Молитва

Молитвата е отворање на срцето пред Бога како пријател. Не затоа што би било неопходно да му откриеме што сме, туку да се оспособиме себеси да го примиме. Молитвата не го спушта Бога кај нас, туку нас нè издигнува кон него.

Кога бил на земјата, Исус своите ученици ги учел како да се молат. Тој ги упатувал сите свои секојдневни потреби да му ги изнесат на Бога, сите свои грижи да ги стават пред него. Ветувањето што им го дал ним, дека молитвите ќе им бидат примени, ни го дал и нам.

Изнесете му ги на Бога своите потреби, своите радости, своите таги, своите грижи и своите стравувања. Вие не можете да го преоптоварите; вие не можете да го заморите. Оној што ги изброил влакната на вашата глава не е рамнодушен кон потребите на своите деца. „Зашто Господ е полн со милост и со сочувство“ (Јаков 5,11). Неговото срце, полно со љубов, е трогнато со нашите жалости дури и кога само зборуваме за нив. Изнесете му го сè она што го збунува вашиот ум. На Оној кој во својата рака ги држи световите и управува со сите работи во вселена та, ништо не му е премногу тешко да го носи. Сè што е поврзано со нашиот мир, за него ништо не е премногу незначително за да го забележи. Нема ниедно поглавје во нашето искуство што за него би било премногу мрачно да го чита; нема проблем кој за него би бил премногу тежок да го реши. Нема несреќа што би го снашла најмалечкото негово дете, нема грижа што би ја мачела душата, нема радост што би разгалила, нема искрена молитва што би полетала од усните, а нашиот небесен Отец да не ја види, веднаш да не се заинтересира.

Дел од Божјиот план, како одговор на нашите молитви, е да ни го подари она што не би ни го дал ако за тоа не сме се молеле.

1. Бог нè повикува да се молиме

Некои од поднасловите во ова поглавје:

Поврзани со Бога преку молитва
Исус нѐ повикува да се молиме
Кажете Му ги на Исуса сите ваши потреби
Молитвата е наша духовна потреба и привилегија
Нашите молитви никогаш не Го оптеретеруваат или уморуваат Бога
Молитвата носи свежина во духовниот живот
Тајната на духовната сила
Ангелите ги бележат нашите молитви и ни влијаат за добро
Молете се со света смелост
Одете напред верувајќи во Бога

Започнете со читање

2. Нашата потреба за молитва

Некои од поднасловите во ова поглавје:

Христовиот пример ни ја покажува неопходноста за молитва
Духовното напредување зависи од молитвата
Молитвата нѐ поврзува со Небото
Молитвата да биде прва активност на денот
Молитвата ни е најпотребна кога чувствуваме дека не ни е потрбна
Темнината ги опфаќа оние што ја занемаруваат молитвата
Сатаната ги прелажува оние кои не се молат
Како крајот се наближува потребно е повеќе молитва
Победата не може да се стекне без молитва
Молете се како никогаш порано
Преку молитва слабоста се менува во сила

Започнете со читање.

Серијалот продолжува.
Останатите поглавја од овој серијал наскоро ќе бидат објавени…

Pin It on Pinterest