Библиски стих на денот

37 А Тој му рече: „Љуби Го Господа твојот Бог со сето свое срце, и со сета своја душа и со сета твоја мисла!” 38 Тоа е најголемата и прва заповед; 39 а втората е како и оваа: „Љуби го твојот ближен како себеси!”
(Матеј 22:37-39 ; Библија)

Мојот живот денес

29 март – БОГ ДОПУШТА ИСКУШЕНИЈА ЗА ДА НЀ ПРОЧИСТИ
(29 – 31 март: Постојаност во искушенијата)

„Но кој ќе го издржи денот на Неговото доаѓање? Зашто Тој е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот. Ќе ги очисти Левиевите синови и ќе ги претопи како златото и среброто.“ (Малахија 3:2.3; Библија)

Божјиот народ мора да поминува низ процесот на чистење и облагородување, а раката на Господа над војските е во тоа дело. Тој процес е многу болен за душата, но е неопходен за да се очистиме од сѐ што е осквернавено и нечисто. Неволјите се неопходни за да Му се приближиме поблизу на нашиот небесен Татко, во потполно потчинување на Неговата волја, и за да можеме да Му принесуваме приноси во правда…

Библиско поглавје на денот

Јован 20

1 Во првиот ден на седмицата, многу рано додека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. 2 Тогаш отрча и дојде при Симона Петра и при другиот ученик, кого Исус го љубеше, и им рече: „Го дигнале Господа од гробот и не знаеме каде Го положиле.” 3 А Петар и другиот ученик излегоа и одеа кон гробот. 4 Имено, и двајцата трчаа заедно; но другиот ученик трчаше побргу од Петра и стигна прв до гробот. 5 Тој се наведна и виде ленени повои, како лежат, но не влезе внатре. 6 По него стигна Симон Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите, како лежат; 7 а крпата, што беше на Неговата глава, не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделно, на едно место. 8 Тогаш влезе и другиот ученик – кој стигна прв до гробот – и виде и поверува. 9 Зашто уште не го беа разбрале Писмото, дека Тој треба да воскресне од мртвите. 10 Тогаш учениците пак се вратија дома. 11 А Марија стоеше надвор, при гробот и плачеше; така, додека плачеше, погледна во гробот 12 и виде два ангела, како седат во бели облеки, таму каде лежеше Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот при нозете. 13 Тие и рекоа: „Жено, зошто плачеш?” Им рече: „Го дигнале мојот Господ и не знам каде Го положиле?” 14 Откако го рече тоа, се обѕрна и Го виде Исуса, како стои; но не знаеше дека е Исус. 15 Исус и рече: „Жено, зошто плачеш? Кого Го бараш?” Мислејќи дека е градинарот, таа Му рече: „Господине, ако Го изнесе ти, кажи ми каде Го положи, и јас ќе Го земам!”
16 Исус и рече: „Марија!” Таа се заврти и Му рече: „Равуни!”- што значи: „Учителе!” 17 Исус и рече: „Не допирај Ме, зашто уште не отидов горе при Мојот Татко. Туку оди при Моите браќа и речи им: ‘Се враќам при Мојот Татко и вашиот Татко, при Мојот Бог и вашиот Бог.’ 18 Марија Магдалена дојде и им јави на учениците, дека Го видела Господа и дека тоа и рекол. 19 А вечерта, на истиот прв ден на седмицата, додека вратата, каде беа собрани учениците, беше затворена поради страв од Јудејците, Исус дојде, застана насреде и им рече: „Мир вам!” 20 Откако го рече тоа им ги покажа рацете и ребрата. И учениците се зарадуваа, кога Го видоа Господа. 21 Тогаш Исус пак им рече: „Мир вам! Како што Ме прати Таткото и Јас ве праќам!” 22 Кога им го кажа ова, дувна во нив и им рече: „Примете Свети Дух! 23 На кои ќе им ги простите гревовите – простени им се; на кои ќе им ги задржите – задржани им се!” 24 А Тома, наречен Близнак, еден од Дванаесетте, не беше со нив, кога дојде Исус. 25 Затоа другите ученици му рекоа: „Го видовме Господа!” А тој им рече: „Додека не ги видам раните од клинците на Неговите раце и не го ставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во Неговите ребра, нема да поверувам.” 26 А по осум дни, Неговите ученици пак беа внатре, и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече: „Мир вам!” 27 Потоа му рече на Тома: „Испружи го твојот прст ваму и види ги Моите раце; и испружи ја твојата рака, и стави ја во Моите ребра; и не биди неверен – туку верен!” 28 Тома одговори и Му рече: „Мој Господ и мој Бог!” 29 Исус му рече: „Поверува, зашто Ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале.” 30 И многу други чуда направи Исус пред учениците, кои не се запишани во книгава; 31 а овие се запишани, за да верувате дека Исус е Христос, Божји Син, и верувајќи да имате живот во Негово име.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Џефри Розарио – Свештеник

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Whatever it Takes – Veronica Boyd-Gillis

There’s a voice calling me from an old rugged tree
And it whispers
“Draw closer to Me
Leave your world far behind
There are new heights to climb
And a new life in Me you will find”

For whatever it takes to draw closer to You, Lord
That’s what I’ll be willing to do
And whatever it takes to be more like You
That’s what I’ll be willing to do

Take the dearest things to me
If that’s how it must be to draw me closer to You
Let my disappointments come
Lonely days without the sun
If in sorrow more like You I’ll become

I’ll trade sunshine for rain, comfort for pain
That’s what I’ll be willing to do
For whatever it takes for my will to break
That’s what I’ll be willing to do
That’s what I’ll be willing to do

Цитат на денот

Библијата не се чува за украс, таа е за да се чита внимателно и за да се применува прочитаното со Божја помош.

Мој Исус, мој Господ

Секое дело во Христовиот живот на земјата било исполнување на планот што постоел од вечни времиња. Пред да дојде на земјата, Исус го познавал овој план, совршен во сите подробности. Меѓутоа, додека одел меѓу луѓето, чекор по чекор бил воден со волјата на Отецот. Кога дошол одредениот час, Тој не се колебал да дејствува. Со иста покорност чекал да настапи тоа време.

Благодат врз благодат

5. „Бидете совршени“ е повеќе ветување отколку заповед

„А Јас ви велам: Љубете ги своите непријатели и молете се за оние, кои ве гонат;  за да бидете синови на вашиот Татко, Кој е во небесата… …И така, бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен Татко.” (Матеј 5:44,45,48).

Господ сака да бидеме совршени и затоа е напишано: „бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен Татко“. Тој на секому од нас му ја дал сета благодат која ја има, донесувајќи полнота на своето спасение, да секој би можел да биде прикажан совршен во Исус Христос….

Денешни молитвени предлози

Валандово

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Валандово, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За Бог да ни даде срце за да го познаеме

Да се молиме Бог да ни даде срце за да го познаеме и да се обратиме кон Него со сето срце.

„И ќе им дадам срце за да Ме познаат дека Јас Сум Господ, за да бидат Мој народ, а Јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон Мене со сето свое срце.“
(Еремија 24:7 ; Библија)

Благодарност

Да му благодариме на Бог затоа што не гледа како човекот;
што не гледа на лице, не гледа кој е кој, туку гледа што е во срцето.

„…Бог не гледа како што гледа човекот: човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето.“
(1 Самоилова 16:7 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 29 март – „Ја видовме неговата ѕвезда“ (прв дел)

Таа ноќ, кога Божјата слава ги осветлила витлеемските ритчиња, мудреците виделе таинствена светлина на небото. Кога светлината изчезнала, се појавила сјајна ѕвезда која полека се движела по небото. Тоа не била никаква ѕвезда недвижница ниту некоја планета, па оваа природна појава разбудила мошне живо интересирање. Таа ѕвезда всушност била оддалечена група сјајни ангели, но мудреците тоа не го знаеле. Сепак, биле уверени дека оваа ѕвезда има посебно значење за нив. Тие се советувале со свештениците и филозофите и ги пребарувале книгите на старите записи. Валамовото пророштво објавило: „Од Јакова излегува ѕвезда, од Израел се подига палка“ (4. Мојсеева 24,17). Дали е можно оваа непозната ѕвезда да биде пратена како весник за Ветениот? Мудреците се израдувале за светлината на вистината пратена од небото; сега таа се излевала врз нив со своите сјајни зраци. На сон примиле порака да одат и да го побараат новородениот Цар.

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси му благодарат на Бога затоа што не се како светот (луѓето) околу нив.

Понизните и несебични луѓе сфаќаат дека и самата гродост е исто толку смртоносен грев како и гревовите на светот.

13 А цариникот стоеше оддалеку; не смееше дури и очите да ги подигне кон небото, туку се удираше в гради и велеше: ,Боже, биди милостив спрема мене грешниот!‘ 14 Ви велам: тој си отиде дома повеќе оправдан, отколку оној, зашто секој што самиот себе се возвишува, ќе биде понизен, а кој се понизува себе самиот, ќе биде возвишен.”
(Лука 18:13-14 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ЗАСКИТАНИ ЅВЕЗДИ

Ние, исто така, можеме да се најдеме како ѕвезди скитници кога се обидуваме да живееме во нашите сопствени сфери на орбитата. Ќе најдеме повеќе значење и цел во животот, ако дозволиме да бидеме повлечени од Духот во орбитална врска со Синот на Праведноста Исус Христос.
„А на Оној, Кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни во радосно воскликнување пред Својата слава, на Единствениот Бог, нашиот Спасител преку Исуса Христа нашиот Господ – слава, величие, сила и власт пред секое време и сега и во сите векови. Амин!“ (Јуда 1:24.25; Библија)…

Комплетно здравје

Еден холестерол и седум лаги

Постојат многу митови или лаги поврзани со холестеролот кои луѓето ги имаат прифатено здраво за готово, без да бидат свесни дека тие, навидум научно поткрепени изјави, се далеку од вистината. Најчесто вината не е во луѓето кои поверувале во тие лаги, туку во оние кои така ги претставиле работите…

Божјите ветувања

6 за да биде фалена славата на Неговата благодат, со која нè дарува во Возљубениот, 7 во Кого имаме откуп преку Неговата крв, прошка на гревовите, според богатството на Неговата благодат;
(Ефесјаните 1:6.7 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Што е тоа светилиште? (петти дел)

…Службата во земното Светилиште се состоела од два дела. Свештениците секој ден служеле во светињата, додека поглаварот свештенички еднаш годишно во светињата над светињите вршел посебно дело на помирување за исчистување на Светилиштето. Покајаните грешници секој ден ги доведувале своите жртви пред вратата на шаторот за состаноки, полагајќи рака врз главата на животното за жртва, ги признавале своите гревови. На овој начин гревовите сликовито ги пренесувале од себе на невината жртва…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest