Библиски стих на денот

9 И Тој ми рече: „Доста ти е Мојата благодат, зашто Мојата сила се покажува совршена во слабоста.” Затоа, со поголема радост ќе се фалам во своите слабости, за да се всели во мене Христовата сила. 10 Останувам со добра волја во: слабостите, навредите, неволјите, прогонувањата, притеснувањата заради Христа, зашто кога сум слаб, тогаш сум силен.
(2 Коринтјаните 12:9.10 ; Библија)

Мојот живот денес

3 август – МАРЛИВОСТ ВО РАБОТАТА ЗА БОГА
(2 – 8 август: Спасените треба да служат)

„Што и да правите, правете го од душата како за Господа, а не за луѓето.“  (Колосјаните 3:23; Библија)

Постои едно големо дело на земјата што треба да се изврши. Луѓето треба да бидат обратени, не, благодарејќи на странските јазици или на правењето на чуда, туку истакнувајќи Го Христа и тоа распнатиот. Зошто да се одложуваат напорите светот да го направиме подобар? Зошто да очекуваме некои чудесни појави, некои скапи апарати за да се направи сето тоа? Било каде да работиме: во продавница, во било каква работилница, на нива или во канцеларија, секогаш треба да се залагаме за спасение на душите…

Библиско поглавје на денот

Евангелие по Лука 4

1 А Исус исполнет со Светиот Дух, се врати од Јордан, и Духот Го водеше во пустината 2 четириесет дена, каде беше искушуван од ѓаволот. А во тие дни не јадеше ништо, а кога поминаа тие, Тој огладне. 3 Тогаш ѓаволот Му рече: „Ако си Син Божји, кажи му на овој камен да стане леб.” 4 А Исус му одговори: „Напишано е, дека човекот не ќе живее само со леб.” 5 И го одведе на високо и Му ги покажа, во еден миг, сите царства на светот 6 и Му рече ѓаволот: „Ќе ти ја дадам сета власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена и јас ја давам кому што сакам. 7 И така, ако ми се поклониш, сè ќе биде Твое.” 8 А Исус одговори и му рече: „Бегај од Мене, сатано, оти е напишано: ‘Поклонувај Му се на Господа, Твојот Бог, и само Нему служи Му!’ 9 И Го одведе во Ерусалим и Го постави на врвот на Храмот и Му рече: „Ако си Божји Син, фрли се оттука долу, 10 зашто е напишано: ‘Ќе им заповеда на Своите ангели за Тебе, да Те запазат 11 и ќе Те носат на раце, за да не си ја сопнеш Твојата нога на камен.’ 12 Исус одговори и му рече: „Кажано е: ‘Не искушувај Го Господа, Својот Бог.’” 13 И откако го заврши секое искушение, ѓаволот отстапи од Него за некое време. 14 И Исус се врати, во силата на Духот, во Галилеја и гласот за Него се разнесе по целата околина. 15 А Тој поучуваше по нивните синагоги и сите Го прославуваа. 16 И дојде во Назарет, каде што беше пораснал; влезе во саботен ден во синагогата, според Својот обичај, и стана да чита. 17 Му го подадоа книжниот свиток на пророкот Исаија и го одвитка и го најде местото каде што беше напишано: 18 ”Господовиот Дух е на Мене, зашто Ме помаза и Ме испрати да им проповедам на бедните; да ги исцелам скрушените по срце, 19 да им навестам на заробениците, дека ќе бидат пуштени, на слепите дека ќе прогледаат; да ги пуштам на слобода напатените; и да ја навестам благопријатната Господова година.” 20 Го завитка свитокот, му го врати на службеникот и седна, а очите на сите во синагогата беа свртени кон Него. 21 И почна да им зборува: „Денес се исполни ова писмо, во вашите уши. 22 И сите Му посведочија и им се восхитуваа на благодатните зборови, што излегуваа од Неговата уста. И велеа: „Не е ли Овој Синот Јосифов?” 23 И им рече: „Секако ќе ми ја кажете пословицава: ‘Лекаре, излечи се сам!’ Направи и тука, во својот роден крај, сè што чувме дека си направил во Капернаум.” 24 Тогаш им рече: „ Вистина ви велам, дека ниеден пророк не е примен во својата родина. 25 Вистина ви велам – имаше многу вдовици во Израел, во времето на Илија, кога небото беше затворено три години и шест месеци и настана голема глад по целата земја; 26 и при ниедна од нив не беше пратен Илија, а само при жената вдовица во Сидонската Сарепта. 27 Исто имаше многу лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј, но ниеден од нив не беше очистен освен Сириецот Нааман.” 28 А кога го чуја тоа, сите во синагогата се наполнија со гнев 29 и станаа, и Го истераа од градот, и Го одведоа до стрмнината, на која беше соѕидан нивниот град, за да Го фрлат долу. 30 Но Тој помина меѓу нив и си отиде. 31 И слезе во Капернаум, град во Галилеја. И ги поучуваше во сабота. 32 И и се восхитуваа на Неговата наука, зашто Неговото слово беше силно. 33 А во синагогата имаше човек опфатен од дух на нечист бес; тој извика со силен глас: 34 ”Ех, што имаме ние со Тебе – Исусе Назареецу? Дали дојде да нè упропастиш? Знам, Кој си Ти: Божји Светец.” 35 А Исус го прекоруваше, велејќи: „Молкни и излези од него!” Тогаш бесот го кутна на средина и излезе од него, и ништо не му напакости. 36 И сите се исплашија и си велеа еден на друг: „Какво е тоа слово, да со власт и со сила им заповеда на нечистите духови и излегуваат?” 37 И се разнесе глас за Него по сите околни места. 38 И стана од синагогата, влезе во Симоновиот дом. А Симоновата тешта беше опфатена од силна треска и Го помолија за неа. 39 И се наведна кон неа, и запрети на треската, и таа ја остави, и стана веднаш и им служеше. 40 А кога сонцето зајде, сите, кои имаа болни од разни болести ги доведоа при Него. А Тој ги положи рацете на секого од нив и ги исцели. 41 И лоши духови излегуваа од мнозина и викаа, велејќи: „Ти си Божји Син.” А Тој ги прекори и не им дозволуваше да зборуваат, зашто знаеја дека Тој е Христос. 42 А кога се раздени, Тој излезе и отиде на пусто место, а народот Го бараше и дојдоа до Него, и сакаа да Го задржат, за да не си отиде од нив. 43 А Тој им рече: „И на другите градови треба да им го проповедам Евангелието за Божјото Царство, зашто Сум испратен за тоа.” 44 И проповедаше по синагогите во земјата Јудејска.

____________________________________________________________________________________________________

Наша препорака е да се читаат барем по неколку поглавја дневно од Библијата, по ваш сопствен избор. Доколку сè уште не сте почнале да ја читате Библијата плански – ви предложуваме тоа да го почнете уште денес. Кликнете овде за да го изберете планот кој вам најмногу би ви одговарал.

Видео на денот

Давид Ашерик – Исус спасува

Песна на денот

Кликнете тука за текстот на песната

The Refiner’s Fire – Christian Berdahl

There burns a fire with sacred heat
White hot with holy flame
And all who dare pass through its blaze
Will not emerge the same
Some as bronze, and some as silver
Some as gold, then with great skill
All are hammered by their sufferings
On the anvil of His will

The Refiner’s fire
Has now become my souls desire
Purged and cleansed and purified
That the Lord be glorified
He is consuming my soul
Refining me, making me whole
No matter what I may lose
I choose the Refiner’s fire

I’m learning now to trust His touch
To crave the fire’s embrace
For though my past with sin was etched
His mercies did erase
Each time His purging cleanses deeper
I’m not sure that I’ll survive
Yet the strength in growing weaker
Keeps my hungry soul alive

The Refiner’s fire
Has now become my souls desire
Purged and cleansed and purified
That the Lord be glorified
He is consuming my soul
Refining me, making me whole
No matter what I may lose
I choose the Refiner’s fire

Цитат на денот

Библијата не се чува за украс, таа е за да се чита внимателно и за да се применува прочитаното со Божја помош.

Мој Исус, мој Господ

Во Исуса им се откривале големи противречности. Тој бил Божји Син, а сепак беспомошно дете. Творец на световите ­ земјата била негова своина ­ па сепак неговото животно искуство на секој чекор го обележувало сиромаштво. Неговото достоинство и особеност наполно се разликувале од земната горделивост и вообразба; Тој не се стремел кон световна големина и бил задоволен дури и со најниска положба. Тоа ги лутело неговите браќа. Тие не можеле да си го објаснат неговото трајно спокојство во искушението и сиромаштвото. Не знаеле дека станал сиромашен заради нас, за ние да се збогатиме со неговото „сиромаштво“ (2. Коринќаните 8,9).

Благодат врз благодат

8. Што значи со вера да се прифати Божјата благодат?

2 Зашто вели: „Во благопријатно време те послушав и во денот на спасението ти помогнав.” Еве, сега е благопријатното време, ете, сега е денот на спасението! (2 Коринтјаните 6:2 ; Библија)

Колку е потполно и сеопфатно владеењето на благодатта во животот таму каде што не е примена залудно?
Господ ја одредил следнава листа во која е опфатено „сè“ она во што можеме да се покажеме пред Бога. Прочитајте внимателно 2 Коринтјаните 6:4-10:
4 туку во сè се покажуваме како Божји слуги: во големо трпение, во неволји, во беди, во тешкотии…

Денешни молитвени предлози

Валандово

Да се молиме за сите луѓе кои живеат во општина Валандово, за да не ја одбиваат Божјата благодат и да се обратат кон Вистината.

За Бог да ни даде срце за да го познаеме

Да се молиме Бог да ни даде срце за да го познаеме и да се обратиме кон Него со сето срце.

„И ќе им дадам срце за да Ме познаат дека Јас Сум Господ, за да бидат Мој народ, а Јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон Мене со сето свое срце.“
(Еремија 24:7 ; Библија)

Благодарност

Да му благодариме на Бог затоа што не гледа како човекот;
што не гледа на лице, не гледа кој е кој, туку гледа што е во срцето.

„…Бог не гледа како што гледа човекот: човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето.“
(1 Самоилова 16:7 ; Библија)

Божји созданија

 

Копнежот на вековите

КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ – 3 август – „Стивни, молкни“! (четврти дел)

…Средбата со опседнатите од Гергеса носела поука за учениците. Таа ја покажувала сета длабина на понижувањето во која сатаната сака да го вовлече целиот човечки род и Христовата мисија да ги ослободи луѓето од неговата сила. Овие унесреќени суштества, настанети во гробишта, со кои владееле демони, во ропството на незауздените сетила и гнасни страсти, го претставуваат она што би станал човечкиот род кога би бил препуштен на власта на сатаната. Сатаната врши постојано влијание врз луѓето да ги умртви сетилата, да завладее со умот на зло и да поттикне насилство и злосторство…

УБАВИНАТА НА ПОНИЗНОСТА

Горделивите луѓе полни со самите себеси копнеат да бидат успешни, посакувајќи награди и трофеи, за другите да можат да видат.

Понизните и несебични луѓе копнеат да бидат верни, дури и до смрт, посакувајќи ја круната на животот, за Божјата слава да може да се види.

…Биди верен до смрт и ќе ти дадам круната на животот.
(Откровение 2:11 ; Библија)

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ НА ДЕНОТ

ЗАШТО, ЈАС, ГОСПОД, НЕ СЕ МЕНУВАМ

ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: На 29 април 1903 година, тивкиот рударски град Френк во Алберта, Канада, бил расеан во светски публицитет кога се случило најголемото лизгање на земјиштето во историјата на Северна Америка, од страната на планината, под чија сенка бил овој град. Индијанците, кои ја нарекле „планината што шета“, секогаш ја избегнувале…

Комплетно здравје

Витамин Б1

Витаминот Б1, или уште наречен тиамин, е хидросолубилен (растворлив во вода) витамин кој припаѓа на групата Б витамини…

Божјите ветувања

10 Не бој се, зашто Јас Сум со тебе; не обрнувај се исплашено, зашто Јас Сум твој Бог. Јас те крепам и ти помагам, те потпирам со победничка десница.
(Исаија 41:10 ; Библија)

Големата Борба

...Но Бог сака на земјата да има народ кој Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа...

ГОЛЕМАТА БОРБА – Мартин Лутер (шести дел)

…Лутеровата наука во цела Германија го привлекувала вниманието на мисловните луѓе. Од неговите проповеди и списи извирале зраци на светлина што разбудиле и расветлиле многу срца. Мртвиот формализам во кој црквата толку долго дремела бил заменет со жива вера. Народот сè повеќе го напуштал празноверието на Рим. Урнати се предрасудите. Божјата реч, со која Лутер испитувал секоја наука и секое тврдење, била меч со две острици кој си го расчистувал себе си патот до човечките срца. Насекаде се забележувало будење и желба за духовен напредок…

ВРЕМЕТО И ЗНАЦИТЕ

Ви ја препорачуваме книгата „Времето и знаците“ за дополнително лично проучување

Pin It on Pinterest