Библиски стих на денот

31 И почна да ги учи дека Човечкиот Син треба да пострада многу и да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците; дека ќе Го убијат и дека по три дни ќе воскресне.
(Марко 8:31 ; Библија)

Мојот живот денес

26 мај – СВЕСТА ДЕКА СМЕ ВО ПРАВО ДОНЕСУВА МИР
(24 – 31 мај: Во здраво тело здрав дух)

„Оние кои го љубат Твојот Закон уживаат голем мир и не се сопнуваат на ништо.“ (Псалм 119:165; Библија)

Кога човекот во својата душа и свест е слободен и среќен, бидејќи е свесен дека прави добро и наоѓа задоволство во тоа што ги усреќува другите, тоа создава расположение коешто делува на целиот организам, го ослободува крвотокот и го јакне целото тело. Божјиот благослов е вистинска исцелителска моќ. Оние коишто изобилуваат со добри дела во корист на другите ќе го почувствуваат тој чудесен благослов, и во срцето, и во животот….

Библиско поглавје на денот

Галатјаните 3

1 О неразумни Галатјани! Кој ве маѓепса вас, пред чии очи Исус Христос е јасно нацртан како распнат? 2 Сакам само ова да го научам од вас: дали Го примивте Духот врз основа на делата на Законот или преку слушањето со вера? 3 Толку ли сте неразумни? Што почнувајќи со Духот, сега сами завршувате со тело? 4 Дали толку многу страдавте напразно? Ако е навистина напразно! 5 А Оној, Кој ви дава Дух и прави силни дела во вас, дали го прави тоа врз основа на делата на Законот или преку слушањето со вера? 6 Како што и Авраам „му поверува на Бога и тоа му се засмета за праведност.” 7 И така, признајте, дека Авраамови синови се оние, кои се од верата. 8 А и Писмото предвиде, дека Бог преку верата ги оправдува народите, и однапред му го навести Евангелието на Авраама: „Во тебе ќе бидат благословени сите народи.” 9 И така, оние, кои веруваат се благословени заедно со верниот Авраам. 10 Имено, кои ги прават делата на Законот, под клетва се, зашто е пишано: „Проклет да е секој, кој не е постојан во сè што е напишано во Книгата на Законот, да го исполнува тоа.” 11 А дека никој не е оправдан пред Бога преку Законот, јасно е, зашто „праведникот ќе живее од верата.” 12 А Законот не е од верата, туку вели: „Кој ги исполнува, ќе живее преку нив.” 13 Христос нè откупи од проклетството на Законот, откако стана проклетство за нас, зашто е пишано: „Проклет да е секој, кој виси на дрво!” – 14 Та Авраамовиот благослов да дојде на народите во Христа Исуса, и да Го примиме преку верата ветувањето на Духот. 15 Браќа, зборувам по човечки: заветот што човек го потврдил, никој не го отфрла, ниту му додава нешто. 16 А ветувањата им беа дадени на Авраама и на неговото семе. И не вели: „и на семињата”, како за мнозина; туку како за еден: „и на твоето Семе” Кој е Христос. 17 Го велам и ова: Законот што стана по четири стотини и триесет години, не го поништува заветот, кого Бог го потврдил порано, ниту го поништува ветувањето. 18 Зашто, ако наследството доаѓа од Законот, тоа веќе не е од ветувањето; но Бог му го подари на Авраама преку ветувањето. 19 Тогаш, зошто е Законот? Тој е определен со посредство на ангели, со рака на еден посредник, па е додаден заради престапите, додека не дојде Семето, Кому Му е дадено ветувањето. 20 Посредник пак нема таму, каде што е само еден; а Бог е еден. 21 Според тоа, дали е Законот противен на Божјите ветувања? Далеку од тоа! Зашто, ако беше даден закон, што може да даде живот, тогаш навистина праведноста би била од законот. 22 Но Писмото сите ги затвори под грев, и врз основа на верата во Исуса Христа ветувањето да им биде дадено на оние, кои веруваат. 23 А пред да дојде верата, бевме под стражата на законот, затворени, до времето на верата која требаше да се открие. 24 Така, Законот ни беше наш воспитач до Христа, за да се оправдаме преку верата. 25 А сега дојде верата, и не сме повеќе под воспитувачот. 26 Зашто, сите сте Божји синови преку верата во Христа Исуса, 27 зашто сите, кои се крстивте во Христа, се облековте со Христа. 28 Нема веќе ни Јудеец ни Грк, нема веќе ни роб ни слободен, нема веќе ни машко ни женско, зашто вие сите сте едно во Христа Исуса. 29 А ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе, наследници по ветувањето.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

2. Критички осврт на релативизмот и плурализмот

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Give Me the Bible

Give me the Bible, star of gladness gleaming,
To cheer the wand’rer lone and tempest tossed;
No storm can hide that radiance peaceful beaming,
Since Jesus came to seek and save the lost.
Refrain

Give me the Bible, holy message shining;
Thy light shall guide me in the narrow way;
Precept and promise, law and love combining,
Till night shall vanish in eternal day.

Give me the Bible, when my heart is broken,
When sin and grief have filled my soul with fear;
Give me the precious words by Jesus spoken,
Hold up faith’s lamp to show my Savior near.

Refrain

Give me the Bible, all my steps enlighten,
Teach me the danger of these realms below;
That lamp of safety o’er the gloom shall brighten,
That light alone the path of peace can show.

