Односот помеѓу принципот SOLA SCRIPTURА и списите на Елена Вајт

Односот помеѓу принципот SOLA SCRIPTURА и списите на Елена Вајт

Односот помеѓу принципот SOLA SCRIPTURА и списите на Елена Вајт   Ние од тимот на БЛАГОДАТ И ВИСТИНА ги засноваме нашите верувања на 5-те „SOLA“ принципи од Протестантската Реформација. Самото официјално учење на „Црквата на Адвентистите на седмиот ден“ (Seventh...

7. Останати дела

Иако бројот на делата на Елена Вајт е преголем за да би можеле сите тие да бидат споменати тука, сепак издвојуваме уште неколку дела во кои можете да го откриете обемот и ширината на нејзинито животно дело, и со сигурност да пронајдете уникатни бисери за себе.  ...

6. Едиција „Космички конфликт“

[Напомена: оригиналниот наслов на оваа едиција е „The Conflict of the Ages“, а во Македонија е преведена како „Космички конфликт“] „Космички конфликт“  е серија од пет книги – коментари кои ги напишала Елена Вајт, и се едни од најпроникливите и прекрасно напишани дела...

5. Патот кон Христа

Составена само од 13 кратки поглавја, Патот кон Христа е ремек дело на Елена Вајт за практичното христијанство кое го менува животот од темел, објавено е на повеќе од 160 јазици во преку 100 милјони копии во оптек. Од неговото прво издание во 1892-ра година, тоа ...

4. Храбро сфаќање на општеството

Книжевната супериорност не било единственото предимство на Елена Вајт како писател. Таа била поттикнувачки општествен коментатор и морален водач многу пред нејзиното време. Разгледајте ги нејзините зборови за расната еднаквост, запишани, зачудувачки, во текот на...

3. Цитати од книги

Пред подлабоко да навлеземе во нејзините посебни дела, да ги погледнеме деловите од некои од нејзините најчитани пасуси. Првиот е од Копнежот на вековите, нејзиното ремек-дело за Христовиот живот: „Со Христа се постапувало онака како што ние заслужуваме, за со нам да...

Pin It on Pinterest