ЗАКОНОТ НА ЖИВОТОТ

Кликнете овде за да ви се прикаже описот на овој видео серијал

Што ги предизвикува заболувањата? Зошто се разболуваме? Дали болеста е грешка на гените? Како мислите и емоциите го афектираат телото? Што е подсвеста? Можат ли хроничните заболувања да бидат исцелени и превентирани? Дали вие или некој ваш близок страда од канцер, дијабетис, срцеви заболувања, автоимуни болести…? Се борите ли со проблеми во односите, со депресија или анксиозност? Ја знаете ли својата цел во животот? Д-р Horst Mueller ги споделува своите длабоки согледувања за причините и лекот за болестите, кој само неколкумина го имаат разбрано на таков начин. Овие принципи се лек, за кој целокупниот здравствен систем, во глобала, е во загуба затоа што сѐ уште ги нема разбрано и применето. Во последниве десетина години д-р Horst Mueller открил дека постои силна поврзаност помеѓу страдањата и болестите на индивидуата со личните релациони односи и мисли. Во многу наврати, како резултат на неговиот уникатен пристап на третман на заболувањето, дошло до обновување и исцелување. Мнозина пронашле надеж за исцелување и хармонија во ситуации со безнадежни проблеми. Истата таа надеж може да биде и ваша. Можеби токму сега е време да се обидете да ги примените принципите кои се изнесени во овој видео серијал за себеси или истите да му ги препорачате на некој ваш близок.

Pin It on Pinterest