Библиски стих на денот

23 Што и да правите, правете го од душата како за Господа, а не за луѓе, 24 знаејќи дека од Господа ќе ја примите наградата на наследството. Служете Му на Господа Христа!
(Колосјаните 3:23.24 ; Библија)

Мојот живот денес

20 мај – УМЕРЕНОСТ ВО ЧИТАЊЕТО И УЧЕЊЕТО
(17 – 23 мај: Умереност во сè)

„А освен сето тоа, синко, пази се и од ова: да пишуваш многу книги – тоа нема крај, а да читаш многу – и тоа е заморно за телото.“ (Проповедник 12:12; Библија)

Среде постојаните умнствени напори, без одредено физичко раздвижување, мозокот има потреба од прекумерна количина на крв, и така циркулацијата станува неурамнотежена. Мозокот добива премногу крв, додека пак екстремитетите, рацете и нозете, добиваат премалку. Часовите на учење, одмор и рекреација треба внимателно да се распоредат, а еден дел од времето треба да се посвети во физичка работа. Здравјето не може да се зачува ако секој ден не се одвои извесно време за уцврстување на мускулите со вежбање на свеж воздух. Овие часови треба да се посветат на нешто што ќе ги стави во движење сите делови на телото…

Библиско поглавје на денот

Пословици 12

1 Кој ја љуби поуката, го љуби знаењето, а кој го мрази укорувањето неук е. 2 Добриот добива милост од Господа, а подмолниот осуда. 3 Човекот не се зацврстува со беззаконие, а коренот на праведникот не се помрднува. 4 Добродетелната жена е венец на својот маж, а срамотната е како гнилеж во неговите коски. 5 Мислите на праведните се справедливи, а сплетките на нечесните се измамливи. 6 Зборовите на нечесните се заседа за крвопроливање, а праведните ги избавува нивната уста. 7 Нечесните се сосипуваат и веќе ги нема, а домот на праведникот останува. 8 Човекот бидува пофалуван според остроумноста на својот разум, а опакиот во срцето ќе биде презрен. 9 Подобро е да бидеш мал и да имаш само еден слуга, отколку да се издигаш, а да немаш ни леб. 10 Праведникот внимава и на животот на својот добиток, додека на нечесниот срцето му е свирепо. 11 Кој ја обработува својата земја, наситен е со леб, а кој трча по суетата, неразумен е. 12 Копнежот на нечесниот е мрежа од зло, а коренот на праведникот дава плод. 13 На нечесниот стапица му е гревот на неговата уста, а праведникот се избавува од беда. 14 Од плодот на својата уста секој ќе се насити изобилно, а она што го направил со рацете, ќе му се врати. 15 На лудиот му се чини прав неговиот пат, а мудриот човек слуша совети. 16 Безумникот веднаш го покажува својот бес, а умниот го покрива срамот. 17 Кој говори вистина, открива што е право, а лажниот сведок – измамата. 18 Невнимателниот зборува како да прободува со меч, а јазикот на мудрите е исцелување. 19 Вистинита уста трае довека, а лажливиот јазик само за миг. 20 Измамата е во срцето на оние, кои смислуваат зло, а радост во оние што делат мирољубиви совети. 21 Праведникот не го стигнува никаква неволја, а нечесните се исполнети со зло. 22 Одвратни Му се на Господа лажливите усни, а Му се мили кои зборуваат вистина. 23 Благоразумниот човек го прикрива своето знаење, а безумничкото срце ја разгласува својата глупост. 24 Трудољубивата рака ќе владее, а безгрижните ќе одат кон подложност. 25 Грижата во срцето го притиска човекот, а добриот збор го весели. 26 Праведникот го води својот пријател, а нечесните ги заблудува нивниот пат. 27 Мрзливиот нема да го улови својот лов, а трудољубието е скапоцено благо за човекот. 28 Животот стои врз патеката на правдата, и на нејзиниот пат нема смрт.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Трпението на светите

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Trust His Heart – Veronica Boyd-Gillis

All things work for our good
Though sometimes we don’t see how they could
Struggles that break our hearts in two
Sometimes blind us to the truth
Our Father knows what best for us
His ways are not our own
So when your pathway grows dim
And you just don’t see Him
Remember you’re never alone

God is too wise to be mistaken
God is too good to be unkind
So when you don’t understand
When you don’t see His plan
When you can’t trace His hand
Trust His heart
Trust His heart

He sees the master plan
And He holds our future in His hand
So don’t live as those who have no hope
All our hope is found in Him
We see the present clearly
But He sees the first and the last
And like a tapestry
He’s weaving you and me
To someday be just like Him

God is too wise to be mistaken
God is too good to be unkind
So when you don’t understand
When you don’t see His plan
When you can’t trace His hand
Trust His heart
Trust His heart

He alone is faithful and true
He alone knows what is best for you

God is too wise to be mistaken
God is too good to be unkind
So when you don’t understand
When you don’t see His plan
When you can’t trace His hand
Trust His heart
Trust His heart

When you don’t understand
When you don’t see His plan
When you can’t trace His hand
Trust His heart
Trust His heart

Цитат на денот

Библијата не се чува за украс, таа е за да се чита внимателно и за да се применува прочитаното со Божја помош.

Мој Исус, мој Господ

Со нашите празни разговори, кога озборуваме или ја занемаруваме молитвата, можеме во еден ден да го загубиме присуството на Спасителот, а ќе ни бидат потребни многу денови болно трагање за да го најдеме и повторно да го добиеме мирот што сме го загубиле.

Благодат врз благодат

Веќе сте го добиле дарот на Неговата безгранична благодат

11 Зашто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе, 12 која нè воспитува да се откажеме од безбожноста и светските похоти; да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниов век, 13 очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување на нашиот Сèмоќен Бог и Спасител, Исус Христос, (Тит 2:11-13 ; Библија)

Оваа неограничена благодат е дадена бесплатно „на секого од нас“ (Ефесјаните 4:7). Вам и на мене, токму такви какви што сме. Всушност оваа благотат ни е потребна нам за да би нè направила онакви какви што Господ сака да бидеме. А Тој е толку љубезен што ни ја дава бесплатно, за навистина да бидеме такви какви што сака да бидеме.

Денешни молитвени предлози

Сарај

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Сарај, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

Дознавање на Божјата волја

Молитва за да ја дознаеме Божјата волја во нашиот живот.

9 Затоа и ние, од оној ден кога го чувме тоа, непрестано се молиме и сакаме да се исполните со познание на Неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање (Колосјаните 1:9 ; Библија)

Благодарност

Да благодариме на Бога зашто е вечна милоста Негова!

1 Славете Го Господа, зашто е добар, зашто е вечна милоста Негова.
2 Славете Го Бога на боговите, зашто е вечна милоста Негова.
3 Славете Го Господа над господарите, зашто е вечна милоста Негова,
4 Единиот Кој прави големи чудеса, зашто е вечна милоста Негова;
5 Кој премудро го создаде небото, зашто е вечна милоста Негова;
6 Кој ја утврди Земјата врз водите, зашто е вечна милоста Негова;
(Псалм 136 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 20 мај – „ Тој треба да расте“ (втор дел)

..Ние можеме да ја примиме небесната светлина само ако сме готови да се ослободиме од нашето „јас“. Не можеме да го распознаеме Божјиот карактер или да го примиме Христа со вера сè додека не се согласиме секоја наша мисла да ја доведеме во хармонија со Христа. На сите што прават така, Светиот Дух им се дава без мера…

…Божјето дело не треба да носи човечки печат и натпис. Од време на време Господ ќе воведува разни орудија преку кои најдобро ќе може да се изврши неговата намера. Среќни се оние кои сакаат да се понизат, изговарајќи заедно со Јована Крстителот: „Тој треба да расте, а јас да се смалувам.“

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси копнеат за успех, за другите да видат.

Понизните и несебични луѓе копнеат да бидат верни, за Божјата слава да се види.

А јас сум далеку од тоа да се фалам со нешто друго, освен во крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку Кого светот е распнат за мене и јас за светот!
(Галатјаните 6:14 ; Библија)

Тој треба да расте, а јас да се смалувам!
(Јован 3:30 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ЛУЃЕТО СЕ СЕЌАВААТ

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: На 14 мај 1948 година, според резолуцијата на Обединетите нации една година предходно, израелската нација ја прогласила својата независност, а евреите од целиот свет за прв пат имале сопствена нација по речиси два милениуми.

По еврејскиот револт против римјаните во 66 година од н.е., неколку години војување кулминирале со уништувањето на храмот и градот Ерусалим. Иако помали популации на еврејскиот народ останале во областа за неколку стотини години, нацијата никогаш повеќе не била иста. Сепак, покрај сите судири, Израел бил обновен по Втората светска војна и останал до ден-денес…

Комплетно здравје

Алергии на храна

Предизвикани од познати или најчесто од непознати причини алергиите на храна во денешно време се сè почесто присутни. Тоа најверојатно се должи на низа фактори како: лошиот начин на исхрана, преголема употреба на индустриски процесирана храна, генетски модифицирана храна, генетска предиспозиција…

Божјите ветувања

32 Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштавајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа.
(Ефесјаните 4:32 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – 20 мај – Швајцарски реформатор (трет дел)

…Цвингли појасно ја сфатил вистината и подобро ја почувствувал во себе нејзината преродбенска сила. Падот на човекот и планот на спасението биле негова омилена тема. „Во Адама“, зборувал тој, „сите сме мртви, потонати во расипаност и проклетство“. „Христос … платил за нас бескрајно голема откупнина … Неговото страдање е … вечна жртва и вечно успешна да лекува; таа за секогаш ја задоволува божествената правда во полза на сите кои со цврста и непоколеблива вера се потпираат на неа.“ Меѓутоа, тој јасно учел дека Христовата благодат не ни дава право и понатаму да живееме во грев. Секаде каде што постои вера во Бога, таму е и Бог, а каде што е Бог, таму е и ревност што нè гони да правиме добри дела“…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата Времето  и знаците за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest