Знаците на последното време

Знаците на последното време

(текстот кој следува е дел од книгата Времето и знаците) Близу е времето кога светот ќе го погоди силна болка која не ќе може да ја ублажи никаков човечки балсам и мевлем, кога никој не ќе може мирно да спие. Божјиот Дух се повлекува од земјата. Со заслепувачка силина...
Силни земјотреси!

Силни земјотреси!

(текстот кој следува е дел од поглавјето „Знаците на последното време“ од книгата „Времето и знаците“) Земјотреси – нешто што влева страв во срцата на луѓето, нешто од што трпки ни поминуваат по снагата – феномен и појава пред која стоиме стаписани,...
Оган, вулкани!

Оган, вулкани!

(текстот кој следува е дел од поглавјето „Знаците на последното време“ од книгата „Времето и знаците“) Очигледно е дека за време на силните земјотреси се случуваат, како што рековме, гигантски тектонски нарушувања, сеизмички поместувања и промени во земјината кора...
„Ќе покажам знаменија горе на небото и знаци долу на земјата: крв и оган и шикање на дим … столбови од дим. Сонцето ќе се претвори во темнина, а Месечината во крв, пред да дојде големиот и страшен Господов ден“

„Ќе покажам знаменија горе на небото и знаци долу на земјата: крв и оган и шикање на дим … столбови од дим. Сонцето ќе се претвори во темнина, а Месечината во крв, пред да дојде големиот и страшен Господов ден“

(текстот кој следува е дел од поглавјето „Знаците на последното време“ од книгата „Времето и знаците“) Меѓу другите знаци на земјата, апостол Петар и пророкот Јоил во своите пророштва многу јасно најавуваат еден ист знак карактеристичен за последните денови, пред да...
Бог има своја богата ризница во која го чува своето оружје за бој во „големиот и страшен Господов ден“ со кое праведно ќе се пресмета со гревот и грешниците

Бог има своја богата ризница во која го чува своето оружје за бој во „големиот и страшен Господов ден“ со кое праведно ќе се пресмета со гревот и грешниците

(текстот кој следува е дел од поглавјето „Знаците на последното време“ од книгата „Времето и знаците“) Земните длабини претставуваат Господова ризница со Господов арсенал од кој е земено оружјето што е употребено при уништувањето на претпотопниот свет. Во таа пригода...
И водите во сојуз и спрега со земјотресите и вулканите против човештвото!

И водите во сојуз и спрега со земјотресите и вулканите против човештвото!

(текстот кој следува е дел од поглавјето „Знаците на последното време“ од книгата „Времето и знаците“) Катастрофални земјотреси ја толчат и сè повеќе ќе ја толчат, вулкани ќе ја столчат, а силни води ќе ја дотолчат нашата планета. Тоа е страшна спрега меѓу трите...

Pin It on Pinterest