Евангелието во посланието до Римјаните – Десетто поглавје (Римјаните 6)

Евангелието во посланието до Римјаните – Десетто поглавје (Римјаните 6)

Секој човек може да избере кога ќе умре. Тајната на сите мисионски напори. Христос дава сила и моќ за да живееме безгрешен живот. Борбата е Божја, не наша. Шестата глава од Посланието до Римјаните започнува како продолжение на аргументот што се наоѓа во петтата глава....
Евангелието во посланието до Римјаните – Десетто поглавје (Римјаните 6)

Евангелието во посланието до Римјаните – Деветто поглавје (Римјаните 5,10-21)

Тајната на радоста во неволјите. Преку еден смртта премина на сите луѓе. Преку Еден, мнозина ќе бидат направени праведни. Христовата послушност во верникот. Законот насочува кон Христос. „Зашто, ако се помиривме со Бога преку смртта на Неговиот Син, уште додека бевме...
Евангелието во посланието до Римјаните – Десетто поглавје (Римјаните 6)

Евангелието во посланието до Римјаните – Осмо поглавје (Римјаните 5,6-9)

Христос –Спасителот на оние што се „без сила“. Божјата љубов – поинаква од човечката љубов. Срцето мора сега да биде променето. Христовиот безгрешен живот во верникот. Само една побуда би требало да ги поттикне умовите на оние што го проучуваат Божјето слово, а тоа е...
Евангелието во посланието до Римјаните – Десетто поглавје (Римјаните 6)

Евангелието во посланието до Римјаните – Седмо поглавје (Римјаните 5,1-5)

Некои родови на верата. Христос – Носител на јаремот. Времето за подготовка е сега. „И така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот Господ, Исус Христос. Преку Него со верата добивме и пристап кон оваа благодат, во која стоиме, и се гордееме со...
Евангелието во посланието до Римјаните – Десетто поглавје (Римјаните 6)

Евангелието во посланието до Римјаните – Шесто поглавје (Римјаните 4:1-15)

Авраам – понатамошни илустрации на евангелието. Во четвртата глава од Посланието до Римјаните верата е претставена во еден конкретен облик. Описот на животот на Авраам и Сара во времето на раѓањето на Исак дава практичен пример за оправдувањето со вера. Авраам не се...
Евангелието во посланието до Римјаните – Десетто поглавје (Римјаните 6)

Евангелието во посланието до Римјаните – Петто поглавје (Римјаните 4:1-15)

Авраам – илустрација на оправдувањето со вера. Живот, праведност, наследство – Божјите дарови. Начелата поставени во претходните лекции нѐ водат до прашањето, како некој, било кога, би можел да претпостави дека учењето за оправдување со вера ќе го намали Божјиот...

Pin It on Pinterest