Лекции за верата

Знаењето за тоа што Библијата сака да каже кога нè повикува да гаиме вера, е многу посуштинско од секое друго знаење кое можеме да го стекнеме. Ние страдаме и трпиме многу проблеми и ожалостувања поради нашето неверување и нашето незнаење како да покажеме вера. Мораме да продреме низ облаците на неверие. Не можеме да имаме здраво Христијанско искуство, не можеме да се покориме на евангелието кое е за спасение, сè додека подобро не ја разбереме науката за верата и додека не покажеме повеќе вера. Невозможно е да има сосвршенство на Христијанскиот карактер без верата која дејствува преку љубовта и го очистува човекот. Од мнозина сме чуле како установиле дека е тешко да го прават она што е исправно. Никако не можеле да бидат задоволни со својот хирстијански живот, затоа што постојано бил одбележен со неуспеси, па доаѓале во искушение да се обесхрабрат и да се откажат. Не е ни чудно што се обесхрабруваат. Постојан неуспех секого би го обесхрабрило. И најдобриот војник на светот ќе се обесхрабри ако во секоја битка бива поразен. Понекогаш таквите луѓе со жалост ќе кажат дека изгубиле доверба во себе. Ах, кога само целосно би изгубиле доверба во себе и потполно би се потпреле на Бог, тогаш со сигурност би можеле да зборуваат друго искуство, победничко искуство. Според нас, овие „Лекции за верата“ се најдобрата збирка од лекции за верата на сите времиња.
1. Живеејќи со вера
Ellet J. Waggoner
Објавено во „The Signs of the Times“, 25 март 1889.

Започнете со читање

2. Лекции за верата

Alozo. T. Jones
Објавени во продолженија во списанието „Review and Herald“

[кликнете на лекцијата која што сакате да ја отворите]

2.1 Лекции за верата (први дел) – 6 декември 1898.
2.2 Лекции за верата (втори дел) – 27 декември 1898.
2.3 Лекции за верата (трети дел) – 3 јануари 1899.
2.4 Лекции за верата (четврти дел) – 10 јануари 1899.
2.5 Лекции за верата (петти дел) – 17 јануари 1899.
2.6 Лекции за верата (шести дел) – 24 јануари 1899.
2.7 Лекции за верата (седми дел) – 31 јануари 1899.
2.8 Лекции за верата (осми дел) – 7 февруари 1899.
2.9 Лекции за верата (деветти дел) – 14 февруари 1899.
2.10 Лекции за верата (десетти дел) – 21 февруари 1899.
2.11 Лекции за верата (единаесетти дел) – 28 февруари 1899.
2.12 Лекции за верата (дванаесетти дел) – 7 март 1899
2.13 Лекции за верата (тринаесетти дел) – 14 март 1899
2.14 Лекции за верата (четиринаесетти дел) – 28 март 1899
2.15 Лекции за верата (петнаесетти дел) – 14 март 1899

(останатите лекции наскоро ќе бидат објавени)

3. И за наше добро
5. Спасоносна вера
6. Христос - завршеток на законот
7. Непобедливиот живот
8. Вера
9. Неограничена благодат бесплатна за сите
10. Што ќе биде, благодат или грев
11. Не примајте ја напразно благодатта Божја
12. Грешно тело
13. Мртов формализам - 1
14. Мртов формализам - 2
15. Божји служители
16. Сочувани од словото
17. Силата на словото – 1
18. Силата на словото – 2
19. Живеејќи според словото
20. Проучување во Галатјаните 1,3-5
21. Галатјаните 2,20
22. Галатјаните 3,10-12
23. Галатјаните 5,3
24. Галатјаните 5,16-18
25. Галатјаните 5,22-26
26. Христијанско совршенство

Pin It on Pinterest