ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Во септември 1862 година, Конфедералниот генерал Роберт Е. Ли направил најголем напор да ја продолжи Граѓанската војна на север. Ова било постигнато со битката кај Антиетам, која станала најкрвавата и можеби најрешителна битка во војната меѓу државите.

Утрото на 17 септември, командантот на Унијата, полковник Хејс, им наредил на своите луѓе да застанат на бојното поле пред изгрејсонце и без појадок. Било од суштинско значење да го спречат напредокот на Конфедералната армија да премине на север. Попладнето војниците биле исцрпени и изнемоштени. 19-годишниот непријател, познат како Били, се сожалил на гладните мажи и натоварил вагон со кофи со кафе и храна. Потоа го возел вагонот покрај пукањето за да стигне до мажите.

Прегладнетите војници, изненадени и благодарни за храната, испратиле силно навивање за Били. Тие ја поделиле храната и потоа се вратиле во борбата со обновена сила. Кога полковникот Хејс дознал што направил Били за неговите мажи, тој препорачал Били да биде промовиран во ранг на втор поручник. Полковникот кој го промовирал Били бил Радерфорд Б. Хејс, кој станал деветнаесеттиот претседател на САД …а Били, непријателскиот наредник, бил Вилијам Мекинли, кој станал нивен дваесет и петти претседател.

Подоцна, Хејес забележал: „Мекинли беше човек со ретки капацитети, особено за едно момче од неговата возраст …ноќта никогаш не беше премногу темна, времето никогаш не беше премногу студено, немаше никаквеци, бури или град, или снег или дожд што беа на патот на неговата брза и ефикасна изведба во секоја должност.“

Иако денешните должности пред нас можеби не изгледаат одлични, ако ги извршуваме верно, наскоро на оние околу нас ќе им стане очигледно дека можат да ни доверат големи работи. Па дури и ако никогаш не добиеме земно признание за нашите напори, апостол Павле нѐ потсетува дека, што и да правиме, треба да „го  правете од душата како за Господа, а не за луѓе“ (Колосјаните 3:23; Библија). Ако го сториме тоа, можеме да бидеме уверени дека ќе го слушнеме нашиот командант да каже: „Добро, сакан и верен слуго! Си бил верен во малку, ќе те поставам над многу; влези во радоста на својот господар!“ (Матеј 25:21; Библија).

КЛУЧЕН БИБЛИСКИ ТЕКСТ
„Кој е верен во најмалото – верен е и во многу; а несправедливиот во најмалото, несправедлив е и во многу.“ (Лука 16:10; Библија)

Pin It on Pinterest