Вечниот завет

– Кое било „ветувањето“ што Бог му го дал на Авраам? – Кој сè бил вклучен во тоа ветување? – Дали тоа ветување било само за оние кои биле негови буквални потомци, или вклучува многу повеќе луѓе од тоа? – Дали, од војни исцепканата, земја на Блискиот исток е Божјата ветена земја, или ветувањето опфаќа многу подалеку од тоа? – Постоел ли Спасител во сржта на ова вечно ветување и кому Тој е даден? Одговорите на овие и други прашања ќе го воодушеват вашето срце додека ги читате неверојатно добрите вести за Божјиот вечен завет кој што го склопил со Авраам и со целиот свет.

1. Пораката на евангелието

Содржина на ова поглавје: Објава на пастирите. „Копнежот на сите народи“. Незадоволени копнежи. Силата на евангелието. Силата на создавањето. Создавањето и откупувањето. Создавање преку крстот. Тајна Божја. Откровението на Христос. Исусовиот живот репродуциран во човекот. Заедницата на тајната. Евангелието објавува наследство. Наследници на сите работи.

Започнете со читање

2. Стекнат имот – Прва власт

Содржина на ова поглавје: Власта на човекот. Изгубената власт. Светот што доаѓа. Божјата намера нема да биде спречена. Крунисан со слава. Проклетството што го понел Христос. Време на обнова. Почетокот на наследството. Духот и сигурноста. Евангелието, сила на сегашното време. Кои се наследници? Ветувањето за неговото доаѓање. Големиот врв. Господ не заборава. Кратко време. Работа од илјада години за еден ден.

Започнете со читање

3. Ветувањето дадено на Авраам

Содржина на ова поглавје: Светото Писмо. Сите Божји ветувања се – во Христа. Ветувањето. Евангелско ветување. Авраам и крстот. Нешто што треба да се запамети. Ветувањето е повторено. Некои поими треба да се врежат во умот. Семето (Потомството). Сонаследници. Само во Христа. Земјата. Исус и воскресението.

Започнете со читање

4. Подигнување на жртвеник

Содржина на ова поглавје: Пример на родителите. Природата на Исправните заповеди. Проповедање на Божјето евангелие. Авраам и Лот. Тајната на Авраамовата великодушност. Христос, нашиот мир. Повторено ветување. Авраам и Мелхиседек. Царски Свештеник. Авраам бил христијанин. Десетокот. Леб и вино.

Започнете со читање

Серијалот продолжува

Останатите поглавја од овој серијал наскоро ќе бидат објавени…

Pin It on Pinterest