(оваа статија е дел од серијалот Отров со големо „К“)

Проценката на чоколадото како храна треба да доведе до отфрлање на земањето на чоколадо како хранлива намирница поради три причини:

(1) поради нејзината својствена хемиска токсичност (отровност),

(2) адитивите кои ѝ се додаваат за да биде вкусна и

(3) загадувачите кои се јавуваат во чоколадото поради нехигиенските методи на берба и примарно производство.

Да ги разгледаме сите од овие три причини посебно во наредните три статии.


Следуваат сите статии од серијалот Отров со големо „К“

Посакуваше смрт
Метилксантин – името на непријателот
Кофеин
Хемиски реакции, токсичност и болестиПравецот на Титаник
Ефекти на кофеинот врз срцето и крвниот систем
Ментални симптоми поврзани со употребата на кофеин
Кофеинот и ракот
Породување и кофеин
Остеопороза и кофеин
Кафе без кофеин
Болест на дојката и хипертрофија на простатата
Отфрлање на чоколадото како хранлива намирница
Својствени хемиски карактеристики на чоколадото
Адитиви кои мора да се додадат за да се затскрие горчливоста
Контаминенти во чоколадото
Пиење на црн чај
Како да престанете со користење на темни пијалоци

Pin It on Pinterest