Библиски стих на денот

7 Зашто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себевладеење.
(2 Тимотеј 1:7 ; Библија)

Мојот живот денес

20 октомври – ХРИСТОС – МОЈОТ ПОСТАР БРАТ
(18 – 24 октомври: Христос во мојот живот)

„Затоа требаше во сè да стане како Своите браќа, за да биде милостив и верен Првосвештеник пред Бога, за да изврши помирување за гревовите на луѓето.“ (Евреите 2:17; Библија)

Постариот Брат на нашиот род се наоѓа покрај вечниот Божји престол. Тој ѝ поклонува внимание на секоја душа којашто Му се обраќа како на Спасител. Тој од лично искуство ги познава нашите човечки слабости, потреби, немоќи, напаста и силата на нашите искушенија. Тој будно бдее над тебе, о дете Божје, коешто трепериш! Кога ќе се најдеш во искушение, Тој ќе те ослободи. Кога се чувствуваш слаб, Тој ќе те зајакне…

Библиско поглавје на денот

Римјаните 3

1 И така, каква предност има Јудеецот? Или: каква е ползата од обрезанието? 2 Голема, во секој однос. Прво: ним им се доверени Божјите слова. 3 Па што! Ако некои беа неверни, зар нивната неверност ќе ја уништи Божјата верност? 4 Далеку од тоа! Но, Бог нека е вистинит, а секој човек лажец, како што е напишано: „Да бидеш оправдан во своите зборови и да победиш кога се судиш.” 5 Ако нашата неправда ја покажува Божјата правда, што ќе речеме? Дали е Бог неправеден, кога се гневи? (човечки зборувам). 6 Далеку од тоа! Како Бог би можел тогаш да му суди на светот? 7 Зашто, ако преку мојата лага се покаже уште повозвишена Божјата вистина за Неговата слава, зошто ми се суди уште како на грешник? 8 ”Зошто да не правиме зло, за да дојде добро?” – како што нè клеветат некои и велат за нас, дека ние зборуваме така? Осудувањето на таквите е праведно. 9 Што тогаш! Дали имаме предност? Никако, зашто веќе ги обвинуваме Јудејците и Грците, дека се сите под грев, 10 како што е напишано: „Нема никој праведен, нема ниту еден; 11 нема разумен, нема кој да Го бара Бога; 12 сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро, нема ниту еден.” 13 Нивното грло е отворен гроб, измамуваат со јазиците; змиски отров е под нивните усни. 14 Устата им е полна со клевета и горчина. 15 Нозете им се брзи за пролевање крв; 16 запустување и беда се по нивните патишта; 17 тие не го познаваат патот на мирот. 18 Нема Божји страв пред нивните очи.” 19 А знаеме дека сè што вели Законот, им го зборува на оние, кои се под Законот, за да занеми секоја уста и за да биде целиот свет виновен пред Бога, 20 зашто со делата на Законот ниедно тело нема да се оправда пред Него; зашто преку Законот доаѓа самото познавање на гревот. 21 А сега, независно од Законот, се јави Божјата правда, за која сведочат Законот и пророците, 22 и тоа Божјата правда, преку верата во Исуса Христа, за сите кои веруваат, бидејќи нема разлика; 23 зашто сите згрешија и им недостасува Божјата слава, 24 но се оправдуваат од Неговата благодат, преку откупот во Христа Исуса, 25 Кого Бог Го постави за жртва на помирувањето преку вера, во Неговата крв, за да се покаже Неговата правда во пропуштањето на поранешните гревови, во времето на Божјото долготрпение; 26 та да ја покаже Својата правда во сегашно време, за да биде Самиот праведен и за да го оправда оној, кој е од верата на Исуса. 27 И така, каде е фалењето? Исклучено е. Според кој закон? Според законот на делата ли? Не, туку според законот на верата. 28 И така, ние заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата, без делата на Законот. 29 Или Бог е само на Јудејците, а не и на народите? Да, и на народите, 30 зашто е само еден Бог, Кој ќе ги оправда обрезаните по вера и необрезаните преку вера. 31 Според тоа, дали го укинуваме Законот преку верата? Далеку од тоа! Туку, со тоа го утврдуваме Законот.

____________________________________________________________________________________________________

Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Теизам и атеизам, разум и вера

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

You Are My All in All – Sandra Entermann

You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord, to give up I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name
Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name

Taking my cross my sin my shame
Raising again I bless Your name
You are my all in all
When I fall down You pick me up
When I am dry You fill my cup
You are my all in all

Цитат на денот

Мислата за неопходност од Бога е толку света, толку нежна, толку премудра, и толку неопходна за достоинствен живот на човекот.

Мој Исус, мој Господ

Исус ги поучувал своите ученици така што бил лично поврзан и се дружел со нив. Седејќи меѓу нив на падините, понекогаш крај морето или одејќи со нив по пат, ги поучувал и им ги откривал тајните на Божјето царство. Не им наредувал на учениците да го прават ова или она, туку велел: „Ајдете по мене!“ На своите патувања низ селата и градовите ги водел со себе за да можат да видат како ги поучува луѓето. Нивните интереси ги поврзувал со своите, а тие се соединиле со него во работата.

Благодат врз благодат

20. Како Христос зел наше тело и крв?

„Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и Тој зеде учество во тоа, и со смртта да го уништи оној, кој ја имаше власта над смртта, односно ѓаволот.“ (Евреите 2:14 ; Библија)

Еден човек (Адам) е извор и глава на сета наша човечка природа. А Христовото родословие, како еден од нас, се протега сè до Адама. Ние сме синови на првиот човек, а тоа е и Христос по телото. Во првото поглавје на Посланието до Евреите го имаме Христос и Неговата божествена природа. Во второто поглавје Христос и Неговата човечка природа. …

Денешни молитвени предлози

Валандово

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Валандово, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За Бог да ни даде срце за да го познаеме

Да се молиме Бог да ни даде срце за да го познаеме и да се обратиме кон Него со сето срце.

„И ќе им дадам срце за да Ме познаат дека Јас Сум Господ, за да бидат Мој народ, а Јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон Мене со сето свое срце.“
(Еремија 24:7 ; Библија)

Благодарност

Да му благодариме на Бог затоа што не гледа како човекот;
што не гледа на лице, не гледа кој е кој, туку гледа што е во срцето.

„…Бог не гледа како што гледа човекот: човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето.“
(1 Самоилова 16:7 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 20 октомври – „Едно ти недостига“ (прв дел)

…Во душата му била потребна Божја љубов. Оваа потреба, ако не се задоволи, ќе биде судбоносна за него; целата негова природа ќе стане изопачена. Со попуштањето би се засилила себичноста. За да може да ја прими Божјата љубов, морал да се откаже од големата љубов кон самиот себе. Христос овој човек го ставил на тест. Го повикал да бира меѓу небесното богатство и световната големина. Кога би решил да го следи Христа, би му било осигурано небесното богатство. Но морал да го потчини своето „јас“; неговата волја морала да ѝ се потчини на Христовата волја….

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси копнеат да бидат успешни, посакувајќи награди и трофеи, за другите да можат да видат.

Понизните и несебични луѓе копнеат да бидат верни, дури и до смрт, посакувајќи ја круната на животот, за Божјата слава да може да се види.

…Биди верен до смрт и ќе ти дадам круната на животот.
(Откровение 2:11 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ЗА ДА СЕ ЈАВАТ ДЕЛАТА БОЖЈИ

НЕВЕРОЈАТЕН ФАКТ: Луј Брајл (1809-1852) бил пронаоѓач на Брајловиот систем на читање за слепи лица. Преку серија организирани испакнувања што претставуваат писма, овој систем им овозможува на луѓето без светлост да уживаат во истите пишани материјали како и луѓето со нормален вид. Меѓутоа, г-дин Брајл не бил роден слеп. Тој станал слеп откако случајно се прободел во окото со шило на својот татко…

Комплетно здравје

Витамин Б1

Витаминот Б1, или уште наречен тиамин, е хидросолубилен (растворлив во вода) витамин кој припаѓа на групата Б витамини…

Божјите ветувања

38 Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, 39 ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание, ќе може да нè оддели од Божјата љубов, која е во Христа Исуса, нашиот Господ.
(Римјаните 8:38.39 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Еден американски реформатор (петти дел)

„Не е потребно“, кажува Милер, „да зборувам за радоста што го исполни моето срце при помислата на свечената иднина и за силниот копнеж на мојата душа да имам удел во радоста на откупените. Сега Библијата ми стана една нова книга. Таа беше вистинско уживање за мојот дух. Сè што ми беше нејасно во нејзината наука, таинствено и мрачно, сега го растера силната светлина што ме осветли од нејзините свети страници… Исчезнаа сите противречности и недоследности што ги наоѓав порано во Библијата…“

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest