ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Набиена во микроскопското јадро на секоја клетка во нашето тело е долгата низа протеински молекули долга шест метри, наречена ДНК. Информациите содржани во рамките, овозможуваат секој родител да допринесе еден и пол милијарди бита на генетски информации на секој од нивните потомци.

Самата ДНК наликува на долга, тесна, спирална скала од впивлив материјал. Пред да може клетката да се подели, ДНК мора да биде „дупликат“, така што секоја ќелија ќе има оригинална копија од генетскиот код. Како што започнува репликацијата, еден ензим ја отвара спиралната ДНК скала. Следно, протеинската молекула ги држи двете страни настрана додека друг ензим брзо го транскрибира генетскиот код на молекулите на РНК. Кодот потоа се „лекторира“ и веднаш се корегира ако се најде грешка. Сето ова се случува за неколку секунди! Конечно, молекулите на РНК излегуваат од јадрото за да започнат со комуникација на генетскиот код со новите клетки.

Како што молекулата на РНА ги зема критичните информации од ДНК и врши комуникација во телото, така Христос ја зел пораката за љубовта на Неговиот небесен Татко од „јадрото“ на небото и ја пренел на нашата планета. „Зашто зборовите што си Ми ги дал им ги предадов и тие ги примија и разбраа навистина дека од Тебе сум излегол, и поверуваа дека Ти си Ме пратил.“ (Јован 17:8; Библија).

И сега, Христовата желба е ние да ја вршиме работата на РНК! „Како Ти Мене што Ме прати во светот, и Јас ги пратив во светот.“ (Јован 17:18; Библија)

Додека не можеме да го контролираме генетичкото наследство што ни го даваат нашите родители, можеме да ја прифатиме Божјата понуда да биде наш Татко и да избереме повторно да се родиме. Да донесеме радост во срцето на нашиот небесен Таткото денес, пресликувајќи го небесниот мир, со тоа што ќе Му дозволиме на Христос да го препише генетскиот код на небото во нашите срца!

КЛУЧЕН БИБЛИСКИ ТЕКСТ
„Праведен Татко, светот не Те запозна, а Јас Те запознав, и овие познаа дека Ти си Ме пратил. Им го објавив Твоето име и ќе го објавувам, па љубовта, со која Ме возљуби, да биде во нив, и Јас во нив.“ (Јован 17:25.26; Библија)

Pin It on Pinterest