7. Што велат другите за Елена Вајт?

Кога имала педесет години, во 1878-та година, Елена Вајт ја вклучиле во книгата на познатите Американски биографски значајни и самоостварени луѓе во државата Мичиген: „Госпоѓа Вајт е жена со единствен урамнотежен ментален склоп. Добродетелството, духовноста и...

6. Елена Вајт во откривањето на својата мисија

Својата нова слика за Бога, Елена ја споделила со Роберт, кој ѝ рекол: „ Дрвото се познава по плодовите. Што ни донесе тоа верување нам? Тоа нè увери дека не сме подготвени за Господовото доаѓање; дека мораме да станеме чисти во срцето… Нè потикна да бараме нова...

5. Големото разочарување

Во времето на религиозното пробудување кое ја зафатило Америка, а било поттикнато со проповедање на Вилјам Милер, многумина настојувале да  бидат подготвени за второто Христово доаѓање. Семејството на Елена Вајт ја прифатило веста  за Христовото доаѓање и наскоро биле...

4. Религиозно искуство

Најтежок аспект од несреќата која се случила на Елена Вајт било влијанието на нејзиното самовреднување. Во време на несреќата, нејзниот татко не бил дома и кога се вратил не бил во можност да го препознае лицето на својата ќерка – ударот толку многу го променил...

3. Политичко и социјално опкружување

Политичко опкружување Во текот на 1830-тите и 1840-тите години, Америка била сведок на многу општествени движења. Дошло до обединување на американските држави заклучно со Калифорнија во 1850 година. Војната со Мексико е завршена, а популацијата пораснала од 5 милијони...

2. Траума во детството

Литературното дело на Елена Вајт, кое опфаќа списи за различни области од животот и духовноста како што се религијата, образованието, здравјето, односите, евангелизмот, пророштвата, издаваштвото и исхраната, го надминале само неколку луѓе во историјата. Според еден...

Pin It on Pinterest