Refrain

Give me the Bible, lamp of life immortal,
Hold up that splendor by the open grave;
Show me the light from Heaven’s shining portal,
Show me the glory gilding Jordan’s wave.

Refrain

Цитат на денот

Ако Бог нè повикува на некоја задача, тогаш Тој и ќе нè квалфикува за истата.

Мој Исус, мој Господ

Кај секој човек Исус видел суштество на кое мора да му се упати повик за неговото царство. Допирал до човечките срца движејќи се меѓу нив како Оној кој им посакува добро.Тој ги барал на градските улици, во домовите, во чамците, во синагогата, на бреговите на езерото и на свадбената свеченост. Ги сретнувал на нивните секојдневни должности, покажувајќи интерес за нивните световни дејности.

Благодат врз благодат

3. Сè што имал Христос имате и вие

8 Браќа, пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама што се потпира на човечкото предание, на стихиите на светот, а не по Христос; 9 зашто во Него телесно живее сета полнота на Божеството, 10 и вие да бидете исполнети во Него, Кој е глава на секое началство и власт;
(Колсјаните 2:8-10 ; Библија)

„Во него телесно живее сета полнота на Божеството“ (Колосјаните 2:9) и Тој вас ве зајакнува со сила преку Неговата славна моќ, да се утврдите преку Неговиот Дух во внатрешниот човек, та преку вера да се всели Христос во вашите срца „да се исполните во целата Божја полнота“ (Ефесјаните 3:19).

Навистина, Христос земал учество во боженствената природа, а исто и вие, доколку сте Негово дете по ветувањето…

Денешни молитвени предлози

Кисела Вода

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Кисела Вода, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За да ја познаеме Христовата љубов

14 Заради тоа ги преклонувам своите колена пред Таткото на нашиот Господ Исус Христос, 15 од Кого секој род на небесата и на земјата добива име; 16 да ви даде, според богатството на Својата слава – да зајакнете со сила преку Неговиот Дух во внатрешниот човек, 17 та преку вера да се всели Христос во вашите срца; да бидете вкоренети и засновани во љубовта: 18 за да можете да сфатите со сите свети, што е ширина и должина, и височина и длабочина, 19 и да ја познаете Христовата љубов, која го надминува знаењето; за да се исполните во целата Божја полнота.
(Ефесјаните 3:14 ; Библија)

Благодарност

Да благодариме на Бог за Божјата Реч – Библијата која ја имаме како наш најсигурен водич!

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 1 мај – „Ние го најдовме Месија“ (четврти дел)

…Филип го повикал Натанаила. Тој бил среде мноштвото кога Крстителот Исуса го нарекол Јагне Божје. Кога Натанаил го погледнал Исуса, се разочарал. Дали овој човек, што носел знаци на макотрпна работа и сиромаштво, може да биде Месија? Сепак, Натанаил не можел да го отфрли Исуса, зашто веста на Јована донела цврсто уверување во неговото срце….

…Кога Натанаил би имал доверба во водството на рабините, никогаш не би го нашол Исуса. Тој станал ученик затоа што сам набљудувал и расудувал. Така е тоа и денеска во животот на мнозина што предрасудите ги задржуваат да го прифатат доброто. Колку различен би бил резултатот кога „би дошле и виделе“!

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси копнеат да бидат успешни, посакувајќи награди и трофеи, за другите да можат да видат.

Понизните и несебични луѓе копнеат да бидат верни, дури и до смрт, посакувајќи ја круната на животот, за Божјата слава да може да се види.

…Биди верен до смрт и ќе ти дадам круната на животот.
(Откровение 2:11 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ЗНАЧЕЊЕТО НА ЖИВОТОТ

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Д-р Вилијам Брајтбарт од Меморијалниот центар за рак на Слоан-Кеттеринг во Њујорк развил психолошка програма за третирање на пациенти со рак во трета и четврта фаза, наречена психотерапија насочена кон значењето. Целта на програмата е да им помогне на пациентите со рак да го најдат значењето и целта за нивниот живот во текот на времето помеѓу нивните дијагнози и нивните евентуални смртни случаи, кога и да би се случило тоа.

Програмата на Д-р Брајтбарт делумно се базира на списите на Виктор Френк, австриски психијатар кој го преживеал концентрациониот логор Аушвиц за време на Втората светска војна…

Комплетно здравје

Делумно/целосно хидрогенизирана растителна маст - Што всушност значи ова?

Доколку земете некој индустриски процесиран производ во раце и се обидете да го прочитате составот, тогаш постои голема веројатност дека ќе наидете на следната состојка: делумно или целосно хидрогенизирана растителна маст. Често пати погрешно се кажува дека овој вид на масти се од растително потекло…

Божјите ветувања

13 Никакво искушение не ве постигна, освен човечкото. А Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искушението ќе ви даде и излез, за да можете да го издржите.
(1 Коринтјаните 10:13 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Исполнети пророштва (четврти дел)

…Ова движење ја прекри земјата како плима. Преминуваше од град во град, од село во село, сè додека Божјиот народ, кој го чекаше Христовото доаѓање, не беше наполно разбуден. Пред ова објавување исчезна фанатизмот како ран мраз кога се појавува сонце. Кај верните исчезнаа сомневањето и збунетоста, а нивните срца ги исполнуваше надеж и храброст. Делото беше ослободено од сите крајности што се појавуваат секогаш кога ќе дојде до израз човечката возбуда неконтролирана од Божјата реч и од Божјиот Дух…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest