Библиски стих на денот

10 Најпосле, јакнете во Господа и во силата на Неговата моќ! 11 Облечете се во сето Божјо оружје, за да можете да им се спротивставите на измамите на ѓаволот.
(Ефесјаните 6:10.11 ; Библија)

Мојот живот денес

25 септември – ОБЛЕЧЕНИ ВО ОБЛЕКАТА НА ПРАВЕДНОСТА
(20 – 26 септември: Совршенство на карактерот)

„И беше дадено да се облече во светло и чисто ленено платно; имено, платното тоа се праведните дела на светите.“ (Откровение 19:8; Библија)

Свадбеното руво во параболата го симболизира чистиот и беспрекорен карактер коишто мораат да го имаат Христовите следбеници. На Црквата ќе ѝ биде дадено „да се облече во чисто и бело ленено платно“. „И да ја претстави пред Себе славната Црква, која нема дамка, ниту брчка, или нешто слично, за да биде света и непорочна.“ „Затоа што платното“, вели Светото Писмо, е „праведноста на светите“. Тое е правдата Христова – Неговиот беспрекорен карактер – правда, којашто со посредство на верата, ѝ се дава на сите коишто го примаат Христа како свој личен Спасител…

Библиско поглавје на денот

Евангелие по Јован 13

1 Пред празникот Пасха, Исус – знаејќи дека Му дојде часот за да премине од овој свет кон Таткото – љубејќи ги Своите во светов, ги возљуби до крај. 2 За време на вечерата – кога ѓаволот веќе стави мисла во срцето на Јуда Симонов, Искариотски, за да Го предаде – 3 Исус, знаејки дека Таткото Му предаде сè во рацете, дека излезе од Бога и дека оди при Бога 4 стана од вечерата, ја соблече горната облека, зеде крпа и се препаша. 5 Потоа налеа вода во садот за миење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата, со која беше препашан. 6 Така дојде до Симона Петра; а овој Му рече: „Господи, Ти ли ќе ми ги миеш нозете?” 7 Исус одговори и Му рече: „Ти сега не знаеш што правам Јас, но после ќе разбереш.” 8 Петар Му рече: „Ти никогаш нема да ми ги измиеш нозете!” Исус му одговори: „Ако не те измијам, немаш дел со Мене.” 9 Симон Петар Му рече: „Господи, измиј ми ги не само нозете, туку и рацете и главата.” 10 Исус му рече: „На измиениот треба да му се измијат само нозете, зашто е целиот чист; и вие сте чисти, но не сите.” 11 Зашто знаеше кој ќе Го предаде, затоа и рече: „Не сите сте чисти!” 12 А кога им ги изми нозете, ја зеде својата горна облека и пак седна на трпезата и им рече: „Разбравте ли, што ви сторив? 13 Вие Ме викате Мене Учител и Господ, и право велите, зашто тоа Сум. 14 И така, ако Јас, Господ и Учител, ви ги измив нозете, и вие сте должни да ги миете нозете еден на друг; 15 зашто ви дадов пример и вие да правите онака, како што ви направив Јас. 16 Вистина, вистина ви велам: слугата не е поголем од својот господар, ниту пратеникот е поголем од оној, кој го пратил. 17 Кога го знаете ова, блажени сте – ако го исполнувате тоа. 18 Не зборувам за сите вас; Јас знам кои ги избрав; туку треба да се исполни Писмото: ‘Кој го јаде Мојот леб, ја подига својата петица против Мене.’ 19 Отсега ви зборувам, пред да се збидне, за да поверувате – кога ќе се случи – дека Сум Јас. 20 Вистина, вистина ви велам: кој го прима оној, кого Јас го праќам, Мене Ме прима; а кој Ме прима Мене, Го прима Оној, Кој Ме пратил Мене.” 21 Штом го рече тоа, Исус се возбуди во духот, па посведочи и рече: „Вистина, вистина ви велам: дека еден од вас ќе Ме предаде.” 22 Тогаш учениците се погледнаа еден со друг со двоумење за кого зборува. 23 А еден од Неговите ученици, кого Исус го љубеше, беше прилегнал на Исусовите гради; 24 тогаш Симон Петар му даде знак и му рече: „Кажи, за кого зборува!” 25 Така, тој се потпре на Исусовите гради и му рече: „Господи, кој е?” 26 Исус одговори: „Тоа е оној, кому ќе му натопам залак, и ќе му го подадам.” И го натопи залакот, го зеде и му го даде на Јуда Симонов Искариот. 27 И откако го зеде залакот, сатаната влезе во него. Исус пак му рече: „Што правиш, прави побргу!” 28 Но никој од оние, што седеа покрај трпезата, не разбра, зошто му го рече тоа. 29 Но, бидејќи кај Јуда беше благајната, некои помислија дека Исус му рече: „Купи што ни е потребно за празникот!” или да раздаде нешто на сиромасите. 30 Штом го зеде залакот, Јуда излезе веднаш, а беше ноќ. 31 А кога излезе, Исус рече: „Сега се прослави Човечкиот Син, и Бог се прослави во Него. 32 Ако Бог се прослави во Него, и Бог ќе Го прослави во Себе, и веднаш ќе Го прослави. 33 Дечиња, уште малку сум со вас; ќе Ме барате, и како што им реков на Јудејците: каде одам Јас, вие не можете да дојдете, и вам ви го велам тоа сега. 34 Ви давам нова заповед: да се љубите еден со друг; како што Јас ве љубев вас, така и вие да се љубите еден со друг. 35 По тоа сите ќе познаат дека сте Мои ученици – ако имате љубов помеѓу себе!” 36 Симон Петар Му рече: „Господи, каде одиш?” Исус му одговори: „Каде одам Јас, ти сега не можеш да тргнеш по Мене, но подоцна ќе Ме следиш.” 37 Петар Му рече: „Господи, зошто не можам да дојдам по Тебе сега? Својот живот ќе го дадам за Тебе.” 38 Исус одговори: „Својот живот ли ќе го дадеш за Мене? Вистина, вистина ти велам, петел нема да пропее, додека трипати не се одречеш од Мене.”


