Библиски стих на денот

36 Зашто, што му користи на човекот, ако го добие целиот свет, а на својата душа ѝ напакости!
(Марко 8:36 ; Библија)

Мојот живот денес

21 септември – КАРАКТЕР „КАКО ХРАМОВИТЕ СТОЛБОВИ“
(20 – 26 септември: Совршенство на карактерот)

„Дај ни: нашите синови да бидат како билки, што растат од својата младост; а нашите ќерки како крајаголни столбови; убави како храмовите столбови.“ (Псалм 144:12; Библија)

Ако нашите млади правилно ја сфатат важноста на изградувањето на карактерот тие ќе ја увидат неопходноста, својата животна задача да ја извршат така добро што таа ќе ја издржи Божјата проверка. Со истрајни напори во спротивставувањето на искушенијата и во барањето на мудрост одозгора, и најпонизните и најслабите можат да се искачат на висините коишто сега им изгледаат несовладливи. Таквите потфати не можат да се остварат без одлучни намери да бидете верни во извршувањето и на најнезначителните должности. Тоа бара постојана будност за да не дојде до зајакнување на негативните црти на карактерот…

Библиско поглавје на денот

Прво Јованово послание 2

1 Дечиња мои, ова ви го пишувам за да не згрешите; и ако некој згреши, имаме Бранител при Таткото: Исуса Христа, Праведникот. 2 Тој е жртва помирница за нашите гревови; не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. 3 И по тоа знаеме дека сме Го познале, ако ги пазиме Неговите заповеди. 4 Кој вели: „Го познав”, а не ги пази Неговите заповеди, лажец е и вистината не е во него. 5 А кој го пази Неговото слово, во него, навистина, љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во Него. 6 Кој вели дека останува во Него, тој треба да оди, како што одеше Тој. 7 Возљубени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед, што ја примивте од почеток; старата заповед е словото, што сте го чуле. 8 Но сепак ви пишувам нова заповед; – и тоа е вистинско и во Него и во вас – зашто темнината поминува, а вистинската светлина веќе свети. 9 Кој вели дека е во светлината, а го мрази својот брат, тој е досега во темнината. 10 Кој го љуби својот брат останува во светлината и во него нема соблазан. 11 А кој го мрази својот брат во темнината е и во темнината оди, и не знае каде оди, зашто темнината му ги заслепила очите. 12 Ви пишувам, дечиња, зашто ви се простени гревовите, заради Неговото име. 13 Ви пишувам, татковци, зашто Го познавте Оној, Кој е од почетокот; ви пишувам вам, млади, зашто го победивте лукавиот. Ви напишав, дечиња, зашто Го познавте Таткото. 14 Ви напишав, татковци, зашто Го познавте Оној, Кој е од почеток. Ви напишав, млади, зашто сте силни и зашто Божјото слово пребива во вас и зашто го победивте лукавиот. 15 Не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него, 16 зашто сè што е во светот: – похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот, не е од Таткото, туку од светот. 17 А светот поминува и неговата похот, а кој ја извршува Божјата волја останува довека. 18 Деца, последен час е; и, како што сте чуле дека антихрист иде, така сега се подигнаа многу антихристи; по тоа знаеме дека е последниот час. 19 Од нас излегоа, но не беа од нас, зашто ако беа од нас, ќе останеа со нас, туку требаше да се покаже дека не се сите од нас. 20 А вие имате помазание од Светиот и знаете сè. 21 Не ви пишав како да не ја знаете вистината, туку зашто ја знаете и зашто ниедна лага не е од вистината. 22 Кој е лажецот, ако не оној, кој одречува дека Исус е Христос? Ова е антихрист – кој ги одречува Таткото и Синот. 23 Секој, што Го одречува Синот Го нема ни Таткото; кој Го исповедува Синот, Го има и Таткото. 24 Што чувте од почетокот тоа да остане во вас. Ако остане во вас она што го чувте од почетокот, и вие ќе останете во Синот и Таткото. 25 А ова е ветувањето што Тој ви го вети: вечен живот. 26 Ова ви го пишав заради оние, кои ве заведуваат. 27 А вие, во вас останува помазанието што го примивте од Него и не е потребно некој да ве поучува, туку како што Неговото помазание ве учи за сè, и е вистинско и не е лага, и како што ве научи, така останете во Него. 28 И сега, дечиња, останете во Него, за да имаме смела доверба кога ќе се јави Тој и за да не се засрамиме пред Него, при Неговото доаѓање. 29 Ако знаете дека Тој е праведен, знајте дека секој кој врши правда, е роден од Него.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Светилиштето ќе биде очистено (прв дел)

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

The Refiner’s Fire – Christian Berdahl

There burns a fire with sacred heat
White hot with holy flame
And all who dare pass through its blaze
Will not emerge the same
Some as bronze, and some as silver
Some as gold, then with great skill
All are hammered by their sufferings
On the anvil of His will

The Refiner’s fire
Has now become my souls desire
Purged and cleansed and purified
That the Lord be glorified
He is consuming my soul
Refining me, making me whole
No matter what I may lose
I choose the Refiner’s fire

I’m learning now to trust His touch
To crave the fire’s embrace
For though my past with sin was etched
His mercies did erase
Each time His purging cleanses deeper
I’m not sure that I’ll survive
Yet the strength in growing weaker
Keeps my hungry soul alive

The Refiner’s fire
Has now become my souls desire
Purged and cleansed and purified
That the Lord be glorified
He is consuming my soul
Refining me, making me whole
No matter what I may lose
I choose the Refiner’s fire

Цитат на денот

Сè што постои од Сонцето до мравката, на свој начин и со свој јазик зборува за Бога.

Мој Исус, мој Господ

Кога (Исус) би одговорил со нестрплив збор или поглед, кога би им попуштил на своите браќа со една погрешна постапка, Тој не би бил веќе совршен пример. Со тоа Тој би претрпел неуспех во спроведувањето на планот за нашиот откуп. Макар само еднаш да признал дека може да постои оправдување за гревот, сатаната би ликувал, а светот би бил загубен. Затоа искушувачот настојувал неговиот живот да го стори колку што може потежок за да го наведе на грев.

Благодат врз благодат

15. Како се одвива чистењето на светилиштето?

„И Јас ќе Го молам Мојот Татко, и Тој ќе ви даде друг Утешител, за да биде со вас довека… а Утешителот, Светиот Дух, Кого Татко Ми ќе Го испрати во Мое име, ќе ве научи сè и ќе ве потсети на сè што ви реков.“ „кога ќе дојде Тој, ќе го увери светот за грев…“ (Јован 14:16,26 ; 16:8)

Кога сте осведочени за гревот, вие кажете „Попрво би го имал Христос отколку гревот“. И ослободете се од него. Зошто тогаш се обесхрабруваме заради сопствените гревови? Факт е дека токму тоа им се случило на некои од нашите браќа. Овде дошле слобони; но, Божјиот Дух изнел нешто што никогаш порано не го виделе, кое продрело подлабоко отколку порано и им открило работи кои никогаш порано не ги разбрале. …

Денешни молитвени предлози

Чешиново-Облешево

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Чешиново-Облешево, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За Бог да ни даде срце за да го познаеме

Да се молиме Бог да ни даде срце за да го познаеме и да се обратиме кон Него со сето срце.

„И ќе им дадам срце за да Ме познаат дека Јас Сум Господ, за да бидат Мој народ, а Јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон Мене со сето свое срце.“
(Еремија 24:7 ; Библија)

Благодарност

Да му благодариме на Бог затоа што не гледа како човекот;
што не гледа на лице, не гледа кој е кој, туку гледа што е во срцето.

„…Бог не гледа како што гледа човекот: човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето.“
(1 Самоилова 16:7 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 21 септември – На празникот сеници (втор дел)

…Вие појдете горе на празникот. Јас нема да отидам, зашто моето време уште не е исполнето.’ Тоа им го рече и остана во Галилеја.“ Неговите браќа му зборувале заповеднички, одредувајќи му го патот по кој треба да оди. Им го вратил прекорот, наредувајќи ги не меѓу своите ученици полни со самооткажување, туку меѓу светот. „Светот вас не може да ве мрази“, рекол Тој, „мене ме мрази, зашто јас сведочам за него оти неговите дела се зли“. Светот не ги мрази оние што му се слични по духот; тој нив ги сака како свои…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси се брзи во обвинување на другите за настанатите проблеми.

Понизните и несебични луѓе брзо ја прифаќаат личната одговорност за настанатите проблеми.

„ … а сите, пак, покорувајте се еден на друг и здобијте се со понизност, бидејќи „Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат.”
(1 Петрово 5:5 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ЉУБОВ КОЈА НЕМА ДА ВЕ ОСТАВИ

Исто како таа верна мајка патка, нашиот небесен Татко никогаш нема да нè остави. Иако можеме да залутаме, неговото срце на љубовта оди по нас уште. Тој е секогаш таму, барајќи ја секоја можност да се поврзи со нас. Дури и кога Неговиот избран народ Му го скршил срцето со својот грешен пат, Тој се молел: „Вратете се од Своите лоши патишта и од лошите дела.“ (Захарија 1:4; Библија). Тажниот извештај е дека „тие не послушаа, ниту внимаваа“. Денес, заради Него, „Денес, кога ќе го чуете гласот Негов, не стврднувајте ги срцата ваши.“ (Евреите 4:7; Библија). Вие сте бескрајно скапоцени во Неговите очи.
„Вака зборува Господ над Воинствата чија Слава ме испрати кај народите кои ве ограбија: „Кој ве допира, Ми ја допира зеницата на окото. “ (Захарија 2:8; Библија)…

Заробени во мрачен тунел во подземниот канализациски систем на градот и зависејќи од милоста на струјата, единствената надеж на малите пиленца била во нивната мајка. Слушајќи ги нивните вознемирени крикови кои потекнувале од некаде под земјата, посветената мајка ги следела нивните цифкања….

Комплетно здравје

Запознајте се со различните видови на дијабетес

Во време во коешто постои епидемија од болеста дијабетес, добро е да се знаат неколку информации плус за оваа болест и за тоа колку видови на дијабетес постојат и како тие се разликуваат меѓусебно…

Божјите ветувања

16 да ви даде, според богатството на Својата слава – да зајакнете со сила преку Неговиот Дух во внатрешниот човек, 17 та преку вера да се всели Христос во вашите срца; да бидете вкоренети и засновани во љубовта: 18 за да можете да сфатите со сите свети, што е ширина и должина, и височина и длабочина, 19 и да ја познаете Христовата љубов, која го надминува знаењето; за да се исполните во целата Божја полнота.
(Ефесјаните 3:16-19 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Време на голема неволја (трет дел)

…Сатаната мнозина наведува да веруваат оти Бог не обрнува внимание на нивното неверство во малечките работи; но во своето постапување со Јакова Господ покажува дека Тој во никој случај не го одобрува ниту го трпи злото. Сите што се трудат своите гревови да ги оправдаат или да ги прикријат и што дозволуваат да стојат во небесните книги непризнати и непростени, ќе бидат победени од сатаната. Колку повеќе се сметаат побожни и колку заземаат повисока положба, толку потежок е нивниот случај во Божјите очи и посигурна победата на нивниот непријател…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest