2.8 Лекции за верата (осми дел)

2.8 Лекции за верата (осми дел)

Alozo. T. Jones Објавени во продолженија во списанието „Review and Herald“ 2.8 Лекции за верата (осми дел) – 7 февруари 1899 „додека на оној, кој не работи, а верува во Оној, Кој го оправдува безбожникот, неговата вера му се засметува за праведност,“ (Римјаните...
2.8 Лекции за верата (осми дел)

2.7 Лекции за верата (седми дел)

Alozo. T. Jones Објавени во продолженија во списанието „Review and Herald“ 2.7 Лекции за верата (седми дел) – 31 јануари 1899. Кога Авраам и Сара ги отфрлиле сите планови на неверство, кои довеле до раѓањето на Исмаил, а ја задржале само верата, потпирањето само...
2.8 Лекции за верата (осми дел)

2.6 Лекции за верата (шести дел)

Alozo. T. Jones Објавени во продолженија во списанието „Review and Herald“ 2.6 Лекции за верата (шести дел) – 24 јануари 1899. Знаењето за тоа што Библијата сака да каже кога ни укажува на неопходноста да гаиме вера, е многу посуштинско од секое друго знаење кое...
2.8 Лекции за верата (осми дел)

2.5 Лекции за верата (петти дел)

Alozo. T. Jones Објавени во продолженија во списанието „Review and Herald“ 2.5 Лекции за верата (пети дел) – 17 јануари 1899. Верата е потпирање само на Божјиот збор и очекување дека тој збор ќе го направи тоа што го кажува. Така, оправдание преку вера е...
2.8 Лекции за верата (осми дел)

2.4 Лекции за верата (четврти дел)

Alozo. T. Jones Објавени во продолженија во списанието „Review and Herald“ 2.4 Лекции за верата (четврти дел) – 10 јануари 1899. Знаењето за тоа што Библијата сака да каже кога ни укажува на неопходноста да гаиме вера, е многу посуштинско од секое друго знаење...
2.8 Лекции за верата (осми дел)

2.3 Лекции за верата (трети дел)

Alozo. T. Jones Објавени во продолженија во списанието „Review and Herald“ 2.3 Лекции за верата (трети дел) – 3 јануари 1899. Вера е очекување дека Божјиот збор ќе го направи тоа што го кажува и потпирање на тој збор дека ќе го направи тоа што го кажува. Кога тоа е...

Pin It on Pinterest