Разгласувајте ја меѓу народите славата Негова, и на сите народи – чудесата Негови;
(Псалм 96:3 ; Библија)

И ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи; и тогаш ќе дојде крајот.”
(Матеј 24:14 ; Библија)

Космички конфликт – Потеклото на злото

Реално зборувано, постои добрина и убавина во овој свет. Но од друга страна, мноштво луѓе биле сведоци на толку многу зло, што природно го поставуваат прашањето дали Бог воопшто постои. Милиони и милиони невини луѓе низ историјата умреле од војни. Деца се киднапирани и убивани. Да не ги споменуваме секојдневните лаги, кражби, силувања и насилства против невините. Ако Бог е навистина полн со љубов, а истоврмено и семоќен, зошто дозволува да се случуваат овие ужасни нешта? Добрата вест е дека постои логичен одговор на ова прашање, кој што ќе ја задоволи вашата потрага по смислата и вистината.

Ова моќно видео разоткрива и ги отвора очите за најосновната Библиска вистина – големата контроверзија која настанала на небото, кога Луцифер се побунил против Бог. Прикажува како совршениот ангел бил трансформиран во сатана – врховен демон, поведувајќи со себе армија од ангели во бунт против Божјото владеење. Но зошто Бог не го уништил сатаната и неговите демони и не ставил крај на злото? Дали има смисла тоа што Бог ја избрал токму таа комбинација што дозволил злото да продолжи? Кога веќе го направил тоа, каде е неговото место во тој космички конфликт? Дали е Бог е само набљудувач на настаните од далеку или е директно и активно инволвиран?

Кога злото би било присутно само таму некаде во вселената, на небото, можеби и не би биле толку засегнати. Но ние секојдневно сме сведоци за неговото присуство овде на нашата планета. Прашања кои се поставуваат: Како злото стигнало помеѓу нас? Како дошло до тоа сите ние да бидеме дел од космичкиот конфликт? Ова видео ќе ни помогне да ѕирнеме позади духовната завеса и да ги сфатиме законитостите кои владеат во реалната борба помеѓу доброто и злото, борба во која сите ние сме вклучени – биле свесни за тоа или не.

ПОСЛЕДНИТЕ НАСТАНИ ОД БИБЛИСКИТЕ ПРОРОШТВА

Господ Бог не прави ништо а да не им ги открие Своите намери на Своите слуги – пророците. (Амос 3:7 ; Библија)
Бог во својата неизмерна љубов кон нас луѓето, не нè оставил да бидеме во незнаење за најважните аспекти од планот на спасението. Преку читањето на Библијата можеме да ги дознаеме поединечните фази и да го лоцираме своето време и место во тој голем план. Според Библиските пророштва, од завршетокот на космичкиот конфликт нè делат само уште неколку големи настани, популарно познати како ПОСЛЕДНИТЕ НАСТАНИ. Меѓутоа, сето тоа многу добро го знаат и сатаната и неговите демони. Тие се свесни дека деновите од нивното постоење се одбројани и нивниот крај наближува, па во својата голема јарост ги умножуаат своите напори и го користат сето свое бунтовничко искуство во обидот да одвлечат што е можно повеќе луѓе во пропаст. Доколку во таа своја борба се служеа само со отворен, директен напад – немаше да биде толку тешко за луѓето да сфатат дека се наоѓаат во една колосална духовна борба, да направат разлика и да застанат на Божјата страна. Меѓутоа, проблемот е во тоа што сатаната и неговите демони најголем дел од својата борба ја водат подмолно, инфилтрирајќи се во различните структури на општеството, користејќи ги стратешките гео-политички центри на влијание, а што е најзапрепастувачки – инфилтрирајќи се дури и во самата христијанска црква. И воопшто не е случајно тоа што кога Исус бил запрашан од страна на своите ученици „Кажи ни, кога ќе биде тоа, и каков ќе биде знакот за Твоето доаѓање и за крајот на светот?” (Матеј 24:3), првото нешто што го одговорил било „Пазете се, да не ве излаже некој“ (Матеј 24:4). Овие Исусови зборови се особено релевантни за нас денес, кога сме сведоци на толку многу различни учења поврзани со последните настани. Сатаната во самиот христијански свет фрлил мрежа од лажни идеи, лажни толкувања, во која мнозина се фатиле. Додека еден дел од христијанскиот свет не препознава ништо посебно во времето во кое живееме и на второто Христово доаѓање гледа како на некој далечен настан, друг дел од христијаните се склони своите толкувања на Библиските пророштва да ги базираат на сензационалистичките прилози од дневниот печат. Трет дел од христијанскиот свет пак, го фокусира својот поглед кон фалсификувани појави и настани, верувајќи дека истите се исполнување на Библиските пророштва. Таков е примерот со микрочиповите под кожа кои се наводно исполнување на пророштвото за „жигот на ѕверот“, а исто така и наводната изградба на третиот храм во Ерусалим…

Ова неверојатно видео ќе ве води чекор по чекор низ последните настани опишани во Библиските пророштва. Неговата цел не е детално да ги анализира Библиските текстови кои ги опишуваат тие настани, туку да направи еден панорамски преглед, за да може полесно да се запамети нивната хронологијата и взаемна поврзаност. Наша препорака е на ова видео да гледате како на еден вид вовед во последните настани, но да не застанете овде, туку да продолжите детално да проучувате за секој од тие настани. Ве упатуваме после ова видео со внимание да ги проучите видео серијалите „Неговиот пат е во Светилиштето“ и „Тројната ангелска вест“.

Откровение: Невестата, ѕверот и Вавилон

 

Најмистериозната и најконтроверзна книга на светот сега е разјаснета. Ниту една друга книга во Библијата не била повеќе погрешно сфаќана и погрешно толкувана како што тоа е случај со книгата Откровение. Но сега, сето тоа е променето со „Откровение: Невестата, ѕверот и Вавилон“! Навлегувајќи до самата срцевина на најпредизвикувачката книга од Библијата, ова 90 минутно документарно видео ги дешифрира визиите од Откровение 12та и 17та глава, за секој да може да ги разбере. Патувајќи од раѓањето на Христос, низ христијанската ера, ова неверојатно видео го отстранува велот од скриената историја, за да го открие издигнувањето на Вавилон, прогонството на Христовата невеста и вистинскиот идентитет на ѕверот. Едукативно и инспирирачки, „Откровение: Невестата, ѕверот и Вавилон!“ ги нунди клучевите на разбирање на епскиот конфликт помеѓу Христос и сатаната, и изнесува кои се импликациите од тие пророштва за животот на луѓето денес. Водејќи ги гледачите низ интервјуата со разни експерти, а истовремено нудејќи проучување во едноставен облик на стих по стих од Библијата, им помага на гледачите да се информираат за настаните од последното време, кои наскоро ќе го снајдат овој свет, за да би можеле да бидат подготвени за истите.

Дојдете и истражувајте со мене

Кога ќе се сретнеме со тема на која многу се дебатирало, како постапуваме? Во оваа серија од осум епизоди со Д-р Субод Пандит, откриваме што значи да се стане истражувачки истражувач. Наместо наеднаш да навлеземе во темата, најнапред да научиме некои техники и методи за да можеме промислено, внимателно, искрено и непристрасно да истражуваме. Овој семинар е намерно дизајниран за да го охрабри критичкото размислување во врска со една општопозната тема, за која не постои универзална согласност.
Постојат многу верски системи во светот, а петте главни религиозни системи имаат некои сличности и делат многу заеднички принципи, но истовремено и многу се разликуваат. Во оваа истражувачка серија, ќе направите споредба и ќе ги увидите спротивностите помеѓу главните религии, на рационален и логички начин. Д-р Пандит нѐ води преку главните религии и ја истакнува својата лична потрага по вистината. Откако ќе научите како да се биде истражувачки истражувач, одлучете сами за себе што е вистина, а што е заблуда.

Следуваат насловите на видеата од овој серијал:

[1] Теизам и атеизам, разум и вера

[2] Критички осврт на релативизмот и плурализмот

[3] Споредба на религиозната литература

[4] Споредба на основачите (прв дел)

[5] Споредба на основачите (втор дел)

[6] Сцена после смртта – Климата после смртта на основачите

[7] Продолжение на истражувањето – Преглед

[8] Највозвишената трансакција

1. Теизам и атеизам, разум и вера
Што значи вистински да се трага по вистината? Д-р Пандит открива како да се стане истражувачки истражувач во трагањето за вистината.
Верата е избор. Никој не може да влезе во вашата глава и да го промени вашиот ум во врска со вашето верување. Ниту Бог не сака да нѐ принуди, да нѐ присили, или да нѐ изложи на интензивна пропаганда за да Го сакаме или за да Го избереме Него. Дали ќе избереме атеизам, агностицизам или теизам, тие убедувања се раѓаат од нашата слободна волја. Ние сме слободни да ги направиме нашите избори врз основа на нашите убедувања и нашите убедувања и вера се наша лична сопственост. Никој не може да ги допре се додека не му дозволиме. Според тоа, секој ден ние избираме дали ќе веруваме или нема да веруваме. Само затоа што го избираме Бога не значи дека не можеме да го промениме нашиот ум, а истото важи и за оние што не веруваат.
Ајде, со оваа потполна слобода на избор, да имаме цивилизирана дискусија за тоа дали теизмот или атеизмот е најверодостојното тврдење. Д-р Пандит разгледува некои клучни поими за кои атеистите и верниците не се согласуваат и нѐ води во значајно и промислено предавање во врска со доказите, неутралноста и предрасудите за верата. Пандит нѐ поучува што значи да се биде вистински истражувачки истражувач и да се бара вистината во нашите животи.

