Воспитување на деца

Воспитувањето на деца е најтешката и најодговорна задача со која луѓето се соочуваат. Од друга страна, тоа е задача за која тие добиваат најмалку формална обука. Знаењето на родителите за тоа како да го воспитаат своето дете, вообичаено доаѓа од нивните опкужувања, нивните искуства и од начинот на кој тие биле воспитувани. Ова може да резултира во формирање модели од социјалните искуства на родителите, кои ги повторуваат и пренесуваат на сопствените деца. Но што ако тие искуства не биле најдобри или што ако тие модели се далеку од соодветени за предизвиците на денешницата?

Не постои можност да му оддадете „премногу важност“ на воспитувањето на своите деца. Научените лекции и стекнатите навики, за време на најраните години и детството, имаат многу поголемо влијание врз формирањето на карактерот и насоките во животот на вашето дете, отколку сите инструкции, обуки и образование во подоцнежните години. За жал многу родители ја занемаруваат својата должност во првите години од животот на своите деца, мислејќи дека кога децата ќе потпораснат, тек тогаш ќе обрнуваат поголемо внимание, ќе го потиснат она што е погрешно и ќе ги воспитаат на она што исправно. Но, вистинското време за да го направат тоа е кога децата се уште мали.

Веруваме дека овој серијал од текстови за воспитување на детето може значително да ви помогнеме да ја подобрите вашата улога како родител, да ги разберете вашите деца и нивните потреби, да ја унапредите комуникацијата со нив, да знаете како да се поставите во специфични ситуации. Сигурни сме дека ќе научите работи за кои до сега не сте биле свесни колку се важни и дека уште повеќе ке ја сфатите неопходноста од пружањето на безусловна љубов кон вашите деца и поставувањето на логични, реални очекувања кон нив – кои ќе ги изразувате со јасни и едноставни зборови за да би можеле со сигурност да ги разберат.

1. Дилеми поврзани со воспитувањето на децата

Дали е потребно однапред да одлучиме како ќе се однесуваме во воспитување на детето и дали таа одлука строго да ја спроведуваме? Дали треба да бидеме доследни? Колку доследни? Дали треба да ја казнуваме секоја грешка во однесувањето на своето дете? Доколку одговорот е потврден, треба ли таа казна секогаш да биде иста? Ако не, кои се алтернативите? Што е дисциплина? Дали дисциплината и казнувањето се синоними? Кој облик на ограничувања е најпогоден? Дали треба да прифатиме еден пристап во воспитување на децата, и до него строго да се придржуваме? Или ќе го употребуваме сопствениот разум и интуицијата? Или пак по нешто од сѐ? Колку? Кога?

Продолжете со читање

2. Темперамент од раѓање

– Зошто некои деца се полесни за воспитување од другите?
– Зошто некои деца се пољубезни, па со нив полесно се излегува на крај?
– Зошто децата, воспитувани во исто семејство или во слични околности, можат да бидат толку различни?
Д-р Чес и д-р Томас покажале дека за тоа какво ќе стане детето, не одредува само опкружувањето во домот, туку и личните црти во карактерот на самото дете.

Продолжете со читање

3. Поврзаноста помеѓу воспитувањето и опкружувањето во семејството

Пред да се позанимавате со прашањето како вистински да го сакате и да го воспитувате своето дете, важно е да ги согледате предусловите за правилно воспитување на детето.
Прв и најважен е домот. Најважен однос во семејството е брачниот однос. Тој е поважен од сите останати, вклучувајќи го и односот помеѓу родителите и детето. И квалитетот на врската помеѓу родителот и детето, и детската сигурност многу зависат од квалитетот на брачната врска на родителите. Поради тоа е важно да се воспостави најдобар можен однос помеѓу мажот и жената, пред сериозно да почнат да го изградуваат односот со детето. Kолку нашиот брачен однос е подобар, толку позитивното влијание при воспитување на детето ќе биде поуспешно.

Продолжете со читање

 

4. Бракот клучен за успешно родителство

Тешко е да се сфати, кога размислуваме за запрепастувачкиот пораст на разделбите во браковите кои се склопени, бидејќи речиси сите бракови започнуваат со голема надеж, очекувања, љубов и прекрасни чувства помеѓу нововенчаните. На почетокот сѐ изгледа прекрасно, светот е совршен. Така добро започнува, но во еден момент доживуваме неочекувана промена! Како тоа воопшто можело да се случи?
Една причина е незрелоста. Но што е незрелост? Таа има некоја врскa со старосната возраст, но не мора секогаш тоа да биде случај. Во овој проблем незрелоста може да се одреди како неспособност на носење на амбиваленцијата на свесен степен. Амбиваленцијата е противречно или конфликтно чувство кон истата личност.

Продолжете со читање

5. Безусловната љубов - темел во родителството

Вистинската љубов е безусловна, и би требало да биде видлива во сите аспекти на љубовта. (1-во Коринтјаните 13:4-7; Библија) Безусловната љубов е темелот на цврстиот однос со вашето дете. Само тој вид на однос може да му обезбеди услови за развој на детето до полн потенцијал. Само врз основа на безусловната љубов можат да се спречат проблемите како што се: чувството на незадоволство, несаканост, неприфатеност, вина, страв и несигурност.

Продолжете со читање

Серијалот продолжува.
Останатите статии од овој серијал наскоро ќе бидат објавени…

Pin It on Pinterest