ВОСХИТУВАЧКИ ФАКТ: Таркин Гордиот бил последниот крал на Рим. Тој стана крал со убиство на Сервиј Тулиус. Тој го заработил името „Таркин Гордиот“, одбивајќи да го закопа телото на Тулиус и убивајќи неколку истакнати сенатори за кои се знаело дека го поддржувале Тулиус. Тиранијата што го карактеризирала неговото владеење била предадена на неговиот син, Сектус Тарквиниј. Според предлогот на неговиот татко, Сектус го срушил непријателскиот град со лажно осудување на смрт на граѓаните. Гордоста и суровоста на ова дуо татко-син била на крајот на нивниот пад. Силувањето на една убава роднина на Сектус довело до револт што резултирал со соборување на Таркин гордиот и создавање на римска република.

Како на Таркин така и гордоста на Навуходоносор е легендарна. Тој заповедал да се направи статуа на човек, слична на статуата што ја видел во сонот што го предвидувал падот на неговата империја. Така наместо само главата да биде од злато, како во сонот, тој целата статуа, главата и телото, ја направил од злато. (Види Даниел, поглавја 3 и 4; Библија) Навуходоносор тврдел дека неговото царство ќе трае вечно и покрај Божјето откровение за спротивното. Бог му дал сон со предупредување за последиците од неговата гордост: „…тебе ќе те одведат од луѓето и ти ќе живееш со ѕверовите полски, …сѐ додека не разбереш дека Севишниот владее над човечките цар­ства и ги дава кому сака.“ (Даниел 4:22; Библија).

Сепак, Навуходоносор се вратил на неговите горделиви патишта, велејќи: „Зар не е величествен овој Вавилон, што го изградив за слава на моето величие?!” (Даниел 4:27; Библија). Само откако поминал седум години јадејќи трева, Навуходоносор можел да признае дека „Бог дејствува според Својата волја како во небесната војска, така исто и меѓу живите на земјата.“ (Даниел 4:32; Библија).

Искуството на Навуходоносор не треба да биде наше сопствено. „Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат.“ (1 Петрово 5:5; Библија). Исто како што Навуходоносор требало да научи дека Бог го контролира неговото царство, така ние треба да научиме да Му дадеме контрола на Бога врз нашиот живот. Да научиме да се молиме како што Исус ги учел Своите ученици: „Да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата.” (Матеј 6:10; Библија).

КЛУЧЕН БИБЛИСКИ ТЕКСТ
„Гордоста врви пред гибелта, и високоумноста пред паѓањето. Подобро е да се биде кроток со понизните, отколку да се дели плен со горделивите.“ (Изреки 16:18.19; Библија)

Pin It on Pinterest