Пуштете го видеото

2. Критички осврт на релативизмот и плурализмот
Многу луѓе тврдат дека христијаните и атеистите не треба дури ни да дискутираат за верата, дека тие би требало да ја стават религијата надвор од дијалог бидејќи е исклучива, а вистината е релативна. Тие размислуваат во насока: „Она што е вистина за мене, не мора да значи дека е вистина за некој друг.“ Дали тоа значи дека не постои апсолутна вистина? Дали е сè субјективно? Д-р Пандит ја оценува идејата за релативизмот. Ако релативизмот е вистина, тогаш логички следува дека сè проаѓа, сè поминува и според тоа сè е прифатливо.

Друг феномен кој постои е изјавата дека сите религии водат до истиот крај. Овој плурализам постанува сè повеќе популарен во денешно време, и понекогаш оваа „еднаквост“ на религиите изгледа атрактивно. Меѓутоа, воопшто не е тешко да се забележи контрадикторноста на таквото сфаќање со тврдењето на секоја од религиите дека е апсолутен и единствен пат до спасение. Погледајте го видеото и дознајте дека релативизмот и плурализмот се логички некомпатибилни со вистината.

Пуштете го видеото

3. Споредба на религиозната литература
– Вид на литература
– Тест за автентичност
– Една главна карактеристика

Помеѓу сите религии во светот денес, која од нив се покажала како онаа на која може најмногу да ѝ се верува? Во времето во кое живееме, постојат пет големи и истакнати религии во светот: хиндуизам, будизам, јудаизам, христијанство и ислам. Ако секоја од овие религии тврди дека е еден и единствен пат до спасение, мораме внимателно да истражуваме за да ги пронајдеме разликите позади овие верски системи. Д-р Субот Пандит во ова видео изнесува впечатливи историски докази и критички ја евалуира различната литература – светите книги, на кои се темелат секоја од овие религии.

Пуштете го видеото

4. Споредба на основачите (прв дел)
Во четвртиот дел на „Дојдете и истражувајте со мене“, д-р Субот Пандит ги истражува тврдењата на различните основачи на најпознатите светски религии, врз основа на официјалните свети книги. Кои се овие основачи и водачи во хиндуизмот, јудаизмот, христијанството, исламот и будизмот?

Секој од тие основачи има конкретна цел и мисија на оваа Земја и соодветна порака која ја донесува на светот. Меѓутоа, претпоставувајќи дека сите тие зборуваат вистина, се поставува прашањето: Кој од нив го има највисокото тврдење за себеси?

За време на нашето длабоко истражување, ќе откриеме дали нивните одговори на поставените прашања се уникатни. Д-р Пандит ги открива своите методи на истражување и користејќи веродостојни извори, нè води преку лавиринт од тврдења, помагајќи ни да ги сфатиме нивните импликации, со цел дедуктивно да дојдеме до заклучок за вистината.

Пуштете го видеото

5. Споредба на основачите (втор дел)
Кога би бирале која религија да ја следиме, според кои параметри би се воделе во својот избор? Веројатно еден од најглавните би бил споредба на основачите на различните религии, како би знаеле кој од нив е навистина искрен, автентичен и достоен да се следи.

Во петтиот дел на „Дојдете и истражувајте со мене“, д-р Пандит ги изнесува животните извештаи на основачите на најпознатите религии и го поставува клучно прашање: Дали нивните животи биле усогласени со нивните пишани учења? Како што ќе навлегуваме во историските податоци, ќе го откриеме одговорот на ова главно прашање и ќе видиме дали теоријата на своите учења практично ја спроведувале во нивното секојдневие. Ќе ги разгледаме и околностите на раѓањето, времетраењето на нивната служба и околностите околу нивната смрт. Што кажуваат сите овие детали за најпознатите религиозни водачи? Придружете се на д-р Пандит во ова истражување и бескомпромисниот критички осврт кој ги отвора очите.

Пуштете го видеото

6. Сцена после смртта
Како светот бил афектиран од смртта на најголемите религиозни основачи? Во скоро сите религии, после смртта на основачите некој друг го презема нивното место и се издигнува на позиција на моќ. Постојано се појавува некој нов на кого луѓето треба да гледаат. Меѓутоа, еден од религиозните основачи целосно се разликува од останатите, според своите изјави и околностите околу неговата смрт. Исус изјавил дека ќе биде со нас до свршетокот на светот. Освен тоа, за разлика од останатите религиозни основачи, Исусовото распнување и смрт се несомнено најлоши. Тоа било понижувачко, срамно, ужасно болно искуство. Сепак, во споредба со останатите религиозни основачи, Исус бил единствениот комплетно невин човек. Прашањето кое неминовно се поставува е: „Зошто најневиниот човек требало да умре со најгрозоморна смрт?“.

Низ историјата многу луѓе се обиделе да го побијат Исусовото воскресение, предложувајќи разни теории, од тоа дека Исус не умрел на крстот туку само се онесвестил, па сè до тоа дека некој го украл неговото тело. Во ова видео д-р Пандит ја евалуира Исусовата смрт и настаните кои следувале потоа. Користејќи ги своите дедуктивни истражувачки вештини, ја руши секоја од тие теории, откривајќи ја извонредната вистина дека Исус умрел и повторно воскреснал.

Пуштете го видеото

7. Продолжение на истражувањето
Секоја религија за себе изјавува дека е уникатна и тврди дека има специјални фактори. Меѓутоа, во суштина скоро сите останати религиии се фалат со истите извонредни нешта. Некои фактори може да вклучуваат чуда, натприродни суштества и инкарнација. Како и да е, преку ова видео можеме да научиме дека има многу аспекти на сите религии кои не се уникатни.

Христијанството се разликува по тоа што е единствената религија каде овие т.н. уникатни фактори се изразито и јасно претставени. Ќе ги анализираме јудео-христијанските списи и ќе видиме дека за разлика од другите религиозни списи, историјата на христијанството не е мит или легенда, туку Библијата има историски кредибилитет. Само Библијата нè предизвикува да ја тестираме и да провериме дали е вистинита.

Во ова седмо предавање од серијалот „Дојдете и истражувајте со мене“, д-р Пандит нè води во понатамошно истражување за да дојдеме до одговорот зошто христијанството е толку посебно, стоејќи само и настрана од другите верувања, комплетно различно од сите нив. Проверете дали и останатите религии имаат право да се повикаат на т.н. уникатни фактори и според нив да докажат дека се вистинити.

Пуштете го видеото

8. Највозвишената трансакција
Во ова последно видео од серијалот „Дојдете и истражувајте со мене“, ја истражуваме суштината на христијанската порака која д-р Пандит ја нарекува „трансакција“. Која е оваа трансакција и како влијае на нашето спасение? Имајќи во предвид дека во нашите животи имаме правила, награди и казни, единственото нешто што ја раскинува нивната меѓусебна поврзаност е милоста. Милоста менува сè, а Христовата милост е таа која променила сè во човештвото, променила сè во нашите животи.

Љубовта има многу дефиниции и значења, а тоа е особено изразено во Библијата. Од сите различни видови на љубов кои постојат, има само една љубов која никогаш нема да исчезне. Тоа е „agape“ љубовта за чие делување не постои причина, па затоа нема да се најде причина ни за нејзино престанување. Божјата љубов за нас е несфатлива, а сепак вечна и бескрајна. „Agape“ е љубов која секогаш го става другиот на прво место. Како последица од оваа љубов нам ни е укажана благодат која не ја заслужуваме.

Во сите други религии луѓето се тие кои принесуват жртви пред Бога, за би го умилостивиле и хармонизирале својот живот со Него. Единствено во христијанството Бог е оној кој самиот дал жртва за човекот и – без никаква присила ни принуда – нè прашува дали ќе ја прифатиме. Исус истрпел многу заради нас: мачење, клинци, пролевање крв и распнување на крст. Со Исус се постапувало онака како што заслужуваме ние, за со нас да се постапува онака како што заслужува Тој. Тој бил осуден поради нашите гревови во кои немал удел, за ние да можеме да бидеме оправдани со неговата праведност во која немаме удел. Претрпел смрт што била наша, за ние да примиме живот што бил негов. Да обрнеме внимание на оваа трансакција која Исус ја нуди на секој еден од нас и да донесеме конечна одлука. Со изборот што ќе го направиме самите ќе си изречеме пресуда. Тој избор ја одредува нашата вечна судбина – дали ќе наследиме вечен живот или не. Освен тоа, го одредува и квалитетот, исполнетоста и смислата на животот што сега го живееме.

Пуштете го видеото

Неговиот пат е во Светилиштето

Откако Бог ги извел Израелците од Египет, им заповедал да Му изградат Светилиште во пустината, кое било копија на Небесното Светилиште. Преку Светилиштето во пустината, кое што било во облик на шатор, Бог сакал да нè поучи на суштински важни лекции со вечни последици.
8 Нека Ми изградат Светилиште, за да можам да престојувам меѓу нив. (Излез 25:8 ; Библија)
Израелците требале да Мy подигнат шатор на Бог помеѓу нивните шатори, за да разберат дека не е далечен и недостижен, туку дека е близок Бог. Од друга страна, самото Светилиште го сочинуваат повеќе делови: двор и шатор со две простории (Светиња и Светиња над светињите). Секој од овие делови имал своја специфична функција и било строго дефинирано кој до каде може да влезе и кога може да влезе. На тој начин, истовремено, Бог не сакал луѓето да заборават на непремостливиот јаз помеѓу Него, како Создател и нив како созданија.

Светилиштето имало за цел да ја претстави небесната реалност на земјата. Тоа претставувало како еден вид на портал каде што небото и земјата се соединувале. Манифестацијата на Божјата слава се појавувала токму над овој Шатор на средбата, од каде што и Бог му говорел на Мојсеј.

Преку церемонијалиот систем поврзан со Светилиштето е откриен целокупниот план на спасението. Мебелот, жртвите, првосвештеникот, мноштвото церемонии… сè е тоа сенка која нашла свое исполнување во Исус. Самиот призор на Светилиштето и сите церемонии кои се случувале во него, биле многу впечатливи и имале за цел да ги афектираат сите пет сетила на човекот. Тоа било Божја промисла за својот народ, за да можат големите вистини да им останат длабоко врежани во умот. И уште повеќе од тоа, симболите поврзани со Светилиштето десегале во времето. Временскиот редослед на различните фази од Исусовата служба во планот на спасението се откриени токму преку годишните церемонијални празници во Светилиштето. Нажалост, христијанскиот свет во голема мера занемарил да ги проучува овие суштински вистини. Можеби тоа е и главната причина што денес во светот се проповедаат искривени евангелија. Размислете само за момент: Кој би имал поцелосно разбирање за планот на спасението: а) оној кој што го препознал Исус како чисто и невино јагне жртвувано на олтарот во дворот во Светилиштето (симболички зборувано); или б) оној кој што освен што го препознал Исус како чисто и невино јагне жртвувано на олтарот во дворот, го препознал Исус и во сите останати фази кои следеле, вклучувајќи го и ЧИСТЕЊЕТО на Светилиштето за време на Јом Кипур (Денот на очистувањето)?

Едно од најсуштинските апокалиптични пророштва, за кое во Библијата е запишано дека „се однесува на далечни времиња “, „на крајот од времето“ (Даниел 8:26,17 ; Библија), гласи:
„Уште две илјади и три стотини вечери и утра; тогаш Светилиштето ќе биде очистено.”
(Даниел 8:14 ; Библија)

За правилно да се разбере ова пророштво, неопходно е добро познавање на доктрината за Светилиштето. Во суштина, таа доктрина ги спојува скоро сите други Библиски доктрини во себе. Освен тоа, за правилно да се разберат пророштвата во книгата Откровение, неопходно е добро е да познава Светилиштето. Откровение и Светилиштето се како рака и ракавица.

1. Неговиот пат е во Светилиштето
2. Ангелите од Светилиштето
3. Смрт и живот во Светилиштето
4. Седум тајни на инкарнацијата
5. Божјото Јагне заклано
6. Жнеење на придобивките од Светилиштето
7. Луѓе блиски до Неговото срце
8. Триаголникот на посветувањето
9. Двата завети од Светилиштето
10. Библиското основно пророштво
11. Хронологијата на судот
12. Светилиштето ќе биде очистено (прв дел)
13. Светилиштето ќе биде очистено (втор дел)
14. Три фази од историјата на Израел
15. Пророштвото за Седумдесетте седмици (прв дел)
16. Пророштвото за Седумдесетте седмици (втор дел)
17. Пронајдено! Ковчегот на заветот!
18. Тестот со маната
19. Разочарување во Светилиштето
20. Како крадец во ноќта
21. Бог во парница
22. Трите фази на судот
23. Јарецот за отпуштање и Милениумот од Откровение
24. Величественото искуство на обратување
25. Во храмот на Антихристот (прв дел)
26. Во храмот на Антихристот (втор дел)
27. Финансиските тајни на Светилиштето
28. Светото и профаното
29. Двата храма
30. Светилиштето и пророчкиот дар
31. Три неодвоиви доктрини
32. Конечно дома

Тројната Ангелска Вест

И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата: и на секоја народност и на секое племе и јазик и народ, и зборуваше со силен глас: „Бојте се од Бога и подајте Му слава, зашто дојде часот на Неговиот суд, и поклонете Му се на Оној, Кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. И друг, втор, ангел дојде по него, велејќи: „Падна, падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното вино на своето блудство.” И друг, трет, ангел дојде по него, велејќи со силен глас: „Ако некој му се поклони на Ѕверот, и на неговиот лик, и прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од виното на Божјиот гнев, што е налеано чисто во чашата на Неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур, пред светите ангели и пред Јагнето. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, и не ќе имаат починка, ни дење ни ноќе, оние кои му се поклонуваат на Ѕверот и на неговиот лик, и кој ја прима ознаката на неговото име.” Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божјите заповеди и верата во Исуса. (Откровение 14:6-12 ; Библија)

Според Библијата, живееме во „последните времиња“, на прагот на најславнот настан на планетата Земја – доаѓањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос на облаците. Меѓутоа, пред да се случи тоа, запишано е дека ќе се проповеда една специфична порака, Тројната Ангелска Вест (Откровение 14:6-12). Како резултат на проповедањето на таа порака ќе дојде до поларизација на сите луѓе на земјата на две групи: една група на луѓе кои ќе имаат т.н. Божји печат и друга група на луѓе кои ќе го добијат т.н. жиг на ѕверот. Бог во својата преголема љубов, преку Тројната Ангелска Вест, на светот му ги открил клучните аспекти од завршните сцени на големата борба помеѓу Христа и сатаната. Ако за некоја библиска вистина би можеле да кажеме дека е актуелна и релевантна за нашето време, тогаш со сигрност тоа би била Тројната Ангелска Вест.

1. Десет факти за Откровение 14
2. Што е вечното евангелие?
3. Почетокот на мудроста
4. Како да се прослави Бог
5. Часот на Божјиот суд
6. Основата на вистинското прославување (на Бог)
7. Тајна: Големиот Вавилон
8. Гнасното вино на Вавилон
9. Гнасното блудствување на Вавилон
10. Ѕверот од морето од Откровение
11. Ѕверот од земјата од Откровение
12. Ликот на ѕверот
13. 666: Бројот на ѕверот
14. Жигот на ѕверот (прв дел)
15. Жигот на ѕверот (втор дел)
16. Виното на Божјиот гнев
17. Димот од измачувањето на Вавилон
18. Трпението на светите
19. Божјите заповеди
20. Исусовата вера
21. Остатокот од нејзиното семе
22. 144-те илјади
23. Исусовото сведоштво
24. Жетвата на земјата е зрела
25. Излезете од неа народе мој

Седмиот ден

Во оваа документарна серија се открива тензијата која постои помеѓу саботата и неделата, во однос на тоа кој е автентичен ден за светкување / празнување за христијаните. Водителот Хал Холбрук, подржан од педесетина историчари и теолози, ги води гледачите низ вековите за да ја откријат историјата за саботата, следејќи ги доказите од античките записи кои се наоѓаат во архивите и библиотеките ширум светот, и детално разоткривајќи ја епската битка која се водела околу Библиската сабота.

„Седмиот ден“ започнува со потеклото на саботата од Библискиот извештај за создавањето и ги следи доказите за седмичниот свет ден низ Стариот завет. Потоа се става акцент на извештаите од службата и учењата на Исус Христос, чии револуционерни идеи за правилно држење на саботата го довело во судир со еврејските водачи од неговото време. Серијалот продолжува понатаму изнесувајќи ги фактите за светкувањето на саботата во првите векови од Христијанската историја, кога неделата се повеќе ја поттиснувала саботата. Она што следи е издигнување на неделата до место на официјално воспоставен ден за празнување за мнозинството на христијани. Но тоа не е крај на приказната. Од средовековниот период па сè до ден денешен, држењето на саботата опстанало, од Русија до Јужна Америка, од Африка до Аљаска, од Англија до Кина. Овој серијал ја осветлува таа херојската борба за верска слобода, водена низ долгите векови на инквизиција и репресија.

Погрешно сфатени текстови за состојбата на мртвите

Дали смртта е крај на сè? Што се случува со човекот кога ќе умре? Дали човекот има бесмртна душа, која го напушта телото во моментот на смртта или пак смртта е само како состојба на спиење без свест сè до воскресението? Во оваа прониклива серија од 12 дела, пастор Бор прецизно ги разгледува Библиските текстови кои се однесуваат на овие прашања со цел да појасни што тие навистина значат.

1. Правото на дрвото на животот
2. Крадецот и вештерката
3. Богатиот човек и Лазар
4. Павловата дилема: Да остане или да замине?
5. Отсутен од телото и присутен кај Господа
6. Проповедање на духовите во затвор
7. Душата на Рахила која ја напуштила
8. Клучевите на адот
9. Мртвите кои стојат пред Бог
10. Душите под олтарот
11. Црвот кој не умира и неизгасливиот оган
12. Бесмртност на душата или воскресение на мртвите?

ЗАКОНОТ НА ЖИВОТОТ

Што ги предизвикува заболувањата? Зошто се разболуваме? Дали болеста е грешка на гените? Како мислите и емоциите го афектираат телото? Што е подсвеста? Можат ли хроничните заболувања да бидат исцелени и превентирани? Дали вие или некој ваш близок страда од канцер, дијабетис, срцеви заболувања, автоимуни болести…? Се борите ли со проблеми во односите, со депресија или анксиозност? Ја знаете ли својата цел во животот? Д-р Horst Mueller ги споделува своите длабоки согледувања за причините и лекот за болестите, кој само неколкумина го имаат разбрано на таков начин. Овие принципи се лек, за кој целокупниот здравствен систем, во глобала, е во загуба затоа што сѐ уште ги нема разбрано и применето. Во последниве десетина години д-р Horst Mueller открил дека постои силна поврзаност помеѓу страдањата и болестите на индивидуата со личните релациони односи и мисли. Во многу наврати, како резултат на неговиот уникатен пристап на третман на заболувањето, дошло до обновување и исцелување. Мнозина пронашле надеж за исцелување и хармонија во ситуации со безнадежни проблеми. Истата таа надеж може да биде и ваша. Можеби токму сега е време да се обидете да ги примените принципите кои се изнесени во овој видео серијал за себеси или истите да му ги препорачате на некој ваш близок.

ДЕЛАТА НА АПОСТОЛИТЕ (Библиска поука)

Насловите од оваа Библиска поука:

1.­ Ќе ­ми­ бидете­ сведоци­­

2.­ Педесетница­­

3.­ Животот­ во­ Ранохристијанската­ црква

4.­ Првите­ црковни­ водачи

5.­ Обратувањето­ на­ Павле

6.­ Петровата­ служба

7.­ Павловото­ прво­ мисионерско­ патување

8.­ Ерусалимскиот­ собор

9.­ Второто­ мисионерско­ патување­

10.­ Третото­ мисионерско­ патување­

11.­ Апсењето­ во­ Ерусалим

12.­ Во­ затворот­ во­ Ќесарија

13.­ Патувањето­ во­ Рим

Многу историчари веруваат дека трите најзначајни периоди во историјата на овој свет се случиле кога мала група луѓе, под водство на Светиот Дух му го пренеле Евангелието на светот. Библиската книга „Делата на апостолите“ претставува извештај за тие три значајни периоди, кои се протегале од Исусовото воскресение во 31. година, па сè до крајнот на Павловото прво затворање во затворот во Рим 62. година (Дела 28:30).

Една од главните теми на Делата на апостолите е сеопштиот карактер на спасението. Бог нема миленици. Црквата е повикана да им сведочи на сите луѓе, без оглед на нивната раса, општествена класа или пол (Дела 1:8; 2:21,39,40; 2:25; 10:28,34,35). Да не се прави така, било поради предрасуди или удобност, претставува извртување на Евангелието и е спротивно на основните вистини на Божјата Реч. Пред Бога сите сме исти: грешници на кои им е потребно откупување во Исуса Христа.

Други важни теми во Делата на апостолите се следните: Божјата врховна власт и Неговата божествена намера (Дела 17:24-25; 20:27; 23:11); прославување на Исус како Господ и Спасител (Дела 2:32,36; 3:13,15; 4:10-12; 5:30-31); и посебно улогата на Светиот Дух во оспособувањето и водењето на Црквата во мисијата (Дела 2:1-4; 4:24-31; 8:14-17,29,39; 10:19-20). Всушност, постигнувањата на Раната црква не биле резултат на човечката мудрост или способност, иако на Бога му било угодно што можел да употреби некој како Павле, кој извршил такво влијание на светот какво не направил или можеби не бил во состојба да направи ниту еден друг апостол (1 Коринтјаните 15:10).

Делата на апостолите го опфаќаат развојниот период на Раната црква, во кој дошло до значителен административен, па дури и теолошки раст. Тоа можеме да го видиме, на пример, по тоа како Црквата се занимавала со прашањето за времето на второто Христово доаѓање, положбата на незнабошците, улогата на верата во спасението. Но, она што Раната црква успеала да го оствари за толку краток временски период е трајно сведоштво за тоа што Бог може да го направи преку оние кои ќе го понизат своето срце во молитва, да ги надминат личните разлики и да дозволат Светиот Дух да ги употреби во чест и слава на Бога.

Делата на апостолите претставува извештај за луѓето кои Бог ги повикал да го започнат делото. Што можеме ние, кои сме повикани од Бога да го завршиме делото, да научиме од извештајот за нив?

Библиската поука за Андроид:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dodosteam.mk.sabbathSchoolLesson

Библиската поука во PDF:
https://www.blagodativistina.mk/wp-content/uploads/bibliska-pouka/Bibliska-pouka-3-2018.pdf

ПРОРОЧКО ВДАХНОВЕНИЕ – Делувањето на Светиот Дух

Повеќе од 70 години Елена Вајт говорела како Божји гласник. Во центарот на нејзините пророчки пораки се наоѓа Исус, Кој може да се види „јасно насликан“, додека се читаат нејзините списи. Но, како и повеќето пророци од Библиско време, така и Елена Вајт и нејзиното дело постојано биле на мета на критицизмот. Дали таа навистина имала пророчки дар? На ова видео библиски истражувачи одговараат на ова и други прашања врз основа на Библискиот модел. Што може да се очекува од Елена Вајт, на основа на тоа што Библиајта го тврди за пророчкото вдахновение?

Видеото е поделено на пет дела:

1) Елена Вајт – Вистински пророк?
2) Улогата на Елена Вајт – Поврзаност со Библијата
3) Пророците се луѓе – Бог говори преку луѓе
4) Како функционира вдахновението – Библиски модел
5) Како да се тестира пророк – Библиски критериум

ЗМЕЈОТ РАЗОТКРИЕН
[од темнина во светлина]

Последните 50 години сведочат за експлозија на источната филозофија и боречките вештини во западната култура. Какво било нивното влијание во последните 2 генерации? Каде води овој пат на кој сме почнале да чекориме? Дали поучувањето на боречките вештини, таи-чи и јога навистина водат кон подисциплиниран начин на живот, како што е популаризирано и истакнато од медиумите денес? Дали нашите деца стануваат подобри Божји мажи и жени преку овие практики или постои нешто многу измамничко кое се одвива позади сцената? Ова документарно видео ги бара одговорите токму на овие прашања.

Почнувајќи од почетокот, од каде потекнуваат боречките вештини? Во ова видео се објаснети почетоците на источниот мистицизам, преку кои ќе се уверите како луѓето ги мешале светлината и темнината заедно во текот на долги години. Тоа се има провлечено и во филмската индустрија, музиката и литературата. Можеби бараме изговори и тврдиме дека ја знаеме разликата помеѓу реалноста и фантазијата, но дали прави разлика за нас ако само знаеме дека нешто е нереално? Нешто длабоко во нас е сè уште афектирано и полека се привикнуваме на повеќе насилство, повеќе сексуалност и промискуитет и поголем либерализам.

Ерик почнал да тренира боречки вештини на 14 години, веднаш после разводот на неговите родители. Барајќи стабилност и смисла на неговиот живот, го почнал неговиот животен пат со ветувања за самодоверба, сигурност и контрола. Во текот на следните 24 години, Ерик добил црн појас, како и сертификати за инструктор во 7 стилови на боречки вештини. Бил примен и во „Домот на славните на боречките вештини“ во САД. Бил признат како инструктор во неколку кинески вештини, како таи-чи, куан, багуаженг, ки гонг и традиционална кинеска медицина. Но, во годините на неговата широка вклученост во источните мистични вештини, Ерик станал слеп за силите кои владееле со него и се заканувале да го уништат него самиот, неговиот живот, бракот и семејството.

Во ова видео, Ерик Вилсон покажува како боречките вештини се комплетен фалсификат на Христовиот пат. Во боречките вештини се нагласува концептот на одбрана и напад, но тоа не е Христовиот пат. Наместо да дозволуваме постепени компромиси кои се вовлекуваат во нашите верувања, да дознаеме што е вистина, а што лага, и да ја одбереме чистата вистина.

Pin It on Pinterest