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Бесмртност на душата или воскресение на мртвите?

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Wonderful, Merciful Savior – Veronica Boyd-Gillis

Wonderful, merciful Savior
Precious Redeemer and Friend
Who would have thought that a Lamb
Could rescue the souls of men
Oh, You rescue the souls of men

Counselor, Comforter, Keeper
Spirit we long to embrace
You offer hope when our hearts have
Hopelessly lost our way
Oh, we’ve hopelessly lost the way

You are the One that we praise
You are the One we adore
You give the healing and grace
Our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for

Almighty, infinite Father
Faithfully loving Your own
Here in our weakness You find us
Falling before Your throne
Oh, we’re falling before Your throne

You are the One that we praise
You are the One we adore
You give the healing and grace
Our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for

You are the One that we praise
You are the One we adore
You give the healing and grace
Our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for

Цитат на денот

Ако Бог нè повикува на некоја задача, тогаш Тој и ќе нè квалфикува за истата.

Мој Исус, мој Господ

Никој друг, освен Христос, не е во состојба повторно да го изгради карактерот што е упропастен со гревот. Тој дошол да ги истера демоните што господареле со волјата, да нè подигне од правот и повторно да ни ја врати сличноста со себеси, разубавувајќи ја истата со својата слава.

Благодат врз благодат

18. Исусовото име е еднакво на името на неговиот Отец

„…Кој го изврши очистувањето на гревовите и седна оддесно на Величеството во висините, и стана толку повозвишен од ангелите, колку што наследи повозвишено име од нив.“ (Евреите 1:3-4 ; Библија)

Кога Тој (Исус) седнал од десната страна на Бога? Одамна – кога воскреснал од мртвите и се вознел на небото, пред околу две илјади години. Но забележете, пред да седне, извршил очистување на нашите гревови. Дали вам ви е мило што пред толку време ги очистил вашите гревови? Тоа очистување е извршено во Него. Во Него и го наоѓаме. Да му заблагодариме што е така…

Денешни молитвени предлози

Чучер-Сандево

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Чучер-Сандево, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

Утринско проучување и молитва

Да се молиме на Бог да ни помогне да се будиме порано наутро за да поминуваме време во читање на Божјото слово – Библијата и да се посветуваме на Бога во молитва. Да ни помогне да ја отфрлиме летаргијата и да бидеме доследни во таа одлука, со Божја сила.

„Со душата своја се стремиме кон Тебе ноќе, и со духот свој ќе Те бараме искрено од рани зори; зашто, кога Твоите пресуди се извршуваат на земјата, тогаш жителите на светот се учат на правда.“
(Исаија 26:9 ; Библија)

„Наутро го слушаш мојот глас; о Господи! Наутро ја испраќам мојата молитва кон Тебе и чекам.“
(Псалм 5:3 ; Библија)

Благодарност

Да благодариме бидејќи независно од околностите и од препреките со кои се соочуваме, секогаш можеме да имаме мир во Исус.

„Ова ви го реков, за да имате мир во Мене. Имате неволја во светот; но бидете храбри – Јас го победив светот.”
(Јован 16:33 ; БИблија

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 25 септември – Меѓу стапици (втор дел)

…Бог не ги присилува луѓето да се откажат од своето неверство. Пред нив се наоѓа светлина и темнина, вистина и заблуда. До нив стои да решат што ќе прифатат. Човековиот ум е надарен со сила да прави разлика меѓу доброто и злото. Бог одредил луѓето да не се одлучуваат според моментното чувство, туку врз основа на вредноста на доказите, врз основа на грижливото меѓусебно споредување на деловите на Писмото…И денеска мнозина се измамени на ист начин на кој биле измамени и Евреите. Верските учители ја читаат Библијата во светлината на своите лични сфаќања и преданија, народот не ги истражува Писмата за себе и не просудува сам за себе што е вистина, туку ги прифаќа нивните судови и своите души им ги доверува на своите водачи…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси се премногу зафатени за да ги забележат „малите луѓе“ во своите животи, оние од кои не можат да имаат корист на некој начин.

Понизните и несебични луѓе секогаш бараат можности да им служат и помагаат дури и на „најмалите“.

37 Тогаш праведниците ќе Му одговорат и речат: ‘Господи, кога Те видовме гладен и Те нахранивме; или жеден и Те напоивме? 38 Кога Те видовме како странец и Те примивме? Или гол и Те облековме? 39 Кога те видовме болен или во темница и дојдовме при Тебе? 40 А Царот ќе им одговори: ‘Вистина ви велам, доколку му направивте на еден од овие Мои најмали браќа, Мене Ми направивте.’ (Матеј 25:37-40 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

СОФИСТИЦИРАНИ МЕРЕЊА

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Каналот низ Истам на Панама во Централна Америка е еден од најголемите инженерски чуда од изминатите 1000 години. Во 1513 година, откритието на Васко де Балбоа на Пацифичкиот брег на Панама наскоро имало трговци и империја-градители кои сонувале за кратенка која ќе им овозможи на бродовите да отпловат кон запад од Атлантикот до Пацификот без да изминат исцрпувачки 12.000 километри пат околу врвот на Јужна Америка…

Комплетно здравје

Витамин Б1

Витаминот Б1, или уште наречен тиамин, е хидросолубилен (растворлив во вода) витамин кој припаѓа на групата Б витамини…

Божјите ветувања

12 Кој е човекот, кој се бои од Господа? Него, Тој ќе го поучи кој пат да избере.
(Псалм 25:12 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Реформацијата во Франција (дванаесетти дел)

…Во целото христијанство протестантизмот бил опкружен со страшни непријатели. Првите победи на реформацијата поминале, а Рим собрал нови сили, надевајќи се дека ќе може да ја уништи новата вера. Во тоа време е основан редот на језуитите најсвиреп, најбезочен и најсилен бранител на папството. Раскинувајќи ги земните врски и човечките обѕири, мртви кон барањата на природните склоности, замолкнувајќи го разумот и гласот на совеста, језуитите ја познавале само власта и правилата на својот ред и единствена должност им била да ја зголемат неговата моќ…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest