ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Студиите покажуваат дека жените плачат од 30 до 60 пати годишно, додека мажите плачат од 6 до 17 пати годишно. Сепак, не постои разлика меѓу половите до адолесценцијата, што покажува дека емоционалните солзи се научен одговор. Друга студија покажала дека доенчињата добиваат знаци за тоа како да плачат од јазикот на нивните родители: француските доенчиња имаат тенденција да заплачат со повишување на гласот, додека германските бебиња плачат со понизување на гласот.

По гледањето на гадотијата на градот Ерусалим, Езекиел видел шест мажи со оружје како влегуваат во храмот, од кои еден носел писарско мастило. Господ му наредил на овој човек да стави знак на „челата на луѓето, оние што жалат, кои воздивнуваат за гадотиите“ на градот („И Господ му рече: ‘Помини низ градот Ерусалим и обележи ги со знакот ‘тау’ челата на сите што тажат и плачат заради гнасностите што се прават во него!’“ – Езекиел 9:4; Библија) Потоа ги упатил другите петмина да ги следат зад себе и да ги убијат сите на кои не им е даден знакот. Оваа идеја – дека Божјиот народ тагува над гревовите на другите – се повторува низ Светото писмо. Псалмистот рекол: „Од очите мои потоци солзи течат, зашто не го пазат Твојот Закон.“ (Псалм 119:136; Библија)

Еремија, очекувајќи дека народот не може да се одврати од нивната нечесност, рекол: „Ако, пак, не го послушате тоа, душата моја скришно ќе плаче поради вашата гордост, ќе плаче горко, и очите мои солзи ќе леат; бидејќи стадото Господово ќе биде во плен одведено.“ (Еремија 13:17; Библија) Причината за овие свети солзи е двојна: Не само што Божјиот Закон е прекршен, туку грешниците наскоро ќе ги трпат последиците.

Кога Исус плачел над Ерусалим, ова било Неговото жалење: „Кога би можел во овој ден и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир! Но тоа е сега сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те опкружат со ро­вови и ќе те опколат, и ќе те притеснат од сите страни.“ (Лука 19:42.43; Библија) Исус жалел што Неговите луѓе одбиле да Го познаат и што наскоро ќе ги трпат последиците од отфрлањето што Го отфрлиле. На крајот на краиштата, Исус сака неговите следбеници да научат да ги направат Неговите солзи за Неговиот народ свои.

КЛУЧЕН БИБЛИСКИ ТЕКСТ
„Потоци солзи течат од моите очи заради пропаста на Ќерката на мојот народ.“ (Плач Еремиин 3:48; Библија)

Pin It on Pinterest