Библиски стих на денот

7 Извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата. 8 Отсега натаму ми е подготвен венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној Ден Господ, Праведниот Судија, и не само мене, туку и на сите, кои го возљубија Неговото јавување.
(2 Тимотеј 4:7.8 ; Библија)

Мојот живот денес

17 јули – ДОМОТ КАКО ПРИБРЕЖИШТЕ ЗА МЛАДИТЕ
(12 – 18 јули: Дружељубивост во семејството)

„Кој прима едно такво дете во Мое име, Мене Ме прима.“ (Марко 9:37; Библија)

Нашиот дом во посебна смисла треба да претставува место на прибежиште за оние млади коишто се изложени на посебни искушенија. Многумина од нив стојат на раскрсницата на животот. Секое влијание и секој впечаток на којшто се изложени, делува одлучувачки на оформувањето на нивната судбина, и за овој, и за идниот живот.
Не држете се далеку од нив, туку приближете им се што е можно повеќе. Воведете ги во својот семеен круг и дајте им место крај семејниот олтар…

Библиско поглавје на денот

Исаија 40

1 „Тешете го, тешете го, Мојот народ,” говори вашиот Бог. 2 „Зборувајте му на срцето на Ерусалим, викајте му, за да му сврши ропството, за да му биде простена вината, зашто од Господовата рака прими двојно за сите свои гревови.” 3 Глас вика: „Пригответе Му на Господа пат низ пустината. Израмнете ја патеката на нашиот Бог во степата. 4 Нека се издигне секоја долина, нека се спушти секоја гора и бреже. Што е нерамно, нека се израмни, стрмнините нека станат рамни. 5 Тогаш ќе се открие Славата Господова, и секое тело ќе ја види, зашто Господовата уста зборуваше.” 6 Гласот наложува: „Викај!” Одговорив: „Што да викам?” – „Секое тело е како трева, неговата сета убавина е како полски цвет. 7 Тревата се суши, цветот свенува, кога Господовиот здив ќе помине преку нив. Навистина, народот е трева. 8 Тревата се суши, цветот овенува, но Словото на нашиот Бог останува довека.” 9 Искачи се на висока гора, гласнику на Добрата вест, Сионе! Поткрени го силно својот глас, гласнику на Добрата вест, Ерусалиме! Издигни го, не бој се, речи им на јудејските градови: „Еве Го вашиот Бог!” 10 Ете, Господ Бог доаѓа со сила, владее со Својата мишка! Еве ја со Него и Неговата плата, а пред Него Неговата награда. 11 Како пастир го пасе Своето стадо, во рацете ги зема јагнињата, ги носи во Својата прегратка, и внимателно ги негува доилките. 12 Кој го измери морето со дланка и кој ги премери небесата со педа? Кој ја измерил со мерка земјата, и планините на мерилки, а бреговите на тежилка? 13 Кој го измерил Господовиот Дух, и кој Му бил советник за да Го поучи? 14 Со кој се посоветува Тој, кој Му дал разум Нему, кој Го научил на патиштата на правдата? Кој Го научи на знаење, кој Му покажа пат кон мудроста? 15 Ете, народите се како капка од ведро, вредат колку прав на мерилката. Островите, ете, треперат во воздухот како ситно делче! 16 Ливан е мал за огнена клада, а неговите ѕверови нема достатно за паленица. 17 Сите народи се како ништо пред Него, за Него се ништо и празнина. 18 Со кого ќе Го уподобите Бога? И со каков лик ќе Го споредите? 19 Леачот лее кип, златарот го позлатува и одлева веришки од сребро. 20 Бедниот за принос бира дрво што не гние и бара вешт уметник за да му направи неподвижен кип. 21 Зар не знаете? Зар не сте чуле? Не ли ви е откриено од старини? Зар не сфативте кој ја основа земјата? 22 Тој престолува над земниот круг, жителите се како скакулците пред Него. Како завеса ги простре небесата, ги оптегна како шатор за живеење. 23 Тој ги обрнува кнезовите во ништо, ги уништува земните судови. 24 Што туку беа засадени, што туку беа посеани, што туку нивното стебленце испружи корен во земјата, Тој дувнува на нив, и тие се осушуваат, виорот ги разнесува како плева. 25 „Со кого ќе Ме изедначите Мене, кој Ми е рамен?” вели Светецот. 26 Подигнете ги очите и гледајте: кој го создаде тоа? Оној Кој по број ја изведува нивната војска, и Кој ги вика сите по име. 27 Зошто велиш, Јакове, и ти, Израеле, зборуваш: „Мојот пат е скриен за Бога, мојата правда Му избегнува на мојот Бог?” 28 Зар не знаеш? Зар не си чул? Господ е вечен Бог, Творец на земните краишта. Тој не се заморува, не постанува, и Неговиот ум е неизмерлив. 29 На заморениот му ја враќа силата, го зајакнува немоќниот. 30 Младите се заморуваат и се истоштуваат, изнемоштените момчиња се тетерават. 31 Но на оние кои се надеваат во Господа, силата се обновува, им растат крилја како на орлите, трчаат и не постануваат, одат и не се уморуваат.

____________________________________________________________________________________________________

Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Законот на животот – 6

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Trust His Heart – Veronica Boyd-Gillis

All things work for our good
Though sometimes we don’t see how they could
Struggles that break our hearts in two
Sometimes blind us to the truth
Our Father knows what best for us
His ways are not our own
So when your pathway grows dim
And you just don’t see Him
Remember you’re never alone

God is too wise to be mistaken
God is too good to be unkind
So when you don’t understand
When you don’t see His plan
When you can’t trace His hand
Trust His heart
Trust His heart

He sees the master plan
And He holds our future in His hand
So don’t live as those who have no hope
All our hope is found in Him
We see the present clearly
But He sees the first and the last
And like a tapestry
He’s weaving you and me
To someday be just like Him

God is too wise to be mistaken
God is too good to be unkind
So when you don’t understand
When you don’t see His plan
When you can’t trace His hand
Trust His heart
Trust His heart

He alone is faithful and true
He alone knows what is best for you

God is too wise to be mistaken
God is too good to be unkind
So when you don’t understand
When you don’t see His plan
When you can’t trace His hand
Trust His heart
Trust His heart

When you don’t understand
When you don’t see His plan
When you can’t trace His hand
Trust His heart
Trust His heart

Цитат на денот

Ако Бог нè повикува на некоја задача, тогаш Тој и ќе нè квалфикува за истата.

Мој Исус, мој Господ

Со Христовиот живот и смрт се откриле мислите на луѓето. Од јаслите па до крстот, Христовиот живот бил повик на владеење со себеси и на заедница во страдањата. Тој го симнал превезот од човечките цели. Исус дошол со небесна вистина и сите што го слушале гласот на Светиот Дух биле привлечени кон него. Оние што си служеле себеси му припаѓале на царството на сатаната. Со својот однос кон Христа сите ќе покажат на која страна се наоѓаат. На тој начин секој си изрекува себеси пресуда.

Благодат врз благодат

16. Ве загрижува ли тоа дека сонцето може да падне?

„Бог, Кој од стари времиња, многупати и на многу начини, им зборуваше на нашите татковци преку пророците, во последниве денови ни зборуваше преку Синот, Кого Го постави за наследник на сè и преку Кого ги создаде и вековите. … Кој носи сè со Своето силно Слово, Кој го изврши очистувањето на гревовите и седна оддесно на Величеството во висините“ (Евреите 1:1-3 ; Библија)

Тој носи сè и го одржува со својот силен збор. Дали и овој свет? Да. А Сонцето? Да. И сите ѕвезди? Да. А можеме ли и ние да бидеме вброени во тоа „сè“? Ќе бидеме ли подржани/носени со Неговиот силен збор?

Дали некогаш во својот живот сте почувствувале нелагодност, кога ве пробудило утринското Сонце, плашејќи се дека Сонцето ќе падне? Не. …

Денешни молитвени предлози

Неготино

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Неготино, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За Бог да ни даде срце за да го познаеме

Да се молиме Бог да ни даде срце за да го познаеме и да се обратиме кон Него со сето срце.

И ќе им дадам срце за да Ме познаат дека Јас Сум Господ, за да бидат Мој народ, а Јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон Мене со сето свое срце.
(Еремија 24:7 ; Библија)

Благодарност

Да му благодариме на Бог затоа што не гледа како човекот;
што не гледа на лице, не гледа кој е кој, туку гледа што е во срцето.

„…Бог не гледа како што гледа човекот: човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето.“
(1 Самоилова 16:7 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 17 јули – Беседа на гората (четврти дел)

…Срцата што одговараат на влијанието на Светиот Дух се канали низ кои тече Божјиот благослов. Кога би биле отстранети од земјата оние што му служат на Бога, и кога неговиот Дух би се повлекол од луѓето, овој свет би бил препуштен на пустење и уништување, на плодовите на владеењето на сатаната. Иако грешните тоа не го знаат, тие во овој свет дури и за благословите на овој живот му должат на присуството на Божјиот народ што го омаловажуваат и угнетуваат. Меѓутоа, ако христијаните се христијани само по име, тие се сол што го загубила својот вкус…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси имаат тенденција да се фокусираат на пропустите и слабостите кај другите, и не ги допира скршеноста на другите околу себе.

Понизните и несебични луѓе длабоко ги чувствуваат сопствените слабости и големи духовни потреби, и се осетливи кон оние кои се скршени.

Верно е словото и достојно – за полно примање: Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас.
(1 Тимотеј 1:15 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ПОВТОРНО РОДЕН

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Набиена во микроскопското јадро на секоја клетка во нашето тело е долгата низа протеински молекули долга шест метри, наречена ДНК. Информациите содржани во рамките, овозможуваат секој родител да допринесе еден и пол милијарди бита на генетски информации на секој од нивните потомци…

Комплетно здравје

Зошто треба секогаш да појадувате?

Сигурно барем еднаш сте слушнале дека појадокот е најважниот оброк во денот и дека е голема грешка да се избегнува појадокот. Многумина обидувајќи се да ја намалат својата телесна маса не појадуваат, мислејќи дека така ќе внесуваат помалку храна во организмот…

Божјите ветувања

25 И кога стоите на молитва, проштавајте ако имате нешто против некого, за да ви ги прости и вашиот Татко, Кој е на небесата, вашите гревови.
(Марко 11:25 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Преткажана реформа (трет дел)

…Божја волја не била Израел да талка четириесет години во пустина; Тој сакал директно да го одведе во Хананската земја и таму да го настани како свој свет и среќен народ. Но ние гледаме „дека не можеа да влезат поради своето неверство“ (Евреите 3,19). Поради своето неверство и постојаниот отпад изгинале во пустината, а други биле подигнати да влезат во ветената земја. Исто така не е Божја волја повторното Христово доаѓање толку да се одолжува и неговиот народ толку долго да остане на овој свет полн со грев и неволји. Но неверството ги оддели од Бога…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest