Библиски стих на денот

8 Соопшти ми ја наутро Твојата милост, зашто се надевам на Тебе. Покажи ми го патот по кој да тргнам, зашто ја вознесувам душата кон Тебе.
(Псалм 143:8 ; Библија)

Мојот живот денес

17 јануари – МОЛИТВАТА НА МАЈКИТЕ ХРИСТИЈАНКИ
(11 – 17 јануари: Молитвата во мојот живот)

„Со оние што се спорат со тебе, Јас ќе се спорам, Јас ќе ги избавам твоите деца.“ (Исаија 49:25; Библија)

Оние што ги извршуваат Божјите заповеди на иднината на своите деца гледаат со голема неизвесност, чувства, надежи и стравувања, прашувајќи се: каква улога ќе одиграат тие во големиот судир кој штотуку им престои. Мајките често загрижено се прашуваат: „Каков став ќе завземат моите деца?…

Библиско поглавје на денот

Исаија 53

1 „Кој да му поверува на она што ни е објавено, кому му се откри Господовата рака?” 2 Израсте пред Него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на Него ни убавина ни блесок за да би сме се загледале во Него, ни милозливост за да би ни се допаднал. 3 Беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од Кого секој го отстранува лицето, беше презрен, и за ништо го сметавме. 4 А Тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог Го бие и Го понижува. 5 За нашите престапи беше прободен, сотрен, за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз Него, преку Неговите рани ние се исцеливме. 6 Сите скитавме како овци, и секој одеше по својот пат. А Господ ги возложи на Него беззаконијата на сите нас. 7 Го измачуваа, а Тој оставаше, и не ја отвори Својата уста. Го одведоа како јагне на колење; како овца нема, пред оние што ја стрижат, не ја отвори Својата уста. 8 Со сила и со суд се ослободија од Него, и кој ќе го искаже Неговиот род? Да, од земјата на живите го отстранија Него, за гревовите на Неговиот народ, го ранија на смрт. 9 Му го одредија погребението меѓу злочинците, а Неговиот гроб беше при богатите, иако не направи неправда, ниту пак устата Му изусти лага. 10 Но на Господа му беше угодно да Го порази, и Тој Го предаде Него на мачење; кога го жртвува Својот живот како принос за грев, ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови, и Господовата волја ќе се исполни преку Него. 11 Заради страдањата на Својата душа ќе види светлина и ќе се насити со нејзиното сознавање. Мојот праведен Слуга ќе оправда мнозина и нивната вина ќе ја земе на Себе. 12 Затоа ќе Му дадам мноштво во наследство, и со силните ќе го дели пленот, зашто Сам се понуди на смрт и беше вброен меѓу злосторниците, за да ги понесе гревовите на мнозина на Себе и за да се заземе за злочинците.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

5. Споредба на основачите (втор дел)

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Fill My Cup Lord – Christian Berdahl

Like the woman at the well, I was seeking
For things that could not satisfy.
And then I heard my Savior speaking;
“Draw from My well that never shall run dry.”

Fill my cup, Lord;
I lift it up Lord;
Come and quench this thirsting of my soul.
Bread of Heaven, feed me till I want no more.
Fill my cup, fill it up and make me whole.

There are millions in this world who are seeking
For pleasures earthly things afford.
But none can match the wondrous treasure
That I find in Jesus Christ my Lord.

Fill my cup, Lord;
I lift it up Lord;
Come and quench this thirsting of my soul.
Bread of Heaven, feed me till I want no more.
Fill my cup, fill it up and make me whole.

So my children if the things that this world gives you
Leave hungers that won’t pass away,
My blessed Lord will come and save you
If you kneel to Him and humbly pray.

Fill my cup, Lord;
I lift it up Lord;
Come and quench this thirsting of my soul.
Bread of Heaven, feed me till I want no more.
Fill my cup, fill it up and make me whole.

Fill my cup, Lord;
I lift it up Lord;
Come and quench this thirsting of my soul.
Bread of Heaven, feed me till I want no more.
Fill my cup, fill it up and make me whole.

Bread of Heaven, feed me till I want no more.
Fill my cup, fill it up and make me whole.

Цитат на денот

Книга која треба да се чита не е онаа што мисли за тебе, туку онаа што прави да размислуваш. Ниедна книга на светот не е како Библијата по тоа прашање.

Мој Исус, мој Господ

Христовите чуда за ујадените и измачените биле сторени со Божја сила преку службата на ангелите. Секој благослов од Бога ни доаѓа преку Христа низ службата на неговите небесни весници. Земајќи на себе човечка природа, нашиот Спасител своите интереси ги соединил со интересите на паднатите Адамови синови и ќерки, додека со својата божествена природа се држел за Божјиот престол. На тој начин Христос е посредник меѓу луѓето и Бога и меѓу Бога и луѓето.

Благодат врз благодат

6. Благодатта ќе го изврши своето дело ако не се противиме

19 „зашто, како што со непослушноста на еден човек мнозина станаа грешници, така и со послушноста на Еден мнозина ќе станат праведни. 20 А покрај тоа, Законот дојде за да се зголеми престапувањето; но каде што гревот се зголеми, таму благодатта се излеа преизобилно: 21 и како што гревот царуваше во смртта, така и благодатта да царува преку правдата за вечен живот преку нашиот Господ Исус Христос!“ (Римјаните 5:19-21 ; Библија)

Може ли секој грешник да има доволно благодат за таа да го сочува од вршење грев? Може. Нема сомнеж, секој на овој свет може да ја има доволно да го сочува од вршење грев. Дадено е доволно благодат, а дадено е токму заради таа цел….

Денешни молитвени предлози

Чешиново-Облешево

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Чешиново-Облешево, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За Бог да ни даде срце за да го познаеме

Да се молиме Бог да ни даде срце за да го познаеме и да се обратиме кон Него со сето срце.

„И ќе им дадам срце за да Ме познаат дека Јас Сум Господ, за да бидат Мој народ, а Јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон Мене со сето свое срце.“
(Еремија 24:7 ; Библија)

Благодарност

Да му благодариме на Бог затоа што не гледа како човекот;
што не гледа на лице, не гледа кој е кој, туку гледа што е во срцето.

„…Бог не гледа како што гледа човекот: човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето.“
(1 Самоилова 16:7 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 17 јануари – Јуда (трет дел)

…Кога Марија ги помазала нозете на Спасителот, Јуда ја покажал својата дрчна природа. Исусовиот укор длабоко го огорчил. Повредената гордост и желба за одмазда ги урнале браните и со него завладеала алчноста на која толку долго ѝ попуштал. Тоа ќе стане искуство на секого што ќе истрае во играта на гревот. Основните облици на вродените склоности кон гревот на кои не им се противставуваме и кои не ги победуваме, подлегнуваат на сатанско искушение и тој по своја волја ја заробува душата…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси му благодарат на Бога затоа што не се како светот (луѓето) околу нив.

Понизните и несебични луѓе сфаќаат дека и самата гродост е исто толку смртоносен грев како и гревовите на светот.

13 А цариникот стоеше оддалеку; не смееше дури и очите да ги подигне кон небото, туку се удираше в гради и велеше: ,Боже, биди милостив спрема мене грешниот!‘ 14 Ви велам: тој си отиде дома повеќе оправдан, отколку оној, зашто секој што самиот себе се возвишува, ќе биде понизен, а кој се понизува себе самиот, ќе биде возвишен.”
(Лука 18:13-14 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ВИСТИНСКО БОГАТСТВО

Проценетата вредност на комплетната копија од оригиналната Гутенбергска Библија е неверојатни 30 милиони долари. Индивидуалните страници се продаваат за околу 20.000 до 100.000 долари!

Мудар стих: „Секој збор од Бога е чист; Тој му е штит на оној, што се надева на Него. Не додавај кон зборовите Негови, за да не те разобличи, и да не излезеш лажливец.“ (Пословици 30:5.6; Библија)…

Комплетно здравје

10 здравствени придобивки од употребата на авокадо

Можеби е малку чудно, но плодот авокадо се смета за овошје. Карактеристично за ова овошје е тоа што неговиот состав е различен од другите овошја. Овошјата воглавно се составени од голем процент на вода, а најзастапени макронутриенти се јаглехидратите, додека авокадото е овошје кое има значителна количина на масти…

Божјите ветувања

15 И повикај ме во тежок ден: ќе те ослободам, а ти ќе Ме славиш.
(Псалм 50:15 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Реформацијата во Франција (тринаесетти дел)

…Од Женева излегувале списи и проповедници да ја рашират реформираната вера. Изгнаниците од сите земји ѝ се обраќале на Женева да добијат поуки, совети и охрабрувања. Калвиновиот град станал прибежиште за прогонетите протестанти на цела Западна Европа… Џон Нокс, храбар шкотски реформатор, поголем број на англиски пуританци, протестанти на Холандија и Шпанија, како и хугеноти на Франција, од Женева го понеле факелот на вистината да ја растераат темнината во својата татковина.

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest