Библиски стих на денот

23 А Самиот Бог на мирот да ве освети наполно! И вашиот дух, и душата, и телото да се запазат беспрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос!
(1 Солунјаните 5:23 ; Библија)

Мојот живот денес

16 јули – ДОМОТ КАКО БЛАГОСЛОВ И ЗА ДРУГИТЕ
(12 – 18 јули: Дружељубивост во семејството)

„Туку кога даваш гозба, повикај ги бедните, сакатите, хромите и слепите.“ (Лука 14:13; Библија)

Бог не е задоволен од себичното интересирање кое толку често се покажува само за себе и за своето семејство. Оние коишто себично се затвараат во себе, коишто не се волни на другите да им укажат гостопримство, на тој начин се лишуваат од многу благослови…

Библиско поглавје на денот

Пословици 3

1 Сине мој, не ги заборавај моите поуки, и твоето срце нека ги чува моите заповеди, 2 зашто ќе ти ги продолжат деновите и годините на животот и ќе ти додадат мир. 3 Нека не те оставаат добрината и верноста, обеси ги околу својот врат, запиши ги врз плочата на своето срце, 4 така ќе придобиеш милост и добро сфаќање пред Божјите и човечките очи. 5 Надевај се на Господа со сето свое срце и не се потпирај врз сопствениот разум. 6 Мисли на Него на сите свои патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. 7 Не замислувај дека си мудар: Бој се од Господа и отстранувај се од злото, 8 тоа ќе биде лек за твоето тело и поткрепа на твоите коски. 9 Почитувај Го Господа со својот имот и со првините на сиот свој приход, 10 и твоите житници ќе бидат преполни, и твоите каци ќе се прелеваат со ново вино. 11 Сине мој, не ги отфрлај Господовите опомени, и немој да го замразиш Неговиот укор, 12 зашто кого Господ го љуби, него и го изобличува како таткото синот, кого го љуби. 13 Блазе му на човекот, што ја нашол мудроста и на човекот, кој го придобил разумот. 14 Подобро е да се придобие таа отколку да се придобие сребро, и таа е поголема печалба и од златото. 15 Поскапоцена е од бисерите, и колку и да се твоите скапоцености, не можат да се споредат со неа. 16 Долгиот живот и е во десната рака, а во левата: богатство и чест. 17 Нејзините патишта се пријатни и сите нејзини патеки се полни со мир. 18 Таа е дрво на живот, за оние кои се придржуваат за неа, и благословен е оној што ќе ја задржи. 19 Господ ја основа земјата со мудрост и ги зацврсти небесата со умот; 20 со Негово знаење се отворија бездните и облаците истурија роса. 21 Сине мој, не губи го тоа од пред очите запази ги разумот и здравото расудување; 22 и ќе биде живот на твојата душа и украс на твојот врат. 23 Тогаш без страв ќе чекориш по својот пат и твојата нога не ќе се сопнува. 24 Кога ќе легнеш, нема да се плашиш, и кога ќе заспиеш, ќе сонуваш слатко. 25 Не бој се од ненадеен страв ни од пребрзата пропаст, кога ќе ги стигне нечестивите, 26 зашто Господ ќе ти биде надеж и ќе ја чува твојата нога од стапица. 27 Не крати им добротворство на оние што имаат потреба кога можеш да го направиш тоа. 28 Не вели му на својот ближен: „Отиди си и дојди пак, и ќе ти дадам утре”, кога можеш веќе сега. 29 Не кови му зло на својот ближен, додека тој престојува без страв, кај тебе. 30 Не карај се без причина, со никого, ако не ти направил зло. 31 Не завидувај му на насилникот, ниту следи ги неговите патишта, 32 зашто на Господа му се гнасни развратите, а близок е со праведните. 33 Господовото проклетство е врз домот на безбожникот, а благословот е во домот на праведникот. 34 На потсмевнувачите тој им се потсмевнува, а на смирените им дарува благодат. 35 Мудрите ќе ја наследат славата, а безумниците ќе го носат срамот.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Библиското основно пророштво

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

I’ll Go Where You Want Me To Go – Christian Berdahl

It may not be on the mountain height
Or over the stormy sea,
It may not be at the battle’s front
My Lord will have need of me.
But if, by a still, small voice he calls
To paths that I do not know,
I’ll answer, dear Lord, with my hand in thine:
I’ll go where you want me to go.

I’ll go where you want me to go, dear Lord,
Over mountain or plain or sea;
I’ll say what you want me to say, dear Lord;
I’ll be what you want me to be.

Perhaps today there are loving words
That Jesus would have me speak;
There may be now in the paths of sin
Some wand’rer whom I should seek.
O Savior, if thou wilt be my guide,
Tho dark and rugged the way,
My voice shall echo the message sweet:
I’ll say what you want me to say.

I’ll go where you want me to go, dear Lord,
Over mountain or plain or sea;
I’ll say what you want me to say, dear Lord;
I’ll be what you want me to be.

There’s surely somewhere a lowly place
In earth’s harvest fields so wide
Where I may labor through life’s short day
For Jesus, the Crucified.
So trusting my all to thy tender care,
And knowing thou lovest me,
I’ll do thy will with a heart sincere:
I’ll be what you want me to be.

I’ll go where you want me to go, dear Lord,
Over mountain or plain or sea;
I’ll say what you want me to say, dear Lord;
I’ll be what you want me to be.

Цитат на денот

Бог е постојано со нас; Зошто и ние не би биле постојано со Бога?

Мој Исус, мој Господ

Со Христовиот живот и смрт се откриле мислите на луѓето. Од јаслите па до крстот, Христовиот живот бил повик на владеење со себеси и на заедница во страдањата. Тој го симнал превезот од човечките цели. Исус дошол со небесна вистина и сите што го слушале гласот на Светиот Дух биле привлечени кон него. Оние што си служеле себеси му припаѓале на царството на сатаната. Со својот однос кон Христа сите ќе покажат на која страна се наоѓаат. На тој начин секој си изрекува себеси пресуда.

Благодат врз благодат

14. Тој ја обавува својата служба, а ние соработуваме

„Освен тоа, на десеттиот ден на тој месец се паѓа Денот на Очистувањето – имајте свето собрание; смирете ги вашите души… Никаква работа не работите во тој ден; зашто тоа е Ден на Очистување, за да ве очисти вас пред Господа, вашиот Бог.“ (Левит 23:27-28 ; Библија)

Во „сликата на првата“ служба на земното светилиште, еднаш годишно доаѓал крај на низата обреди. Чистењето на светилиштето било завршеток на оваа сликовита, годишна служба, со која се чистело светилиштето „од нечистотиите на синовите израелски и нивните престапи во сите нивни гревови.“ (Левит 16:16). …

Денешни молитвени предлози

Карбинци

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Карбинци, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

Утринско проучување и молитва

Да се молиме на Бог да ни помогне да се будиме порано наутро за да поминуваме време во читање на Божјото слово – Библијата и да се посветуваме на Бога во молитва. Да ни помогне да ја отфрлиме летаргијата и да бидеме доследни во таа одлука, со Божја сила.

Со душата своја се стремиме кон Тебе ноќе, и со духот свој ќе Те бараме искрено од рани зори; зашто, кога Твоите пресуди се извршуваат на земјата, тогаш жителите на светот се учат на правда.
(Исаија 26:9 ; Библија)

Наутро го слушаш мојот глас; о Господи! Наутро ја испраќам мојата молитва кон Тебе и чекам.
(Псалм 5:3 ; Библија)

Благодарност

Да благодариме бидејќи независно од околностите и од препреките со кои се соочуваме, секогаш можеме да имаме мир во Исус.

Ова ви го реков, за да имате мир во Мене. Имате неволја во светот; но бидете храбри – Јас го победив светот.”
(Јован 16:33 ; БИблија

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 16 јули – Беседа на гората (трет дел)

Себичноста нè спречува да го гледаме Бога. Себичниот дух Бога потполно го изедначува со себеси. Додека не го отфрлиме тоа, не можеме да го разбереме него кој е љубов. Само несебичното срце, кроткиот дух полн со доверба, ќе го види Бога како „милослив, жалослив, бавен на гнев и богат со милост и со љубов“ (2. Мојсеева 34,6)…Единствена сила што може да создаде и постојано да го одржува вистинскиот мир е Христовата милост. Кога таа е всадена во срцето, ќе бидат отстранети лошите склоности што предизвикуваат кавги и несогласија…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси копнеат да бидат успешни, посакувајќи награди и трофеи, за другите да можат да видат.

Понизните и несебични луѓе копнеат да бидат верни, дури и до смрт, посакувајќи ја круната на животот, за Божјата слава да може да се види.

…Биди верен до смрт и ќе ти дадам круната на животот.
(Откровение 2:11 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ЛОВЕЦОТ НАСПРОТИ СКРОМНИОТ

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Лавовите се жестоки ловци. Лавиците обично ловат за гордост во координирани групи. Тие не можат долго да одржуваат големи брзини, па затоа го држат својот плен, потпирајќи се на покритие или темнина за да ја намалат видливоста. Додека лавовите тежат помеѓу 120 и 180 килограми, нивниот вообичаен плен тежи помеѓу 180 и 550 килограми, како што се гну и зебрите. Кога пленот е редок, тие се познати по тоа што ги напаѓаат луѓето, па дури и слоновите.

Библијата нѐ предупредува дека ѓаволот е како лав: „вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика, барајќи некого да го проголта…

Комплетно здравје

Зошто треба секогаш да појадувате?

Сигурно барем еднаш сте слушнале дека појадокот е најважниот оброк во денот и дека е голема грешка да се избегнува појадокот. Многумина обидувајќи се да ја намалат својата телесна маса не појадуваат, мислејќи дека така ќе внесуваат помалку храна во организмот…

Божјите ветувања

10 И чув силен глас во небото како зборува: „Сега дојде спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на Неговиот Помазаник, зашто е отфрлен обвинителот на нашите браќа, кој ги обвинуваше пред нашиот Бог, дење и ноќе.
(Откровение 12:10 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – 16 јули – Утрински предвесници (шести дел)

…Тие што ќе ја напуштат светлината што им ја дал Бог или што ќе занемарат да ја бараат додека им е при рака, ќе бидат оставени во темнина. Исус изјавува: „Кој ме следи мене, нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот“ (Јован 8,12). Оној што искрено ја бара Божјата волја и живее според светлината што ја има, ќе прими уште поголема светлина; на таа душа ќе ѝ биде пратена небесна ѕвезда со посебен сјај да ја води во секоја вистина…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest