12. Неизбежен заклучок

Еврејскиот доктор, Роберт Коен, толку бил воодушевен од советите на Елена Вајт за исхраната што објавил книга со нејзините учења под наслов „Божјиот нутриционист: Бисери на мудроста на Елена Г. Вајт“. Во предговорот на таа книга, тој вели: „Таа била нутриционист со...

11. Служба на воспитување

Елена Вајт позади себе оставила силно влијание на системот на христијанското воспитување ширум светот. Не само со нејзиното ново истакнување на филозофијата на воспитување заснована на библиски принципи, туку и со нејзиното лично учество во основање и рзвој на...

10. Здравствена порака

Елена Вајт ја разбрала библиската слика на неодвоиво единство на телото, умот и духот. Таа јасно видела дека меѓусебното дејство и поврзаноста на овие три компоненти бараат секоја од нив да биде здрава, за сите тие да би можеле ефикасно да функционираат. Со други...

9. Висионерски став кон здравјето

Исус рекол: „И ви реков сега, пред да се збидне, за да поверувате кога ќе се збидне.“ (Јован 14:29). Исус не очекува од своите следбеници  да покажaт слепа вера. Нашата увереност во Неговото ветување засновано е на докази на Неговата добрина и сила која веќе сме ја...

8. Визии

Бог работел преку Елена Вајт и не сакал тоа да помине незабележително. Затоа Тој ја изразил својата боженствена сила на впечатливи начини – посебно на почетокот на нејзината служба, пред да постоеле доволно долгорочни докази за нејзината полноважност....

7. Одбележје на чудата

Кога Исус им го дал големиот налог на своите ученици, за проповедање на евангелието по целиот свет, им рекол: „А овие знаци ќе ги придружуваат оние, кои поверувале: во Мое име ќе истеруваат зли духови; ќе зборуваат нови јазици; ќе фаќаат змии; ако испијат и нешто...

Pin It on Pinterest