ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Федералната администрација за воздухопловство е одговорна за многу работи што се однесуваат на патувањето во САД. Меѓу нејзините должности е да се обезбедат статистички податоци за воздушниот сообраќај, за општата популација и за авиокомпаниите. Во 2004 година, групата ја зголемила проценката на тежината на просечен маж патник од 170 на 184 килограми, нагласувајќи го генералниот тренд на дебелина во американската јавност.

Дебелината обично не се случува случајно. Иако постојат легитимни медицински состојби кои резултираат во прекумерно зголемување на телесната тежина, почесто дебелината произлегува од изборот на луѓето да јадат нездрава храна во големи количини. Дебелината може да резултира со сериозни медицински состојби кои можат да ги загрозат животите и да ги зголемат медицинските трошоци за засегнатите лица и преку зголемените стапки на осигурување за компензација на високата цена на медицината, целото општество.

Во Библијата се наведени многу специфични упатства за исхраната што треба да ги следи Божјиот народ. Овие упатства не постојат како тест или како средство за да го заработите спасението, туку затоа што Бог се грижи за Неговиот народ и сака да бидат здрави. Дополнително, Павле ги предизвикува верниците да разберат: „Не знаете ли дека сте Божји храм и дека Божјиот Дух живее во вас?“ (1 Коринтјаните 3:16; Библија). Кога не се грижиме за здравјето на нашите тела, ние Му забрануваме на Божјиот Дух да живее во нас!

Иако нашето физичко здравје најверојатно ќе се подобри ако ги следиме Божјите принципи на исхраната, можеме да го следиме поопштиот принцип за сите сфери на нашиот живот. Во Библијата е запишан овој совет: „Не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него, зашто сè што е во светот: – похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот, не е од Таткото, туку од светот.“ (1 Јованово 2:15.16; Библија) Ако Му дозволиме на Бога да ги контролира нашите апетити за световните работи, вклучувајќи ја и храната, Тој ќе ги подобри нашите животи и ќе нѐ привлече во поблиска заедница со Него.

КЛУЧЕН БИБЛИСКИ ТЕКСТ
„Прељубници, не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство против Бога? И така, кој сака да му биде пријател на светот, Му станува непријател на Бога.“ (Јаков 4:4; Библија)

Pin It on Pinterest