5. Безусловната љубов – темел во родителството

5. Безусловната љубов – темел во родителството

Вистинската љубов е безусловна, и би требало да биде видлива во сите аспекти на љубовта. (1-во Коринтјаните 13:4-7; Библија) Безусловната љубов е темелот на цврстиот однос со вашето дете. Само тој вид на однос може да му обезбеди услови за развој на детето до полн...
4. Бракот клучен за успешно родителство

4. Бракот клучен за успешно родителство

Тешко е да се сфати, кога размислуваме за запрепастувачкиот пораст на разделбите во браковите кои се склопени, бидејќи речиси сите бракови започнуваат со голема надеж, очекувања, љубов и прекрасни чувства помеѓу нововенчаните. На почетокот сѐ изгледа прекрасно, светот...
3. Поврзаноста помеѓу воспитувањето и опкружувањето во семејството

3. Поврзаноста помеѓу воспитувањето и опкружувањето во семејството

Пред да се позанимавате со прашањето како вистински да го сакате и да го воспитувате своето дете, важно е да ги согледате предусловите за правилно воспитување на детето. Прв и најважен е домот. Најважен однос во семејството е брачниот однос. Тој е поважен од сите...
2. Темперамент од раѓање

2. Темперамент од раѓање

Постојат повеќе темпераменти од раѓање. До сега се опишани девет. Д-р Стела Чес и д-р Александар Томас спровеле истражување чиишто резултати нѐ доведуваат до тоа сознание. Податоците ги објавиле во својата книга „Темпераментот и пореметувањето во однесувањето кај...
1. Дилеми поврзани со воспитувањето на децата

1. Дилеми поврзани со воспитувањето на децата

Една од изјавите со која се сложуваат повеќето родители гласи: „Најтешката работа во животот е воспитувањето на децата.“ Со притисокот и стресот кој секој ден се зголемува во современото семејство, лесно може да се остане збунет и обесхрабрен, кога е во прашање...

Pin It on Pinterest