5. БОГ Е СЕКОГАШ ТАМУ КАДЕ ШТО СМЕ НИЕ

5. БОГ Е СЕКОГАШ ТАМУ КАДЕ ШТО СМЕ НИЕ

БЕГСТВО КОН БОГА (пето поглавје)   Јаков се разбуди од сонот и рече: „Навистина Господ се наоѓа на ова место, но јас не знаев!” (Битие 28,16) ,,И еве, Јас Сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Амин!” (Матеј 28,20) Изгледа дека тоа место во кое завршивме...
4. МНОГУ МОЖНОСТИ

4. МНОГУ МОЖНОСТИ

БЕГСТВО КОН БОГА (четврто поглавје)   „Денес изберете кому ќе му служите.“ (Исус Навин 24,15 ; Библија) Нашите напори да го поедноставиме животот донесоа прекрасни резултати. Работните места и привлечностите на овој свет беа искоренети од срцето. Меѓутоа, тоа...
3. ЕДНОСТАВЕН ЖИВОТ

3. ЕДНОСТАВЕН ЖИВОТ

БЕГСТВО КОН БОГА (трето поглавје)     „Зашто вака зборува Господ Господ, Израелевиот Светец: Ако останевте на местото и мирувавте ќе се спасевте; во тишината и надежта е вашата сила, но вие не сакавте“ (Исаија 30,15) Нивниот состанок беше нешто најголемо,...
2. ДАЛИ ФОРМАЛНАТА РЕЛИГИЈА Е ДОВОЛНА

2. ДАЛИ ФОРМАЛНАТА РЕЛИГИЈА Е ДОВОЛНА

БЕГСТВО КОН БОГА (второ поглавје)     „А вечен живот е ова: да Те познаваат Тебе, Единствениот вистински Бог, и Исус Христос Кого Ти го испрати“ (Јован 17,3 ; Библија)   -Но мамо, зошто морам да одам? Не сакам да одам во црква. Таму никогаш не сум...
1. СЛАВНА ПОТРАГА

1. СЛАВНА ПОТРАГА

БЕГСТВО КОН БОГА (прво поглавје)   „Пред да Ме повикаат, Јас ќе им одговорам; уште ќе зборуваат, а Јас веќе ќе ги послушам.“ (Исаија 65,24 ; Библија) – Џим што те донесе тука? – праша Ворен. Можев да му ги прочитам мислите. Беше сосем убеден дека залудно го...

Pin It on Pinterest