Библиски стих на денот

7 Зашто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себевладеење.
(2 Тимотеј 1:7 ; Библија)

Мојот живот денес

16 aприл – МУДРОСТ ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ
(12 – 18 aприл: Напредување во знаењето и мудроста)

„Го наполнив со Божји Дух, кој му даде умеење, разбирање и способност за секакви работи.“ (Излез 31:3; Библија)

За да најдете мудрост не е потребно да одите на крајот на светот, затоа што Бог ви е толку близу. Тој сака цврсто да се фатите за Неговата рака и од Него да очекувате големи нешта. Тој сака да ви подари разбирање, не само во духовниот, туку и во овоземскиот живот. Тој може да го изостри вашиот интелект, да ви подари тактичност и вештина…

Библиско поглавје на денот

Галатјаните 3

1 О неразумни Галатјани! Кој ве маѓепса вас, пред чии очи Исус Христос е јасно нацртан како распнат? 2 Сакам само ова да го научам од вас: дали Го примивте Духот врз основа на делата на Законот или преку слушањето со вера? 3 Толку ли сте неразумни? Што почнувајќи со Духот, сега сами завршувате со тело? 4 Дали толку многу страдавте напразно? Ако е навистина напразно! 5 А Оној, Кој ви дава Дух и прави силни дела во вас, дали го прави тоа врз основа на делата на Законот или преку слушањето со вера? 6 Како што и Авраам „му поверува на Бога и тоа му се засмета за праведност.” 7 И така, признајте, дека Авраамови синови се оние, кои се од верата. 8 А и Писмото предвиде, дека Бог преку верата ги оправдува народите, и однапред му го навести Евангелието на Авраама: „Во тебе ќе бидат благословени сите народи.” 9 И така, оние, кои веруваат се благословени заедно со верниот Авраам. 10 Имено, кои ги прават делата на Законот, под клетва се, зашто е пишано: „Проклет да е секој, кој не е постојан во сè што е напишано во Книгата на Законот, да го исполнува тоа.” 11 А дека никој не е оправдан пред Бога преку Законот, јасно е, зашто „праведникот ќе живее од верата.” 12 А Законот не е од верата, туку вели: „Кој ги исполнува, ќе живее преку нив.” 13 Христос нè откупи од проклетството на Законот, откако стана проклетство за нас, зашто е пишано: „Проклет да е секој, кој виси на дрво!” – 14 Та Авраамовиот благослов да дојде на народите во Христа Исуса, и да Го примиме преку верата ветувањето на Духот. 15 Браќа, зборувам по човечки: заветот што човек го потврдил, никој не го отфрла, ниту му додава нешто. 16 А ветувањата им беа дадени на Авраама и на неговото семе. И не вели: „и на семињата”, како за мнозина; туку како за еден: „и на твоето Семе” Кој е Христос. 17 Го велам и ова: Законот што стана по четири стотини и триесет години, не го поништува заветот, кого Бог го потврдил порано, ниту го поништува ветувањето. 18 Зашто, ако наследството доаѓа од Законот, тоа веќе не е од ветувањето; но Бог му го подари на Авраама преку ветувањето. 19 Тогаш, зошто е Законот? Тој е определен со посредство на ангели, со рака на еден посредник, па е додаден заради престапите, додека не дојде Семето, Кому Му е дадено ветувањето. 20 Посредник пак нема таму, каде што е само еден; а Бог е еден. 21 Според тоа, дали е Законот противен на Божјите ветувања? Далеку од тоа! Зашто, ако беше даден закон, што може да даде живот, тогаш навистина праведноста би била од законот. 22 Но Писмото сите ги затвори под грев, и врз основа на верата во Исуса Христа ветувањето да им биде дадено на оние, кои веруваат. 23 А пред да дојде верата, бевме под стражата на законот, затворени, до времето на верата која требаше да се открие. 24 Така, Законот ни беше наш воспитач до Христа, за да се оправдаме преку верата. 25 А сега дојде верата, и не сме повеќе под воспитувачот. 26 Зашто, сите сте Божји синови преку верата во Христа Исуса, 27 зашто сите, кои се крстивте во Христа, се облековте со Христа. 28 Нема веќе ни Јудеец ни Грк, нема веќе ни роб ни слободен, нема веќе ни машко ни женско, зашто вие сите сте едно во Христа Исуса. 29 А ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе, наследници по ветувањето.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

6. Сцена после смртта

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Great is Thy Faithfulness – Winston Charles

1 “Great is Thy faithfulness,” O God my Father,
There is no shadow of turning with Thee;
Thou changest not, Thy compassions, they fail not
As Thou hast been Thou forever wilt be.

“Great is Thy faithfulness!” “Great is Thy faithfulness!”
Morning by morning new mercies I see;
All I have needed Thy hand hath provided
“Great is Thy faithfulness,” Lord, unto me!

2 Summer and winter, and springtime and harvest,
Sun, moon and stars in their courses above,
Join with all nature in manifold witness
To Thy great faithfulness, mercy and love.

“Great is Thy faithfulness!” “Great is Thy faithfulness!”
Morning by morning new mercies I see;
All I have needed Thy hand hath provided
“Great is Thy faithfulness,” Lord, unto me!

3 Pardon for sin and a peace that endureth,
Thy own dear presence to cheer and to guide;
Strength for today and bright hope for tomorrow,
Blessings all mine, with ten thousand beside!

“Great is Thy faithfulness!” “Great is Thy faithfulness!”
Morning by morning new mercies I see;
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Great is Thy faithfulness,
Great is Thy faithfulness Lord, unto me!

Цитат на денот

Библијата не се чува за украс, таа е за да се чита внимателно и за да се применува прочитаното со Божја помош.

Мој Исус, мој Господ

Христовите чуда за ујадените и измачените биле сторени со Божја сила преку службата на ангелите. Секој благослов од Бога ни доаѓа преку Христа низ службата на неговите небесни весници. Земајќи на себе човечка природа, нашиот Спасител своите интереси ги соединил со интересите на паднатите Адамови синови и ќерки, додека со својата божествена природа се држел за Божјиот престол. На тој начин Христос е посредник меѓу луѓето и Бога и меѓу Бога и луѓето.

Благодат врз благодат

7. Што го оневозможува делото на Божјата благодат?

„Денес ако го чуете Неговиот глас, не закорувајте ги вашите срца… Браќа, гледајте, да не би во некого од вас, да има зло и неверно срце, та да отстапи од живиот Бог.“ (Евреите 3:7,8,12 ; Библија)

Видовме дека благодатта, бидејќи е целосно од Бога (а силата на благодатта е Божја сила), е во состојба да го оствари сето она за што е дадена; а тоа е спасението на луѓето, избавување од гревот и неговата сила, владеењето на праведност во животот и усовршување на верникот до мерата „на растот на Христовата полнота“ (Ефесјаните 4:13). Благодатта е во состојба да го оствари сето ова според Божјата волја, само ако најде место во срцето и животот (на верникот)….

Денешни молитвени предлози

Чучер-Сандево

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Чучер-Сандево, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

Утринско проучување и молитва

Да се молиме на Бог да ни помогне да се будиме порано наутро за да поминуваме време во читање на Божјото слово – Библијата и да се посветуваме на Бога во молитва. Да ни помогне да ја отфрлиме летаргијата и да бидеме доследни во таа одлука, со Божја сила.

„Со душата своја се стремиме кон Тебе ноќе, и со духот свој ќе Те бараме искрено од рани зори; зашто, кога Твоите пресуди се извршуваат на земјата, тогаш жителите на светот се учат на правда.“
(Исаија 26:9 ; Библија)

„Наутро го слушаш мојот глас; о Господи! Наутро ја испраќам мојата молитва кон Тебе и чекам.“
(Псалм 5:3 ; Библија)

Благодарност

Да благодариме бидејќи независно од околностите и од препреките со кои се соочуваме, секогаш можеме да имаме мир во Исус.

„Ова ви го реков, за да имате мир во Мене. Имате неволја во светот; но бидете храбри – Јас го победив светот.”
(Јован 16:33 ; БИблија

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ - 16 април - Глас во пустина (петти дел)

…Самиот изглед на Јована ги потсетувал умовите на неговите слушатели на старите пророци. Со своето однесување и облека бил сличен со пророкот Илија. Со духот и силата на Илија ја обвинувал расипаноста на народот и ги карал поради гревовите што преовладувале. Неговите зборови биле едноставни, непосредни и уверливи.

Колку често погрешно ги толкуваме Божјите благослови и си ласкаме себеси дека поради некоја наша добрина во себе уживаме наклоност! Бог не може да го стори за нас она што сака да го стори. Ние ги употребуваме неговите дарови за да ги задоволиме нашите желби и нашето срце да се стврдне во неверството и во гревот.

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси копнеат за успех, за другите да видат.

Понизните и несебични луѓе копнеат да бидат верни, за Божјата слава да се види.

А јас сум далеку од тоа да се фалам со нешто друго, освен во крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку Кого светот е распнат за мене и јас за светот!
(Галатјаните 6:14 ; Библија)

Тој треба да расте, а јас да се смалувам!
(Јован 3:30 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

СОФИСТИЦИРАНИ МЕРЕЊА

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Каналот низ Истам на Панама во Централна Америка е еден од најголемите инженерски чуда од изминатите 1000 години. Во 1513 година, откритието на Васко де Балбоа на Пацифичкиот брег на Панама наскоро имало трговци и империја-градители кои сонувале за кратенка која ќе им овозможи на бродовите да отпловат кон запад од Атлантикот до Пацификот без да изминат исцрпувачки 12.000 километри пат околу врвот на Јужна Америка…

Комплетно здравје

Зошто НЕ за процесираните месни производи?

Честопати се дискутира за штетноста на процесираните (како што се сувомеснатите) месни производи врз здравјето на човекот, но всушност многуминa воопшто не се свесни за реалната опасност од консумирање вакви производи, и за нивната научно докажана штетност….

Божјите ветувања

18 И Господ, Бог, рече: „Не е добро човекот да биде сам, ќе му направам помошник соодветен нему.”
(Битие 2:18 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА - Ера на духовна темнина (втор дел)

…Стотици години ширењето на Библијата било забрането. На народот не му било дозволено да ја чита или да ја има во своите домови; несовесните свештеници и епископи ја толкувале на начин што го поддржувал нивното учење. Така се создадени услови папата да биде општо признат како Божји намесник на земјата, кој има власт над црквата и над државата.Бидејќи е отстранета Книгата што ги открива заблудите, сатаната можел да работи што сака…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest