Библиски стих на денот

15 Не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него, 16 зашто сè што е во светот: – похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот, не е од Таткото, туку од светот. 17 А светот поминува и неговата похот, а кој ја извршува Божјата волја останува довека.
(1 Јованово 2:15-17 ; Библија)

Мојот живот денес

14 ноември – ДРЖИ ГО ЦВРСТО ОНА ШТО ГО ИМАШ
(8 – 14 ноември: Победа во судир со злото)

„Ете, идам скоро! Држи го цврсто она, што го имаш, за никој да не ја земе твојата круна.“ (Откровение 3:11; Библија)

Одлуката донесена во еден момент може засекогаш да ја утврди вечната судбина. Но имајте на ум дека треба цел живот да се работи за да се поврати она што е изгубено во еден момент на искушение или непромисленост.
Со моментален чин на својата волја можете да се сложите да ѝ се потчинете на сатанската сила, но ќе биде потребно многу повеќе од моментално сложување на волјата за да ги раскинете неговите окови и да се воздигнете на повисок степен на светост и чистота…

Библиско поглавје на денот

Послание до Ефесјаните 1

1 Павле, преку Божја волја апостол на Исуса Христа, до светите во Ефес и верните во Христа Исуса: 2 благодат на вас и мир од Бога, нашиот Татко и од Господа Исуса Христа! 3 Да биде благословен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, Кој нè благослови, во Христа, со секаков духовен благослов во небесните места; 4 зашто нè избра во Него, пред создавањето на светот, за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубов. 5 Како што нè и определи однапред за да нè посини преку Исуса Христа, по благоволение на Својата волја, 6 за да биде фалена славата на Неговата благодат, со која нè дарува во Возљубениот, 7 во Кого имаме откуп преку Неговата крв, прошка на гревовите, според богатството на Неговата благодат, 8 која ја излеа изобилно на нас во секоја мудрост и разумност, – 9 соопштувајќи ни ја тајната на Својата волја, според Своето благоволение, што го одреди во Него, 10 за да ја спроведе кога ќе се исполнат времињата: за да соедини повторно во Христа: сè што е на небесата и што е на земјата – во Него, 11 во Кого и ние бевме избрани за наследници, зашто бевме определени однапред со одлуката на Оној, Кој прави сè по советот на Својата волја, 12 за да бидеме за пофалба на Неговата слава, ние, кои веќе отпорано се надевавме во Христа. 13 Во Него и вие, откако го чувте словото на вистината – Евангелието на вашето спасение – и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето. 14 Кој е залог за нашето наследство, за откупување на оние кои станаа Божја сопственост – за пофалба на Неговата слава. 15 Затоа и јас, откако чув за вашата вера во Господа Исуса и за вашата љубов кон сите свети, 16 не прекратувам да заблагодарувам за вас, спомнувајќи ве во своите молитви, 17 та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение во вистинското познавање на Него: 18 и да ги избистри очите на вашето срце, за да знаете каква е надежта на Неговото повикување, колкаво е богатството на Неговото славно наследство во светите, 19 и колку е преголема Неговата сила кон нас, кои веруваме – според дејствувањето на Неговата моќна сила; 20 чие дејство го покажа во Христа, кога Го воскресна од мртвите и Го постави оддесно на Себеси во небесните места, 21 далеку над секое началство, и власт, и сила, и господство и над секое име, кое се спомнува не само во овој свет, туку и во идниот. 22 И сè Му покори под Неговите нозе, а Него Го постави за Глава над сè на Црквата, 23 која е Негово Тело – полнота на Оној, Кој исполнува сè во сè.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

4. Споредба на основачите (прв дел)

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Give Me the Bible

Give me the Bible, star of gladness gleaming,
To cheer the wand’rer lone and tempest tossed;
No storm can hide that radiance peaceful beaming,
Since Jesus came to seek and save the lost.
Refrain

Give me the Bible, holy message shining;
Thy light shall guide me in the narrow way;
Precept and promise, law and love combining,
Till night shall vanish in eternal day.

Give me the Bible, when my heart is broken,
When sin and grief have filled my soul with fear;
Give me the precious words by Jesus spoken,
Hold up faith’s lamp to show my Savior near.

Refrain

Give me the Bible, all my steps enlighten,
Teach me the danger of these realms below;
That lamp of safety o’er the gloom shall brighten,
That light alone the path of peace can show.

Refrain

Give me the Bible, lamp of life immortal,
Hold up that splendor by the open grave;
Show me the light from Heaven’s shining portal,
Show me the glory gilding Jordan’s wave.

Refrain

Цитат на денот

Бог е постојано со нас; Зошто и ние не би биле постојано со Бога?

Мој Исус, мој Господ

Во времето на Јована Крстителот Христос требало да се појави токму како Оној што ќе го открие Божјиот карактер. Самата Негова појава ќе им го открива на луѓето нивниот грев. Единствено ако бидат готови да се исчистат од гревот, ќе можат да стапат во заедница со него. Само тие што имаат чисто срце ќе можат да живеат во негово присуство.

Благодат врз благодат

2. Зошто мислиме дека е толку тешко?

„…чув глас, што ми зборуваше на еврејски јазик: ‚Савле, Савле, зошто Ме гониш? Тешко е за тебе да се риташ против бодило.“ (Дела 26:14 ; Библија)

Проблемот е во тоа што толку многу луѓе се обидуваат да служат на Бог со помош на сатанска сила. Но тоа не е возможно. Луѓето не можат да берат грозје од трње, нити смокви од чичка. Дрвото мора да постане добро, и коренот, и гранките. Самото тоа треба да биде обновено. „Морате наново да се родите!“ (Јован 3:7)

Нека никој никогаш не се обидува да служи на Бог со било што друго освен со присуство на живата Божја сила, која го прави ново создание…

Денешни молитвени предлози

Центар Жупа

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Центар Жупа, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За опростување на гревовите и очистување

Да се молиме на Бог, за да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секоја неправда

„Ако ги исповедаме своите гревови  Тој е верен  и праведен да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секоја неправда.“ (1Јованово 1:9 ; Библија)

„Зошто ќе го простам нивното беззаконие и не ќе си споменувам веќе за нивните гревови.“ (Еремија 31:34 ; Библија)

„И така ако е некој во Христа тој е ново создание; старото помина ете сè стана ново.“ (2 Коринтјани 5:17 ; Библија)

Благодарност

Да Му благодариме на Бог затоа што неговиот збор е постојан и останува довека.

„О Господи, Твојот збор останува довека, постојан како небесата. Твојата милост е од род до род, ја зацврсти земјата и таа стои.“ (Псалм 119:89-90 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 14 ноември – „Иде твојот цар“ (петти дел)

…Христос дошол да го спаси Ерусалим и неговите деца, но фарисејската горделивост, нивното лицемерство, љубомора и злоба, го спречиле да ја оствари својата намера. На Исуса му била позната страшната одмазда што ќе се урне врз осудениот град. Го видел Ерусалим опколен со војска, опседнатите жители како умираат од глад, мајките што ги јадат лешевите на своите деца, родителите и децата како си го отимаат последниот залак храна едни од други, природните чувства уништени со разурнувачките чувства на гладот…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси прават сè за да докажат дека се во право дури и тогаш кога грешат.

Понизните и несебични луѓе се волни да се откажат од „правото да бидат во право“ во одредени ситуации, дури и кога навистина се во право, бидејќи ним им е многу поважно да бидат праведни пред Бог, отколку да бидат во право пред луѓето.

17 Зашто е подобро, ако сака Божјата волја, да страдате правејќи добро, отколку правејќи зло.
(1 Петрово 3:17 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

БОГАТИ УГНЕТУВАЧИ

Богатите стануваат побогати, а сиромашните стануваат посиромашни. Ова е стара вистина, но студијата од 2010 година на Нортон и Ерли покажува дека луѓето не сфаќаат колку тоа е точно. Истражувачите прашале повеќе од 5000 испитаници за тоа како мислат дека е распределено богатството во Америка. Околу 90% од испитаниците сметале дека најбогатите 20% од општеството поседуваат 60% од богатството, а повеќето од нив рекле дека најсиромашните 40% поседуваат 8 до 10% од богатството. Тие биле далеку од вистината. Најбогатите 20% од општеството, всушност поседуваат 85% од богатството, а најсиромашните 40%, околу 120 милиони Американци, поседуваат само 0,3% од богатството….

Комплетно здравје

Зошто НЕ за процесираните месни производи?

Честопати се дискутира за штетноста на процесираните (како што се сувомеснатите) месни производи врз здравјето на човекот, но всушност многуминa воопшто не се свесни за реалната опасност од консумирање вакви производи, и за нивната научно докажана штетност….

Божјите ветувања

24 Многу ќе се радува таткото на праведникот, и кој раѓа мудар син ќе има милина во него.
(Пословици 23:24 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – 14 ноември – Последна опомена (четврти дел)

…Непријателот ги инспирира своите слуги да предлагаат мерки што многу ќе му пречат на Божјето дело; но државниците што се бојат од Господа стојат под влијание на светите ангели со цел на таквите предлози да им се против стават со непобитни докази. На овој начин неколку луѓе ќе ја задржат моќната струја на злото. Противењето на непријателот на вистината ќе биде обуздано за третата ангелска вест да може да го изврши своето дело…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest