ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Главните мотори на вселенскиот шатл се темели на помалку од 7000 фунти по глава, но секој од нив исфрла речиси половина милион килограми на удар. Паунд за фунта, тие биле најмоќните ракетни мотори во светот. Всушност, секој мотор бил исто толку моќен колку и седумте бранови на Хувер! Откако цврстите ракетни засилувачи отпаднале, овие три главни мотори групирани на задниот дел од орбитата продолжиле да обезбедуваат удар. Тие пукале само осум минути за секој лет – само додека вселенскиот шатл не орбитирал.

Меѓутоа, поради огненото повторно влегување, подлогата на орбитата била заштитена од 24000, отпорни на топлина, плочки кои морале да бидат инсталирани индивидуално со рака. Овие плочки од силикатни влакна биле неверојатно лесни, за густината на балса дрвото, но би можеле да траат 100 мисии пред да побараат замена. Секоја плочка можела толку брзо да ја распушти топлината што можела да се извади од печка на бела топла плочка со температура од 2300 степени и да се држи со голи раце, неколку секунди подоцна, без повреда!

Јован опишува неверојатен „повторен влез“ на Исусовиот пријател, Лазар, кој починал. „Исус рече: ‘Кренете го каменот!’ Марта, сестрата на умрениот, Му рече: ‘Господи, мириса веќе; има четири дена откако е умрен!’ Исус ѝ рече: ‘Не ли ти реков дека, ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја?’“ (Јован 11:39.40; Библија)

Шатл повратните ракетите биле славни да се имаат. Но ништо нема да се совпадне со спектакуларното доаѓање на Исуса, кога ќе ги повика сите праведни од своите гробови. Оние што се мртви во Христос повторно ќе воскреснат и ќе бидат подигнати на небото. Моќта да ги подигне мртвите не може да се споредува дури ни со најмоќните мотори во светот.

КЛУЧЕН БИБЛИСКИ ТЕКСТ
„Кога го рече ова, извика со висок глас: ‘Лазаре, излези надвор!’“ (Јован 11:43; Библија)

Pin It on Pinterest