5. Насочено внимание

5. Насочено внимание

Давање на насочено внимание на вашиот тинејџер подразбира многу повеќе од гледање во очи или физички допир. Гледањето во очи и физичкиот допир ретко бараат вистинска пожртвуваност од родителите, но насоченото внимание бара. Потребно е време, а понекогаш и прилично...
4. Емоционалниот резервоар на тинејџерот

4. Емоционалниот резервоар на тинејџерот

Важно е да се знае дека вашиот тинејџер има емоционален резервоар. Секако тоа е фигуративно изразено, но концептот е навистина реален. Тинејџерот има одредени емоционални потреби, а нивното задоволување (по пат на љубовта, разбирањето, подршката итн.) одредува како ќе...
3. Безусловната љубов како основен темел

3. Безусловната љубов како основен темел

Основен темел за здрав однос со тинејџерот е безусловната љубов. Само таа може да спречи проблеми како што се повреденост, чувство на вина, страв или несигурност поради чувство на несаканост. Само кога нашиот однос е заснован на безусловна љубов, можеме да бидеме...
2. Улогите никогаш не смеат да бидат заменети

2. Улогите никогаш не смеат да бидат заменети

Прва одговорност на родителите е да обезбедат среќен дом полн со љубов. А најважен однос во еден дом е врската помеѓу сопружниците која е поважна дури и од односот помеѓу родителите и децата. Колку ќе биде сигурен тинејџерот и колку неговиот однос со родителите ќе...
1. Домот – најголемото влијание во животот на еден тинејџер

1. Домот – најголемото влијание во животот на еден тинејџер

Денес е тешко да се биде родител на тинејџер. Една од главните причини за тоа е што тие поголем дел од своето време го поминуваат под влијание на некој друг: професорите на училиште, врсниците, другарчињата, телевизијата, компјутерите и мобилните телефони. Повеќето...

8. Визии

Бог работел преку Елена Вајт и не сакал тоа да помине незабележително. Затоа Тој ја изразил својата боженствена сила на впечатливи начини – посебно на почетокот на нејзината служба, пред да постоеле доволно долгорочни докази за нејзината полноважност....

Pin It on Pinterest