ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Откако за прв пат се отворил во 1977 година, системот за нафтоводот Транс Аљаска (ТАПС) преместил 16 милијарди барели нафта од Северната падина на Алјаска до северната најголема безлична порта во Валдес, Алјаска.

ТАПС, исто така наречен „Алескиски гасовод“ или едноставно „Гасоводот“, се простира на околу 1200 километри над екстремно ладен и тежок терен. Специјални градежни техники биле измислени за да се справат со прашањата како пермафрост. Суровата нафта патува низ 11 пумпени станици на најголемиот нафтен систем во светот. Актуелната цевка е 1,2 метри во дијаметар и започнува во Прудо Беј, каде што е откриено масло во 1968 година. Еколошките, правните и политичките дебати ја спречиле непосредна работа на проектот, но нафтената криза од раните 1970-ти го промениле сето тоа.

8 милијарди долари чинела изградбата на TAПС. Повеќе од половина од цевката е над земја. Таа поминува околу 800 струи и реки и всушност е изградена во цик-цак-шема за да се приспособат на експанзија и контракција. Околу 88.000 барели нафта минуваат низ гасоводот во еден час. Потребни се четири и пол дена за нафтата да пропатува по целата должина. Работниците се стационирани низ цевководот за да ја надгледуваат неговата функција. Над 20.000 танкери преселиле нафта од Валдез откако се отворил гасоводот. Оваа река од нафта ја зголемила економијата на Алјаска и создала неколку градови, особено за време на изградбата.

Михеј, пророкот од Стариот Завет, кој бил современик на Исаија, бил креативен писател. Тој го прашал Божјиот народ: „ 6 Со што ќе дојдам пред Господа, ќе паднам ли ничкум пред Сèвишниот Бог? Ќе дојдам ли пред Него со жртва паленица, со телиња годиначиња? Дали ќе Му бидат мили илјада овни, илјада илјади потоци масло? Треба ли да се принесе првородениот син заради својот престап, плодот на својата утроба заради гревот на мојата душа?“ (Михеј 6:6.7; Библија). Дали целата нафта од TAПС ќе го направи Бога среќен? – Очигледно не.

Размислете за одговорот на Михеј на неговото реторичко прашање како што минувате низ вашиот ден. „Човеку, објавено ти е, што е добро, што бара Господ од тебе: да се прави само правда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено со својот Бог.“ (Михеј 6:8; Библија).

КЛУЧЕН БИБЛИСКИ СТИХ
„Но, одете и научете што значи: ‘Милост сакам, а не жртви’; зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покајание.“ (Матеј 9:13; Библија)

Pin It on Pinterest