13. Радосни во Господа

13. Радосни во Господа

[Патот кон Христа – тринаесето поглавје] Божјите деца се повикани да бидат Христови претставници откривајќи ја Господовата доброта и милост. Како Исус што ни го открил нам вистинскиот карактер на Отецот, така и ние мораме да му го откриеме Христа на светот кој...
12. Што да правиме со сомневањето?

12. Што да правиме со сомневањето?

[Патот кон Христа – дванаесето поглавје] Мнозина, особено оние што се млади во христијанскиот живот, често ги вознемируваат некои работи кои ги водат кон неверување. Во Библијата има многу текстови што тие не можат да ги објаснат или да ги разберат, и сатаната...
11. Предимство да се молиме

11. Предимство да се молиме

[Патот кон Христа – единаесето поглавје] Бог ни зборува преку природата и преку откровението, преку своето провидение и преку влијанието на својот Дух. Но сето тоа не е доволно; неопходно е и ние да го отвориме пред него нашето срце. За духовно да живееме и да...
10. Познавање на Бога

10. Познавање на Бога

[Патот кон Христа – десето поглавје] Многубројни се патиштата на кои Бог ни се открива и начините на кои Тој нè поврзува со себе. Природата постојано им се обраќа на нашите сетила. Искреното срце ќе биде трогнато од Божјата љубов и слава што се откриваат во...
9. Активен живот и работа

9. Активен живот и работа

[Патот кон Христа – девето поглавје] Бог е извор на животот, на светлината и радоста за цела вселена. Како светлосни зраци што ги точи сонцето, како водна струја што блика од жив извор, од Бога се излеваат благослови врз сите негови суштества. И секаде каде што...
8. Растење во Христа

8. Растење во Христа

[Патот кон Христа – осмо поглавје] Промената на срцето со која стануваме Божји деца во Библијата се нарекува раѓање. На друго место е споредена со ‘ртење на добро семе што го посеал домаќин. Според истата слика, оние кои штотуку се обратиле на Христа треба „како...

Pin It on Pinterest