Библиски стих на денот

31 Секое огорчение, и јарост, и гнев, и викање и хулење, да бидат отстранети од вас, со секаква злоба. 32 Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштавајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа.
(Ефесјаните 4:31.32 ; Библија)

Мојот живот денес

27 јануари – ДА СЕ ПОНИЗИМЕ ПРЕД БОГА ВО МОЛИТВА
(25 – 31 јануари: Семејното богослужение во мојот живот)

„Бидете понизни пред Господа и Тој ќе ве возвиши!“ (Јаков 4:10; Библија)

Ако некогаш било време секоја куќа да биде дом на молитва, тогаш тоа е токму сега.
Преовладуваат неверувањето и скептицизмот. Безаконието сѐ повеќе се умножува, изопаченоста се вовлекува во животните текови на душата, а побуната против Бога го разорува животот. Поробени од гревот, моралните сили се наоѓаат под узурпаторската власт на сатанската тиранија…

Библиско поглавје на денот

Римјаните 8

1 И така, сега нема осудување за оние, кои се во Христа Исуса, и одат не по телото, а по Духот. 2 Зашто законот на Духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. 3 Зашто тоа, што му беше невозможно на Законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши: испраќајќи Го – заради гревот – Својот Син во обличје слично на грешното тело и, поради грев, го осуди гревот во телото, 4 па, праведноста, што Законот ја бара, да се исполни во нас, – кои не одиме по телото, туку по Духот.
5 Зашто, кои се по телото, мислат за телото, додека оние, по Духот, мислат за нештата на Духот. 6 Бидејќи мудрувањето на телото, е смрт; а мудрувањето на Духот: живот и мир; 7 зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божјиот Закон, ниту пак може. 8 Оние, кои се во телото, не можат да Му угодат на Бога.
9 Но вие не сте во телото, туку во Духот, ако Божјиот Дух навистина живее во вас. Но, ако некој Го нема Христовиот Дух, не е Негов. 10 А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. 11 Ако навистина во вас живее Духот на Оној, Кој Го воскресна Исуса од мртвите; Оној Кој Го воскресна Христа, ќе ги оживи и вашите смртни тела преку Својот Дух, Кој живее во вас.
12 Според тоа, браќа, не сме му должници на телото, за да живееме по телото. 13 Зашто, ако живеете по телото, ќе умрете; но ако преку Духот ги умртвувате телесните дејства – ќе живеете. 14 Сите оние, кои ги води Божјиот Дух – тие се Божји синови. 15 Имено, не го примивте духот на ропството, за да бидете пак во страв, туку го примивте Духот на посинувањето, со кој викаме: „Ава – Татко!” 16 Самиот Дух сведочи заедно со нашиот дух дека сме Божји чеда. 17 Ако сме чеда, тогаш сме и наследници: Божји наследници, а Христови сонаследници – ако страдаме со Него, со Него и да се прославиме.
18 Зашто сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата, која ќе ни се открие нам.
19 Зашто сето создание со нетрпелив копнеж го очекува откривањето на Божјите синови – 20 имено, созданието и беше потчинето на суетата, не доброволно, туку од оној, кој го потчини – во надеж 21 дека и самото создание ќе биде ослободено од ропството на распаѓањето; во слобода на славата на Божјите деца. 22 Имено, знаеме дека целото создание заедно воздивнува и страда во родилни маки досега. 23 И не само тоа, туку и ние, кои го имаме Духот како прв дар; ние самите воздивнуваме во себе чекајќи го посинувањето: откупувањето на нашето тело. 24 Зашто, во оваа надеж ние се спасивме. А надежта која се гледа не е надеж; зашто, кога некој нешто гледа, зошто да му се надева? 25 Но ако се надеваме на она што не го гледаме, тогаш го чекаме со трпение.
26 Исто така и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме за што да се молиме, како што треба: но Самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. 27 А Оној, Кој ги испитува срцата, знае какво е значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за светите.
28 Но знаеме дека сите работи содејствуваат за добро на оние, кои Го љубат Бога, кои се повикани по Неговата намера; 29 зашто оние кои ги познаваше однапред, нив и ги предопредели да се преобразат според ликот на Неговиот Син, за Тој да биде Првороденец меѓу многуте браќа. 30 А оние кои ги предопредели, тие и ги повика; кои ги повика, тие и ги оправда; кои ги оправда, тие и ги прослави.
31 И така, што да речеме на ова? Ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? 32 Оној, Кој не Го поштеди ни сопствениот Син, туку Го предаде за сите нас, како не ќе ни подари сè друго со Него? 33 Кој ќе ги обвини Божјите избраници? Бог ли, Кој ги оправдува? 34 Кој е оној кој ќе ги осуди? Христос Исус ли, Кој умре – но уште и воскресна – Кој е од десната страна на Бога и Кој се застапува за нас? 35 Кој ќе нè одвои од Христовата љубов? Неволјата ли, или притеснувањето, или гонењето, или гладот, или голотата, или гибелта или мечот? 36 Како што е напишано: „Заради Тебе нè убиваат постојано, нè сметаат како овци за клање.” 37 Но во сè ова победуваме надмоќно преку Оној, Кој нè возљуби. 38 Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, 39 ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание, ќе може да нè оддели од Божјата љубов, која е во Христа Исуса, нашиот Господ.

______________________________________________________________________________________________

Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

 

Видео на денот

Тај Гибсон – Смртта

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

As Water to the Thirsty – Christian Berdahl

As water to the thirsty,
as beauty to the eyes,
as strength that follows weakness,
as truth instead of lies,
as songtime and springtime
and summertime to be,
so is my Lord,
my living Lord,
so is my Lord to me.

Like calm in place of clamor,
like peace that follows pain,
like meeting after parting,
like sunshine after rain,
like moonlight and starlight
and sunlight on the sea,
so is my Lord,
my living Lord,
so is my Lord to me.

As sleep that follows fever,
as gold instead of grey,
as freedom after bondage,
as sunrise to the day,
as home to the traveler
and all we long to see,
so is my Lord,
my living Lord,
so is my Lord to me.

Цитат на денот

Лошо е што луѓето не го знаат Бога, но уште полошо е што луѓето го прогласуваат за Бог она што не е Бог.

Мој Исус, мој Господ

Исус живеел во селски дом и верно и радосно го носел својот дел од товарот во домаќинството. Тој бил заповедник на небото и ангелите со радост го исполнувале неговиот збор; сега Тој бил ревносен слуга, послушен син полн со љубов. Учел занает и работел со свои раце со Јосифа во дрводелска работилница. Во припроста облека на обичен работник поминувал низ улиците на малечкото место, одејќи и враќајќи се од својата скромна работа. Тој не ја употребил својата божествена моќ да го намали товарот или да си ја олесни својата макотрпна работа.

Благодат врз благодат

16. Ве загрижува ли тоа дека сонцето може да падне?

„Бог, Кој од стари времиња, многупати и на многу начини, им зборуваше на нашите татковци преку пророците, во последниве денови ни зборуваше преку Синот, Кого Го постави за наследник на сè и преку Кого ги создаде и вековите. … Кој носи сè со Своето силно Слово, Кој го изврши очистувањето на гревовите и седна оддесно на Величеството во висините“ (Евреите 1:1-3 ; Библија)

Тој носи сè и го одржува со својот силен збор. Дали и овој свет? Да. А Сонцето? Да. И сите ѕвезди? Да. А можеме ли и ние да бидеме вброени во тоа „сè“? Ќе бидеме ли подржани/носени со Неговиот силен збор?

Дали некогаш во својот живот сте почувствувале нелагодност, кога ве пробудило утринското Сонце, плашејќи се дека Сонцето ќе падне? Не. …

Денешни молитвени предлози

Валандово

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Валандово, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За Бог да ни даде срце за да го познаеме

Да се молиме Бог да ни даде срце за да го познаеме и да се обратиме кон Него со сето срце.

„И ќе им дадам срце за да Ме познаат дека Јас Сум Господ, за да бидат Мој народ, а Јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон Мене со сето свое срце.“
(Еремија 24:7 ; Библија)

Благодарност

Да му благодариме на Бог затоа што не гледа како човекот;
што не гледа на лице, не гледа кој е кој, туку гледа што е во срцето.

„…Бог не гледа како што гледа човекот: човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето.“
(1 Самоилова 16:7 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 26 јануари – Во судницата на Пилата (осми дел)

…Пилат копнеел да го ослободи Исуса. Меѓутоа, увидел дека тоа не може да го стори и да ја сочува својата положба и чест. Побргу избрал да жртвува еден невин живот отколку да ја загуби својата световна моќ . Колку многу има такви кои, за да ја избегнат штетата или страдањата, на сличен начин го жртвуваат начелото. Совеста и должноста укажуваат на еден пат, а личната корист на друг. Струјата силно се движи во погрешен правец, и оној што склучува спогодби со злото, пропаѓа во густата темнина на вината…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси копнеат да бидат успешни, посакувајќи награди и трофеи, за другите да можат да видат.

Понизните и несебични луѓе копнеат да бидат верни, дури и до смрт, посакувајќи ја круната на животот, за Божјата слава да може да се види.

…Биди верен до смрт и ќе ти дадам круната на животот.
(Откровение 2:11 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

РЕКИ ОД НАФТА

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Откако за прв пат се отворил во 1977 година, системот за нафтоводот Транс Аљаска (ТАПС) преместил 16 милијарди барели нафта од Северната падина на Алјаска до северната најголема безлична порта во Валдес, Алјаска.
ТАПС, исто така наречен „Алескиски гасовод“ или едноставно „Гасоводот“, се простира на околу 1200 километри над екстремно ладен и тежок терен…

Комплетно здравје

Витамин Б1

Витаминот Б1, или уште наречен тиамин, е хидросолубилен (растворлив во вода) витамин кој припаѓа на групата Б витамини…

Божјите ветувања

11 Со измама придобиено богатство исчезнува, а кој собира со труд, го умножува.
(Пословици 13:11 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Време на голема неволја (седми дел)

…Божјиот народ нема да биде поштеден од страдања. Но, иако ќе биде прогонуван и малтретиран, иако ќе поднесува скудност и ќе страда од недостиг на храна, сепак, нема да изгине. Бог, кој се погрижил за Илија, нема да заобиколи ниту едно од своите самопожртвувани деца. Оној што ја изброил косата на нивната глава, ќе се грижи за нив, и за време на гладот нема да чувствуваат недостиг. Додека грешните ќе умираат од глад и од чума, ангелите ќе ги штитат праведните и ќе ги задоволуваат сите нивни потреби…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest