Вечниот завет: 4. Повикувањето на Авраам – Подигнување на жртвеник

Вечниот завет: 4. Повикувањето на Авраам – Подигнување на жртвеник

Секаде каде одел, Авраам подигнувал жртвеник на Господа. Додека го читате тоа, не заборавајте дека во ветувањето, дека сите народи ќе бидат благословени во Авраам, се спомнуваат семејствата. „Во тебе ќе бидат благословени сите семејства на земјата“ (Битие 12,3 –...
Вечниот завет: 4. Повикувањето на Авраам – Подигнување на жртвеник

Вечниот завет: 3. Ветувањето дадено на Авраам – повикувањето на Авраам

При проучувањето на ова ветување, секогаш мора да имаме на ум два библиски текста. Првиот текст се Исусовите зборови: „Ги истражувате Писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен; а токму тие сведочат за Мене.“ И: „Зашто, ако му бевте верувале на Мојсеј, и...
Вечниот завет: 4. Повикувањето на Авраам – Подигнување на жртвеник

Вечниот завет: 2. Стекнат имот – Прва власт

Откупувањето значи – да се откупи назад. Што треба да се откупи назад? Очигледно, она што е изгубено, она што Господ дошол да го спаси. А што било изгубено? Најнапред, тоа е човекот: „Зашто вака вели Господ: За ништо бевте продадени, и без пари ќе бидете...
Вечниот завет: 4. Повикувањето на Авраам – Подигнување на жртвеник

Вечниот завет: 1. Пораката на евангелието

Објава на пастирите Кога скромните пастири, додека таа ноќ ги чувале своите стада на Витлеемските рамнини, биле изненадени од сјајот на Господовата слава која ги опкружила, нивните стравови ги смирил глас на Господов ангел, кој рекол: „Не бојте се, зашто, еве, ви...

Pin It on Pinterest