Библиски стих на денот

9 спомнете си за минатото: Јас Сум Бог, и нема друг Бог, никој не Ми е сличен! 10 Оној Сум, Кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред за она што уште не се збиднало! Јас велам: ‘Мојата одлука ќе се исполни, ќе извршам сè што Ми е по волја.’
(Исаија 46:9.10 ; Библија)

Мојот живот денес

19 јуни – ПЕЈТЕ И ВСЕЛЕНАТА ПЕЕ СО ВАС
(14 – 20 јуни: Приодите до среќата секогаш достапни)

„Во мојата уста стави нова песна, фалба на нашиот Бог. Мнозина ќе видат и ќе се исплашат: и ќе се надеваат на Господа.“ (Псалм 40:3; Библија)

Бог сака да бидеме среќни. Тој сака во нашата уста да стави нова песна – фалба на нашиот Бог. Тој сака да веруваме дека навистина ни ги простува гревовите и ја отфрла сета наша нечистотија. Тој сака да Му пееме од сето срце.
Нека секој збор што ќе го изговориме и секој ред што ќе го напишеме одсјајуваат со храброст и непоколеблива вера. Немојте да мислите дека Христос е Спасител само на вашите браќа. Тој е и ваш личен Спасител. Ако се бавите со такви мисли, вие навистина ќе Му пеете на Бога во својата душа…

Библиско поглавје на денот

Јован 20

1 Во првиот ден на седмицата, многу рано додека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. 2 Тогаш отрча и дојде при Симона Петра и при другиот ученик, кого Исус го љубеше, и им рече: „Го дигнале Господа од гробот и не знаеме каде Го положиле.” 3 А Петар и другиот ученик излегоа и одеа кон гробот. 4 Имено, и двајцата трчаа заедно; но другиот ученик трчаше побргу од Петра и стигна прв до гробот. 5 Тој се наведна и виде ленени повои, како лежат, но не влезе внатре. 6 По него стигна Симон Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите, како лежат; 7 а крпата, што беше на Неговата глава, не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделно, на едно место. 8 Тогаш влезе и другиот ученик – кој стигна прв до гробот – и виде и поверува. 9 Зашто уште не го беа разбрале Писмото, дека Тој треба да воскресне од мртвите. 10 Тогаш учениците пак се вратија дома. 11 А Марија стоеше надвор, при гробот и плачеше; така, додека плачеше, погледна во гробот 12 и виде два ангела, како седат во бели облеки, таму каде лежеше Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот при нозете. 13 Тие и рекоа: „Жено, зошто плачеш?” Им рече: „Го дигнале мојот Господ и не знам каде Го положиле?” 14 Откако го рече тоа, се обѕрна и Го виде Исуса, како стои; но не знаеше дека е Исус. 15 Исус и рече: „Жено, зошто плачеш? Кого Го бараш?” Мислејќи дека е градинарот, таа Му рече: „Господине, ако Го изнесе ти, кажи ми каде Го положи, и јас ќе Го земам!”
16 Исус и рече: „Марија!” Таа се заврти и Му рече: „Равуни!”- што значи: „Учителе!” 17 Исус и рече: „Не допирај Ме, зашто уште не отидов горе при Мојот Татко. Туку оди при Моите браќа и речи им: ‘Се враќам при Мојот Татко и вашиот Татко, при Мојот Бог и вашиот Бог.’ 18 Марија Магдалена дојде и им јави на учениците, дека Го видела Господа и дека тоа и рекол. 19 А вечерта, на истиот прв ден на седмицата, додека вратата, каде беа собрани учениците, беше затворена поради страв од Јудејците, Исус дојде, застана насреде и им рече: „Мир вам!” 20 Откако го рече тоа им ги покажа рацете и ребрата. И учениците се зарадуваа, кога Го видоа Господа. 21 Тогаш Исус пак им рече: „Мир вам! Како што Ме прати Таткото и Јас ве праќам!” 22 Кога им го кажа ова, дувна во нив и им рече: „Примете Свети Дух! 23 На кои ќе им ги простите гревовите – простени им се; на кои ќе им ги задржите – задржани им се!” 24 А Тома, наречен Близнак, еден од Дванаесетте, не беше со нив, кога дојде Исус. 25 Затоа другите ученици му рекоа: „Го видовме Господа!” А тој им рече: „Додека не ги видам раните од клинците на Неговите раце и не го ставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во Неговите ребра, нема да поверувам.” 26 А по осум дни, Неговите ученици пак беа внатре, и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече: „Мир вам!” 27 Потоа му рече на Тома: „Испружи го твојот прст ваму и види ги Моите раце; и испружи ја твојата рака, и стави ја во Моите ребра; и не биди неверен – туку верен!” 28 Тома одговори и Му рече: „Мој Господ и мој Бог!” 29 Исус му рече: „Поверува, зашто Ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале.” 30 И многу други чуда направи Исус пред учениците, кои не се запишани во книгава; 31 а овие се запишани, за да верувате дека Исус е Христос, Божји Син, и верувајќи да имате живот во Негово име.


Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Теизам и атеизам, разум и вера

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

Have Thine Own Way Lord – Christian Berdahl

Have Thine own way, Lord
Have Thine own way
Thou are the potter
I am the clay
Mold me and make me
After Thy will
While I am waiting
Yielded and still

Have Thine own way, Lord
Have Thine own way
Search me and try me
Master today
Whiter than snow, Lord
Wash me just now
As in Thy presence
Humbly I bow

Have Thine own way, Lord
Have Thine own way
Wounded and weary
Help me I pray
Power all power surely is Thine
Touch me and heal me
Savior divine

Have Thine own way Lord
Have Thine own way
Hold over my being absolute sway
Filled with Thy spirit till all shell see
Christ only always living in me

Christ only always living in me

Цитат на денот

Верувам во христијанството како што верувам дека сонцето изгреало: не само затоа што го гледам, туку затоа што преку него гледам сè останато.

Мој Исус, мој Господ

Кога (Исус) би одговорил со нестрплив збор или поглед, кога би им попуштил на своите браќа со една погрешна постапка, Тој не би бил веќе совршен пример. Со тоа Тој би претрпел неуспех во спроведувањето на планот за нашиот откуп. Макар само еднаш да признал дека може да постои оправдување за гревот, сатаната би ликувал, а светот би бил загубен. Затоа искушувачот настојувал неговиот живот да го стори колку што може потежок за да го наведе на грев.

Благодат врз благодат

11. Како да не се обесхрабриме заради телото?

3 Зашто тоа, што му беше невозможно на Законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши: испраќајќи Го – заради гревот – Својот Син во обличје слично на грешното тело и, поради грев, го осуди гревот во телото (Римјаните 8:3 ; Библија).

Господ Исус земал исто тело и крв, иста човечка природа, која што ние ја имаме – тело како и нашето грешно тело, и заради гревот, а со силата на Божјиот Дух преку божествениот ум кој бил во Него, (Тој) „го осуди гревот во телото“. (Римјаните 8:3). …

Денешни молитвени предлози

Кривогаштани

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Кривогаштани, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За понизност

Да се молиме на Бог да ни помогне и да нè направи понизни

(Исус) Земете го Мојот јарем на себе и научете се од Мене, зашто Јас сум кроток и понизен по срце; и ќе најдете одмор на своите души; (Матеј 11:29 ; Библија)

… да живеете достојно според звањето во кое сте повикани: 2 со секаква понизност и кроткост, со трпеливост, поднесувајќи се едни со други во љубов! (Ефесјаните 4:1-2 ; Библија)

 

Благодарност за Божјата верност

Да Му благодариме на Бог за неговата верност

13 Ако не сме верни, Тој останува верен, бидејќи Сам Себе не може да се одрече. (2 Тимотеј 2:13 ; Библија)

4 Со плеќите Свои ќе те осени и под крилјата Негови ќе бидеш во сигурност: Неговата верност е штит и одбрана.(Псалм 91:3 ; Библија)

3 Но верен е Господ, Кој ќе ве утврди и ќе ве запази од лукавиот. (2 Солунјаните 3:3 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 20 јуни – Повик упатен крај брегот на езерото (трет дел)

…Највозвишена задача на воспитувањето не е само пренесување на знаење, туку всадување на животната сила што се прима при допирот на умот со ум и на душата со душа. Само животот раѓа живот. Какво предимство имале оние што три години биле во секојдневен допир со тој божествен живот од кој потекнал секој животодавен поттик што му донел благослов на светот!…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси прават секакви напори за да ги држат сите работи во своја контрола: „Сè мора да биде на мој начин.“

Понизните и несебични луѓе се волни да ја предадат контролата: Без разлика на цената или пожртвуваноста, тие само го сакаат Божјиот начин бидејќи нивната цел е Христос.

„Во суштина, јас и сега сметам сè за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, Мојот Господ, заради Кого изгубив сè и сè сметам за отпад, за да Го придобијам Христа“ (Филипјаните 3:8 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

БЕЗ КИБРИТ

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: За првите 5800 години од човечката историја, ако некој сакал да запали оган, тој морал да трие две стапчиња или да направи искри со крем и челик.

Но, во 1826 година, Џон Вокер, аптекар во Англија, се обидувал да развие нов експлозив во неговата лабораторија. Додека работел на оваа нова мешавина на хемикалии, капката на супстанцијата се исушила на крајот од мешањето. Додека го чистел грутчето од стап, Џон го избришал подот и тој се запалил.

Џон направил неколку кибритчиња за да ги забавува пријателите, но на некој начин ја пропуштил својата практична вредност. Еден човек по име Самуел Џонс ја видел ова демонстрација, ја реализирал комерцијалната вредност…

Комплетно здравје

Алергии на храна

Предизвикани од познати или најчесто од непознати причини алергиите на храна во денешно време се сè почесто присутни. Тоа најверојатно се должи на низа фактори како: лошиот начин на исхрана, преголема употреба на индустриски процесирана храна, генетски модифицирана храна, генетска предиспозиција…

Божјите ветувања

20 А Тој им рече: „Заради вашето неверие; зашто, вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на оваа гора: ‘Премести се оттука таму!’, и ќе се премести, и ништо нема да ви биде невозможно.
(Матеј 17:20 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Во светињата на светињите (втор дел)

…„Ќе дојдам кај вас на суд и ќе бидам подготвен сведок против вражачите и прељубодејците, против оние кои лажно се колнат, против оние кои му ја закинуваат платата на работникот, на вдовицата и на сираците, против оние што го газат правото на странецот и не се бојат од мене вели Господ Саваот“ (Малахија 3,5). Јуда упатува на истата сцена кога кажува: „Ете, иде Господ со илјадници свои свети ангели да им суди на сите и да ги покара сите безбожници за сите нивни безбожни дела со кои безбожно згрешија и за сите дрски зборови што ги изрекоа против него грешните безбожници“ (Јуда 14.15)….

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest