МОЈОТ ЖИВОТ ДЕНЕС

(11 – 17 октомври: Бог во мојот живот)

„Гледајте каква љубов ни дал Таткото: да се нарекуваме Божји деца. А тоа и сме!“ (1 Јованово 3:1; Библија)

Каква љубов, каква чудесна љубов: грешниците и туѓинците, какви што сме сите ние, да можат да бидат посвоени и повторно вратени во Божјото семејство! Најдрагиот израз „Татко наш“ со којшто можеме да Му се обратиме на Бога, претставува знак на нашата љубов и верност кон Него, како и потврда за Неговата нежна поврзаност со нас. И Божјиот Син, набљудувајќи ги наследниците на милоста, „не се срами да ги нарече браќа“. (Евреите 2:11; Библија) Тие влегуваат во посвето сродство со Бога отколку ангелите кои никогаш не паднале.

Сета родителска љубов којашто од генерација во генерација потекла низ каналите на човековото срце, сите текови на нежност коишто се отвориле во душите на луѓето, претставуваат едвај уочлив поток кон бескрајниот океан, кога ќе се споредат со бескрајната и неискажлива Божја љубов. Таа љубов не може да се искаже со зборови, ниту да се опише со перо. За неа можете да размислувате секој ден од својот живот; можете, за да ја разберете, најгрижливо да ги истражувате Светите списи – Библијата; за да ја сфатите љубовта и сочувството на нашиот небесен Татко, можете да ги ангажирате сите сили и способности со кои ве обдарил Бог, па сепак позади сето тоа ќе остане бесконечност.

Во секое свое дете небесниот Татко го гледа ликот на Својот Единороден Син. На секој од нив Тој гледа со љубов којашто не може да се изрази со јазик, и настојува да ги прегрне со рацете на Својата љубов. Бог многу му се радува на секој припадник на Својот народ. Бог нѐ смета за Свои деца. Тој нѐ откупил од безбожноста на овој свет и нѐ избрал за членови на својата царска фамилија, за синови и ќерки на небесниот Цар. Тој сака нашата доверба во Него да биде подлабока и посилна отколку што е љубовта на детето кон својот земски татко. Да Го нарекуваме Бога како свој Татко не би изгледало како нешто со коешто ги пречекоруваме границите на дозволеното, Христос ова го повторил и го нагласил повеќе пати. Тој сака таквото обраќање кон Бога да нѐ зближи што е можно поблиску со Него.

Бог за нас е секогаш нежен и сочувствителен Татко.

Pin It on Pinterest