Евангелието во посланието до Римјаните

Настојувајќи да проникне во логиката и суштината на Посланието до Римјаните, авторот на оваа книга (E.J. Waggoner) пронаоѓа едноставни и практични одговори на тешките и животно важни прашања:

– Дали Бог гледа вредност во нас и покрај нашата грешност?
– Дали Божјата љубов кон нас зависи од тоа што сме и тоа што го правиме?
– Дали нашата положба пред Бог зависи од нашата послушност и добрина?
– Дали спасението од гревовите е прашање на вера или на нашите дела?
– Дали нашето оправдание, помирување, спасение и посветување се засноваат на тоа што ние го правиме или на тоа што Христос го направил за нас?
– Дали нам Божјата благодат (незаслужена милост и наклоност) ни доаѓа исклучиво како бесплатен дар или мораме да ја заработиме, заслужиме, правејќи се себе доволно добри за неа?
– Дали ја примаме како плата за својата послушност, исправно постапување, добрина?
– Дали Бог копнее да со нас има најблиска врска, заедница, однос на љубовта без разлика на нашата падната состојба?
– Во што е разликата помеѓу моралот и христијанството?
– Зошто големите учители на моралот го практикувале тоа што и самите го осудувале?
– Кои се доказите на Божјото делување во животите на луѓето, па дури и тие кои не Го познаваат?
– Според кои мерила ќе му се суди на секој човек?
– Колку спасението е оддалечено од човекот?
– Како може неправедниот човек да стане праведник?
– Кој е првиот маж од Павловота таинствена споредба?
– Во што лежи сугурноста на спасението? Како да се живее со вера?
– Што Евангелието опфаќа во себе и како е поврзано со останатите Библиски учења?

Прво поглавје - Послание до Римјаните 1

Секоја доктрина сумирана во евангелието.
Состојбата на човекот без Бог.

Започнете со читање

Второ поглавје - Послание до Римјаните 2

Бог не гледа кој е кој.
Законот – стандард за суд.
Послушност од срцето.

Започнете со читање

Трето поглавје - Послание ро Римјаните 3:1-24

Одговорноста за споделување на светлината дадена од Бога.
Законот бара совршена праведност.
Сите луѓе на исто ниво.
Праведноста во човекот.

Започнете со читање

Четврто поглавје - Послание до Римјаните 3:19-31

Оправдување само со вера.
Христос – Творец и Чувар на новото срце.

Започнете со читање

Петто поглавје - Послание до Римјаните 4:1-15

Авраам – илустрација на оправдувањето со вера.
Живот, праведност, наследство – Божјите дарови.

Започнете со читање

Шесто поглавје - Послание до Римјаните 4:1-15 (продолжува)

Авраам – понатамошни илустрации на евангелието.

Започнете со читање

Седмо поглавје - Послание до Римјаните 5:1-5

Некои родови на верата.
Христос – Носител на јаремот.
Времето за подготовка е сега.

Започнете со читање

Осмо поглавје - Послание до Римјаните 5:6-9

Христос –Спасителот на оние што се „без сила“.
Божјата љубов – поинаква од човечката љубов.
Срцето мора сега да биде променето.
Христовиот безгрешен живот во верникот.

Започнете со читање

Деветто поглавје - Послание до Римјаните 5:10-21

Тајната на радоста во неволјите.
Преку еден смртта премина на сите луѓе.
Преку Еден, мнозина ќе бидат направени праведни.
Христовата послушност во верникот.
Законот насочува кон Христос.

Започнете со читање

Десетто поглавје - Послание ро Римјаните 6

Секој човек може да избере кога ќе умре.
Тајната на сите мисионски напори.
Христос дава сила и моќ за да живееме безгрешен живот.
Борбата е Божја, не наша.

Започнете со читање

Серијалот продолжува

Останатите поглавја од овој серијал наскоро ќе бидат објавени…

Pin It on Pinterest