Christian Berdahl

As I look back on the road I’ve travelled,
I see so many times He carried me through;
And if there’s one thing that I’ve learned in my life,
My Redeemer is faithful and true.
My Redeemer is faithful and true.

My Redeemer is faithful and true.
Everything He has said He will do,
And every morning His mercies are new.
My Redeemer is faithful and true.

My heart rejoices when I read the promise
‘There is a place I am preparing for you.’
I know someday I’ll see my Lord face to face,
‘Cause my Redeemer is faithful and true.
My Redeemer is faithful and true.

My Redeemer is faithful and true.
Everything He has said He will do,
And every morning His mercies are new.
My Redeemer is faithful and true.

And in every situation He has proved His love to me;
When I lack the understanding, He gives more grace to me.

My Redeemer is faithful and true.
Everything He has said He will do,
And every morning His mercies are new.
My Redeemer is faithful and true.

Цитат на денот

Бог е постојано со нас; Зошто и ние не би биле постојано со Бога?

Мој Исус, мој Господ

Под водство на учителите од синагогата младите учеле безброј правила, зашто се очекувало како правоверни Израелци да ги почитуваат. Меѓутоа, Исуса ова не го интересирало. Уште од своето детство дејствувал независно од рабинските закони. Постојано ги проучувал списите на Стариот завет и на неговите усни постојано биле зборовите: „Така кажува Господ!“

Благодат врз благодат

21. Зошто Исус зел наше тело и крв?

„Затоа требаше во сè да стане како Своите браќа, за да биде милостив и верен Првосвештеник пред Бога, за да изврши помирување за гревовите на луѓето.“ (Евреите 2:17 ; Библија)

Какво е телото кое што овој свет го познава? Токму такво какво што го имаме вие и јас. Светот не познава друго човечко тело и не познавало ниедно друго од кога било потребно Христос да дојде. Кога „Словото стана тело“, Тој бил направен од исто тело како што е нашето. На друг начин не може ни да биде. …

Денешни молитвени предлози

Росоман

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Росоман, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За опростување на гревовите и очистување

Да се молиме на Бог, за да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секоја неправда

„Ако ги исповедаме своите гревови  Тој е верен  и праведен да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секоја неправда.“ (1Јованово 1:9 ; Библија)

„Зошто ќе го простам нивното беззаконие и не ќе си споменувам веќе за нивните гревови.“ (Еремија 31:34 ; Библија)

„И така ако е некој во Христа тој е ново создание; старото помина ете сè стана ново.“ (2 Коринтјани 5:17 ; Библија)

Благодарност

Да Му благодариме на Бог затоа што неговиот збор е постојан и останува довека.

„О Господи, Твојот збор останува довека, постојан како небесата. Твојата милост е од род до род, ја зацврсти земјата и таа стои.“ (Псалм 119:89-90 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 15 август – „Дајте им вие да јадат“ (втор дел)

…Исус не сакал да ги привлече луѓето кон себе со тоа што ќе ги задоволи нивните желби за раскош. За тоа мноштво, уморно и гладно по долгиот и возбудлив ден, едноставната храна била потврда не само за неговата сила, туку и за неговата нежна грижа за нив при задоволувањето на нивните секојдневни животни потреби. Спасителот на своите следбеници не им ветил раскош на овој свет; нивната храна може да биде едноставна, па дури и скудна; нивната судбина обележана со сиромаштво, но неговиот збор е залог дека нивните потреби ќе бидат задоволени, зашто ветил нешто што е подобро од световното добро трајна утеха со своето лично присуство…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси имаат тенденција да се фокусираат на пропустите и слабостите кај другите, и не ги допира скршеноста на другите околу себе.

Понизните и несебични луѓе длабоко ги чувствуваат сопствените слабости и големи духовни потреби, и се осетливи кон оние кои се скршени.

Верно е словото и достојно – за полно примање: Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас.
(1 Тимотеј 1:15 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ПРАВЕТЕ ГО ОД ДУШАТА, КАКО ЗА ГОСПОДА, А НЕ ЗА ЛУЃЕ

Иако денешните должности пред нас можеби не изгледаат одлични, ако ги извршуваме верно, наскоро на оние околу нас ќе им стане очигледно дека можат да ни доверат големи работи. Па дури и ако никогаш не добиеме земно признание за нашите напори, апостол Павле нѐ потсетува дека, што и да правиме, треба да „го  правете од душата како за Господа, а не за луѓе“ (Колосјаните 3:23; Библија). Ако го сториме тоа, можеме да бидеме уверени дека ќе го слушнеме нашиот командант да каже: „Добро, сакан и верен слуго! Си бил верен во малку, ќе те поставам над многу; влези во радоста на својот господар!“ (Матеј 25:21; Библија)…

Комплетно здравје

Твојот ум може да те разболи

Науката почнува да го потврдува она што е запишано во Библијата во поглед на здравјето, пред неколку милениуми. Цар Давид вдахновен од Светиот Дух напишал: „Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските“ ( Пословици 17.22). Вашиот ум и вашето ментално здравје можат многу да влијаат на вашето физичко здравје, на вашата духовна состојба и на квалитетот на вашиот живот. Умот, телото и духот се меѓусебно поврзани и неразделни…

Божјите ветувања

10 ако му дадеш леб на гладниот, ако го наситиш угнетуваниот, твојата светлина ќе засвети во темнината, и твојата темнина ќе стане како пладне.
(Исаија 58:10 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – 15 август – Отфрлена опомена (шести дел)

…Откровение 18. глава укажува на времето кога црквата, затоа што ќе ја отфрли тројната опомена од Откровение 14,6­-12, во целост ќе ја постигне состојбата што ја изнел вториот ангел, а Божјиот народ, кој сè уште е во Вавилон, ќе биде повикан да излезе од своите цркви. Ова е последна вест што ќе му биде објавена на светот и таа ќе ја изврши својата задача. Оние што не ја прифатиле вистината, што повеќе ја сакале неправедноста (2. Солуњаните 2,12), кога ќе ѝ се предадат на силата на измамата да ѝ веруваат на лагата, тогаш светлината на вистината ќе ги осветли оние чиишто срца се подготвени да ја примат, и сите Божји деца што се наоѓаат во Вавилон ќе го прифатат повикот: „Излезете од неа, народе мој!“ (Откровение 18,4)…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest